Podpora

ZBIERKA NA CD ZVIERATÁ a iné vedomecké priemety POKRAČUJE:

CD zvieratá je prvotne určené pre deti, aj keď piesne si nachádzajú aj dospelých poslucháčov. Žiarislav ho nahral na pôvodných a tradičných nástrojoch – píšťaly, fujary, husle a kontrabas, súprava prírodných bubnov a ďalšie. Zvieratá sú v piesňach vyobrazené tak, ako naozaj žijú, a preto sa tieto piesne dajú používať aj ako vzdelávacia pomôcka od prvouky, cez hudobnú výchovu, až po zoológiu. K piesňam chystáme aj pracovný spevník a v prípade väčšej podpory poslucháčov aj vzdelávaciu knižku. Piesne sú už v podstate hotové a chýbajú len dohrávky niektorých nástrojov a detských hlasov. Po ukončení nahrávania už oznámených piesní pokračuje nahrávanie ďalších detských ale aj „kruhových“ (duchovných a obradových) piesní.

číslo účtu Vydavateľstva Diva: 0341186560/0900 (Slovenská sporiteľňa)

IBAN: SK 96 0900 000 000 0341 186 560 , BIC: GIBASKBX

Ak máte otázky ozvite sa na diva@ved.sk.

Predpredaj CD Zvieratá

Ak sa Vám páčia naše články a chcete podporiť našu činnosť, môže prispieť:

  • Jednorazovým darom 

  • Trvalým príkazom na mesačný prevod z účtu

  • Dvoma percentami z daní

  • Darom občianskému združeniu Rodný kruh

Jednorazovým darom alebo- trvalým príkazom

na mesačný prevod z účtu môžete poukázať na účet Vydavateľstva Diva:

0341186560/0900 (Slovenská sporiteľňa)

IBAN: SK 96 0900 000 000 0341 186 560             BIC: GIBASKBX

****

2% z dane alebo darom občianskému združeniu Rodný kruh:

číslo účtu Rodnéhu kruhu: 034 30 30 332/0900 Sl.sp.

IBAN: SK10 0900 0000 0003 4303 0332 ,  BIC: GIBASKBX,

ÚDAJE PRE VYHLÁSENIE 2% z dane z príjmu:

IČO: 45017255

Právna forma: občianske združenie

Obchodné meno (názov): Rodný kruh

Sídlo: Kokavka

Číslo: 1144/14

PSČ: 98505

Obec: Kokava nad Rimavicou

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/podpora