Jeden gazda tvorí sieť gazdov. A čo tí ostatní, negazdovia?

Marek Navrátil píše:

Sietí poznáme mnoho druhov. Napríklad sieť na tenis, sieťka na vlasy alebo rybárska sieť. Tieto môžu poslúžiť svojmu účelu, ale spôsob ich použitia je obmedzený. Sú totiž neživé.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Potom poznáme siete živé. Môže sa zdať, že neexistujú, keďže sú okom neviditeľné, no napriek tomu živé sú. Živu im dáva človek, ľudia. Jednu takú sieť teraz svojou živou živí jeden veľmi živý gazda. Splieta novú sieť gazdov, gazdovskú obrodu. Táto sieť gazdov spojí. Tí sú spravidla tiež veľmi živí, inak by dlho neprežili. Lebo taký gazda lenivý, bez živy, čoskoro stane sa neživý. Takáto sieť gazdovi v nej, dodá viac živy, ľahšie sa uživí a aj život si viac užije. A z prebytkov dá dobré živiny svojmu okoliu- ľuďom v sieti.

Sieť gazdov je ako nová mladá bytosť. Vďaka dobrým živinám môže vyrásť v silnú, mocnú, pevnú i pružnú a riadne ukotvenú sieť. Ako taká, hravo odolá nepriaznivým živlom, prežije otrasy, pnutia i tlaky. Nepriaznivé živly tu dnes v spoločnosti tlaky a pnutia nepretržite vytvárajú, aby dobré siete, čo spájajú ľudí, trhali. Preto nám je treba utkať sieť poriadnu.

Každý, kto sa k pradeniu siete pridá, pridá do nej nové vlákno. Pevné vlákna vytvoria pevnú sieť všetkými smermi pevne poprepletanú.

Gazdovia vytvoria vlákna pevné. A čo tí ostatní, negazdovia?

Isto tu žijú aj takí, ktorí len čakajú, kým jeden za nich do vytvorenia siete svoju živu vloží, aby sa mohli priživiť. Dá sa aj tak, no dá sa aj inak.

Kto niekedy pozoroval niektoré druhy pavúkov, mohol vidieť ich krásne siete. Spravidla však nevidel, že by jeden pavúk utkal sám veľkú pavučinu,  okolo ktorej by tlupa iných pavúkov sedela a na príležitosť priživenia sa vyčkávala.

Bežne sa malé pavúčiky po vyliahnutí rozlezú a svoje malé pavučinky si spriadajú. Takto to môže aj negazda urobiť. Ten si môže vo svojom okolí gazdu vyhľadať a živiny za obeživo vymeniť. Tak si vzájomne pomôžu a vzniká nová malá sieť. Spojenie môže byť posilnené aj tak, že negazda gazdovi občas na gazdovstve pomôže svojou prácou a ten ho u seba doma pohostí a svoje skúsenosti o gazdovaní odovzdá. Deti negazdu isto na gazdovstve do života viac dostanú ako keď ich ich rodičia len pred kockatou či plochou svietiacou skrinkou posedávať nechávajú.

Možno tak časom vzniknú noví gazdovia, nakoľko budú už mať skúsenosti, zručnosti a vedomosti a zodpovedne sa rozhodnú, či zaloziť svoje gazdovstvo alebo nie.

V pralesoch Peru dokonca žijú pavúky, čo celé pavúčie mesta splietajú. Tam ich spoločne žije mnoho tisíc jedincov. Spolu lovia, aj spolu jedia a svoju sieť si spoločne opravujú. Nemajú žiadneho nadriadeného a medzi sebou sú si rovní. Tak by sieť gazdov a negazdov mala vyzerať, všetci spolupracujú a tak lepšie prežívajú.

Spôsobov ako prežiť ako jednotlivec či spoločnosť je teda viacej, stačí len tok svojej živy vhodným smerom nasmerovať. Keď to dokážu pavúky, prečo nie my, ľudia?

Snímka: Lenka Rýdlová

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/jeden-gazda-tvori-siet-gazdov-co-ti-ostatni-negazdovia

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.