Gazdovanie

PLOTY, KTORÉ SPÁJAJÚ

Z vrchárskeho zápisníka: Je to taký šlabikárový názor, že ploty nás rozdeľujú. Keď sa človek prisťahoval do vrchárskeho územia, idúc po doline na bežkách, mal podobné videnie. Nedalo sa takto do dediny prejsť. Mimo cesty boli oplotky, kým u nás, v severnejších horách, sa dalo ísť z dedovho domu spoza dediny na bežkách až k obchodu. A to bola rozťahaná …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/ploty-ktore-spajaju

Hnedé zlato a vôňa zeme

Z vrchárskeho zápisníka: Keď človek začal zverejňovať vrchársky zápisník, pred štrnástimi rokmi, písal o kozom mlieku ako o bielom zlate. Toto obrazné pomenovanie neskôr začali používať i ovčiari a dnes takto označujú niektorí aj kravské mlieko. Áno, mlieko pre výživu detí a mláďat si zaslúži silné obrazné pomenovanie. Rozdiel je v tom, že bez zlata by sme sa v pohode zaobišli. Vždy, …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/hnede-zlato-vona-zeme

Od Moreny k Turoňu, od Turoňa k obrode

Žiarislav píše: V dnešnej dobe málokto môže precítiť, ako kedysi predkovia vnímali svet. Dnes je pre mnohých jedlo len potravinovým výrobkom z továrne, čo si ľudia kupujú pod číselným kódom so značkovým nápisom. Kedysi, pre prírodných ľudí, to boli telá živých, či nedávno živých bytostí, ich semená, sú to výrobky z ich výlučkov, aj dnes je tomu tak. …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/moreny-turonu-turona-obrode

Jeden gazda tvorí sieť gazdov. A čo tí ostatní, negazdovia?

Marek Navrátil píše: Sietí poznáme mnoho druhov. Napríklad sieť na tenis, sieťka na vlasy alebo rybárska sieť. Tieto môžu poslúžiť svojmu účelu, ale spôsob ich použitia je obmedzený. Sú totiž neživé. Potom poznáme siete živé. Môže sa zdať, že neexistujú, keďže sú okom neviditeľné, no napriek tomu živé sú. Živu im dáva človek, ľudia. Jednu …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/jeden-gazda-tvori-siet-gazdov-co-ti-ostatni-negazdovia

Predjarie, rozlúčka so včelami a krištáľová voda

Z vrchárskeho zápisníka – Žiarislav píše Uprostred zimného obdobia z ničoho nič zjavili sa v izbe včely. Bzučali, bol ich celý kút a potom zmizli. Človek si zapísal sen a na poludnie pozrel do úľa, ktorý dostal Vidimír na jeseň z iného chovu. Pri poklepkaní pred pár dňami sa ešte ozývali. Bola to menej početná rodina. Keď človek nadvihol veko, zistil, …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/predjarie-rozlucka-so-vcelami-kristalova-voda

GAZDOVSKÁ OBRODA V OBRAZOCH – obrazové svedectvo

20. – 21. 2. 2016 sa v Zelenči zišlo 250 prírodných hospodárov, gazdov v príprave a gazdovaniu nápomocných, o čom sme vám priniesli rozšírené správy (GAZDOVSKÁ OBRODA SA ZIŠLA V ZELENČI  a  Gazdovská obroda bude používať pre výrobky označenie PRÍRODNÉ ). Teraz vám prinášame obrazovú reportáž z tejto udalosti. Snímky: Tomáš Klčo   Podobné články: Gazdovská obroda bude používať pre výrobky …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/gazdovska-obroda-obrazoch-obrazove-svedectvo

Gazdovská obroda bude používať pre výrobky označenie PRÍRODNÉ

Na nedeľnom sneme Gazdovskej obrody v Zelenči (21. 2. 2016) položili prítomní gazdovia otázku, ako označovať potravinové výrobky z pestovania a chovov prírodných hospodárov. Prebrali sme v skratke doterajšie používanie označení, ako „bio“, „organic“, „eko“, „natural“ a podobne. V súlade s prirodzeným slovným prejavom v našej oblasti nakoniec však u prítomných jednoznačne zvíťazilo označenie „PRÍRODNÉ“. Prírodní hospodári,  ktorí po veľkom celoslovenskom zhromaždení zostali aj …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/gazdovska-obroda-pouziva-vyrobky-oznacenie-prirodne

GAZDOVSKÁ OBRODA SA ZIŠLA V ZELENČI

250 prírodných hospodárov, gazdov v príprave a gazdovaniu nápomocných (Zeleneč – rc) 20. – 21. 2. 2016 bolo v Zelenči pri Trnave Zhromaždenie Gazdovskej obrody. Na toto prvé celoslovenské zhromaždenie prírodných hospodárov s hosťami z Čiech a Moravy prišlo okolo 250 gazdov, gazdov v príprave a gazdovaniu nápomocných. Na sobotnej konferencii boli prednášky s premietaním o pestovaní ľanu, konopy, strukovín, kupovaní rozdrobených pozemkov, obnovovaní spustnutých gazdovstiev, …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/gazdovska-obroda-sa-zisla-v-zelenci

„Dobrodružstvo“ mladých poľnohospodárov s úradmi

Obecné a mestské úrady vyžadovali na registráciu SHR vlastníctvo pôdy nad rámec zákona   Obecné úrady nemajú právny nárok vyžadovať pri zápise súkromne hospodáriaceho roľníka do evidencie SHR predloženie listu vlastníctva alebo nájomnej zmluvy na pôdu.   Výzva „mladý poľnohospodár“, ktorá má v marci tohto roku „uzávierku“, je projekt Európskej únie a národných štátov, teda i Slovenskej republiky. …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/dobrodruzstvo-mladych-polnohospodarov-s-uradmi

Búrlivý záujem o Zhromaždenie Gazdovskej Obrody – Museli sme objednať veľkú sálu v ZELENČI

Bude nás do 200? Konferencia, snem a divotancovačka, Turoň, misky a štúdio K včerajšiemu dňu sa na Zhromaždenie Gazdovskej obrody prihlásilo 150 ľudí a každým dňom pribúdajú ďalší. Pričom stále niektorí nevedia, že sa treba prihlásiť, takže počet určite narastie. Preto aby sme nemuseli nikomu odriecť účasť, dohodli sme omnoho väčší priestor tesne pri Trnave – kultúrny dom v obci …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/burlivy-zaujem-o-zhromazdenia-gazdovskej-obrody-museli-sme-objednat-velku-salu-v-zelenci