DOŽINKY NA SPIŠSKOM ZÁZEMÍ

Hudba, plody Zeme, spracovanie ľanu a výstava pri Hornáde

dst_9400

Júlia a Marek: 1. stupeň: Kruceny.

11.9. 2016 sa v Spišskej Novej Vsi na Zázemí diala slávnosť hospodárskeho zdaru, dobrej úrody a oslavy darov Zeme. Pripravili ju Spišský oheň a o.z. Zázemie. Zázemie, alebo Zázračné zelené miesto, je milé miestečko za mestom, kde sa niekoľko ľudí rozhodlo vytvoriť priestor pre trávenie voľného času, slobodné pestovanie a činnosť v meste blízku prírode.

Už tri roky sa po každom lete deje na Zázemí jesenná slávnosť, tohto roku prišla myšlienka venovať slávnosť dôležitému sviatku tradičnej slovenskej kultúry. Dožinkám. Tak sa v nedeľu postretali starí i noví priatelia, známi i neznámi. Od poludnia prebiehali tvorivé dielne zamerané na výrobu dožinkového venca a peňaženiek z recyklovaného papiera. Skauti vo svojom kútiku hrali s najmladšími rozličné lúčne hry, na hlinenej preliezke bol vystavený tradičný ľudový odev stredného Spiša. Marek Rusiňák z Oľšavice rozpovedal a ukázal čo to, o pestovaní a spracovaní ľanu, ako sa to robilo v kraji. Popri tom sa účastníci mohli pohostiť z dožinkového hodovného stola, či načerpať si tekvicovej polievky. Do tanca zahrala Detská ľudová hudba Oriešok a tanečníci Marek Sabol a Júlia Leškaničová zatancovali staré párové tance, do šafľika z Bystran a krucenu z Raslavíc. Po nich zahralo duo Maj.Dur. svoje osobnostné piesne s hĺbavou lyrikou a sprievodom gitary a kontrabasu. Za nimi neplánovane vystúpil aj Žiarislav so svojimi piesňami a udalosť uzavreli bubeníci Freetone.

Srdečná vďaka všetkým vystupujúcim a zúčastnením a tiež Matke Zemi za jej dary každoročné.

Vidíme sa opäť raz niekde.

Radoš Kováč

 

Snímky: Simona Lomnická

Titulky k snímkom: -RC-

FB

dst_9408

2. stupeň: Levitovany

dst_9421

Posiedka na zázemí

dst_9426

Oriešok: Ako sa volá skupina Oriešok? No predsa Oriešok.

dst_9461

„A teraz totu!“

dst_9555

Gitarista a spevák z dua Maj.Dur.

dst_9557

Basista z dua Maj.Dur.

dst_9652

Všetci traja z dua Maj.Dur. Ako sa volá tá pesničkárka vpravo?

dst_9736

Adoračné gesto, alebo vytrženie? Radoš hral na gajdicu bars šumne.

dst_9344

V pozadí výstava kroja, v popredí domáci koláč. Vlastne kockáč.

dst_9352

„Priadzme že len, priadzme…“

 

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/dozinky-spisskom-zazemi

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.