Svedectvo

DOŽINKY NA SPIŠSKOM ZÁZEMÍ

Hudba, plody Zeme, spracovanie ľanu a výstava pri Hornáde 11.9. 2016 sa v Spišskej Novej Vsi na Zázemí diala slávnosť hospodárskeho zdaru, dobrej úrody a oslavy darov Zeme. Pripravili ju Spišský oheň a o.z. Zázemie. Zázemie, alebo Zázračné zelené miesto, je milé miestečko za mestom, kde sa niekoľko ľudí rozhodlo vytvoriť priestor pre trávenie voľného času, slobodné pestovanie …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/dozinky-spisskom-zazemi

Bouřlivé vlnobití na Vltavě – Žiarislav a Bytosti rozkývali loď Avoid

21.září 2016 vyplula pražská loď Avoid za horizont našich běžných městských dnů. Žiarislavovi se zas na chvíli podařilo rozveselit naše duše sevřené civilizací. Burácení slovenské vrchárské muziky rozhýbalo i zrezlou loď bez motoru, doživotně zakotvenou u náplavky pod železničním mostem. Ve stísněném plechovém podpalubí proměněném pomocí živých větví na slovanský svatoháj jsme si byli tak …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/bourlive-vlnobiti-vltave-ziarislav-bytosti-rozkyvali-lod-avoid

Dožinková VATRA 2016 – svedectvo jednej čarovnej noci

…..ja som z Oravy a priniesla som slivky a orechy a syr od našich kôz a bola som pri príprave hodovného stola,….my sme od Pezinka a priniesli sme hrozno a mok a koláče a tekvice a paradajky a pomohli sme s prístreškom,…. ja som od Žiaru a priniesla som chlieb a bylinky a mohla som sa podieľať na príprave obradných spevov,….. a priniesol som figy z našej záhrady,… nátierku,….jablká, …tekvice… a pečivo…. V kruhu …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/dozinkova-vatra-2016-svedectvo-jednej-carovnej-noci

Dary vedomia z tábora remesiel

Svorirad píše: Vždy máme voľbu, aj keď nie vždy vedomie. Vždy máme voľbu, komu, čomu sa oddáme, dáme, darujeme. V dôvere, ale nie slepo – máme oči a vidíme. Strom poznáš po ovocí. Aké rastie na Medzi? Oddal som sa na týždeň a pol životu na Medzi. Ako pomocník na tábore remesiel, gazdovania a prežitia som sa oddal vedeniu …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/dary-vedomia-tabora-remesiel

KEĎ SLNKO NEZAPADÁ…

Slnovrat v rodnom kruhu bytostí a hostí. Vedúci obradník spravil mudru a škrtol ocieľkou. Žeravé tlo pozdvihol na konopný kúdeľ, dúchol a oheň sa v okamžiku rozhorel. Štyria strážcovia strán pristúpili zo štyroch smerov k stredu kruhu, v ktorom horela pripravená brezová kôra. Odpálili si lúče, stojac v tvare prakríža. So zdvihnutými pochodňami nakreslili v stmievajúcom sa vzduchu svargový, pravotočivý znak a rovnomernými …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/rc-sln15-sveddectvo-htm

PRECHODKY – lyže, ktorými sa dá prejsť takmer všade!

Doteraz boli bežky, zjazdovky, skokanky a skialp. Odteraz sú aj prechodky. Bežky i zjazdovky pozná pisateľ od malička. Na prírodné lyžovanie, pri ktorom zdolávate diaľky, sa rozhodne viac hodia bežky. Majú ale dosť veľkú nevýhodu pri strmšom zjazde – nemajú hrany, sú dlhé a noha tak pevne nedrží. Medzitým sa ujali skialpinistické lyže, na ktorých sa pri …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/rc-bezky-prechodky-htm

HORSKÁ KÚPEĽ NA MEDZI

Michal píše ..tento rok, zvlášť čas po letnom Slnovrate až do polovice listopadu som väčšinou trávil na Medzi – spočiatku ako dobrovoľnícka zabezpečovacia služba na táboroch, neskôr aj ako pracovník – ako výpomoc na stavbe.. Po tom, ako som zažil pár stretnutí a podujatí Rodného kruhu, ma zaujímalo skúsiť, ako to je, keď človek nejde …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/horska-kupel-na-medzi

Tábor bol úplne iný, ako som čakala, ale neskutočne som si to všetko užila

Svedectvo z oddychového tábora na Medzi roku 2014. Ako by som teda začala? Azda niečím základným o mne. Odmalička vravievam, že som sa narodila v zlej dobe. Nesedí mi charakter medziľudských vzťahov založených na pretvárke a predvádzaní sa, nesedí mi systém spoločnosti založený na vláde „elity“ s jej jediným cieľom: zhrabnúť čo najviac pre seba, nesedí mi ani životný …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/rc-oddych14-svedectvo-jana-htm

Na medzi sa konala zástupná tryzna – obrad za duše a duchovno predkov

Chlapci niesli na márach telo obviazané plátnom, položili ju na prichystanú hranicu vystlanú smrekovou čačinou. Obradník vydymil kadidlom hranicu, skloniac sa s kadidlom na 4 strany a potom obišiel kruh ešte raz obrátený k prstencu ľudí, čo stáli okolo hranice. Po tomto vyčiaraní dvojitého kruhu štyria obradníci v maskách z kôry, v dlhých plášťoch, spievali hlbokým hrdelným hlasom jeden tón. …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/rc-dusicky14-obrady-htm

VEDOMECKÝ TÁBOR 2014 v znamení štyroch živlov, pečenia chleba a obradu Turoňa

snímky: Ladomíra, slová: – slav  

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/vedomecky-tabor-2014-v-znameni-styroch-zivlov-pecenia-chleba-a-obradu-turona