Podujatia

Čo robí chlapa chlapom? Názory môžu byť rôzne. Telesné danosti, ktoré boli určené už pred narodením, nestačia. Muža nerobí len telo, ale aj duch. Schopnosť prejsť cez prekážky, schopnosť vydržať a vytrvať aj v neprajných podmienkach, odolný duch, schopnosť vynájsť sa, objaviť východisko z núdze , zabezpečiť sa sú základnými predpokladmi na to, aby muži zabezpečovali nielen seba bez straty cti, ale aj svoje okolie. Pre seba zabezpečíme základné odevy, pre seba a pre okolie základné prístrešky a príbytok. Potreba chrániť ženy a deti vždy bola zásadná pre prežitie rodov, národa a ľudstva. V zlomových obdobiach dejín šťastie praje pripraveným. A preto sa snažíme aj v časoch továrenskej výroby, celozemských presunov zdrojov a tovarov, udržať si schopnosť zabezpečiť sa z miestnych prírodných zdrojov. Pritom udržiavame dávne zručnosti, posilňujeme v sebe živu a živly, pomáhame slabším stať sa silnejšími, zručnejšími a vedomejšími, liečime sa z telesných i duchovných neduhov, upevňujeme priateľstvá a postupujeme v prechodoch do dospelejších stavov ducha. Najbližšie takéto dianie bude v znamení Hromničných dní Na Medzi našich svetov.

zmeny možné

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/vedomecke-vzdelavanie