Duchovno

Ľudovít Velislav Štúr o pôvodnom slovanskom duchovne

Ukážka z knihy Návrat Slovenov v duchu a slove. Videnie posvätnosti a všesvätosti sveta sa prejavuje napríklad v piesňach Slovákov – v spevavom básnictve. Jasne to videl Ľudovít Velislav Štúr, ktorý poznamenal, že „… kresťanstvo vôbec len premenilo názory a pohľad Slovanov na prírodu, ale ich (tieto názory) nevyhubilo“*138. „…To tušenie, že príroda má tiež …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/ludovit-velislav-stur-povodnom-slovanskom-duchovne

Malý vrchár sa pýta na nepríjemné veci z dejín – O plienení a mieri

Z vrchárskeho zápisníka: Stalo sa to bez prípravy. Určite skôr, akoby sa to dostalo do plánu. Človek šiel písať článok o Zimnom Slnovrate a robil v okolí stola poriadok. Spoza lavičky vybral zapadnutú starú knihu.  Na  tvrdom obale potiahnutom plátnom bol nápis „Kosmova kronika česká“.  Malý vrchár sa na ňu pozrel a hneď pustil do listovania. „ Aká …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/maly-vrchar-sa-pyta-neprijemne-veci-dejin-plieneni-mieri

MINULOSŤ JE, ALEBO NIE JE? Dušičková zvesť.

OHLAS na Rodnej ceste:   Marek K. : Ja osobne nechápem, načo sa zaoberať minulosťou.. Je tu PRÍTOMNOSŤ, a bude tu BUDÚCNOSŤ. Minulosť je MŔTVA. Som slovan, ale je mi to UKRADNUTÉ. Žiarislav odpovedá:   Keď vedci dnes skúmajú vesmír, všetkými tými svojimi najmodernejšími kukučmi a postupmi, v skutočnosti ho vidia len taký, akým bol kedysi dávno, …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/minulost-nie-dusickova-zvest

Všeduch má vesmírnu tvár

Ak ľudia zistia, že ich predstavy o svete sú odchodné od skutočnosti, nahradia ich inými predstavami. Lenže iné predstavy sú často tiež odchodné od skutočnosti. Pretože nepostihujú vesmír vo svojej celostnosti. Utkvelé predstavy nahradia inými utkvelými predstavami. Názorný príklad, ako zmeniť utkvelé predstavy, je vyhlásiť napríklad jedno písmo za zlé a druhé, o ktorom ešte včera netušili, za …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/vseduch-ma-vesmirnu-tvar

Od Moreny k Turoňu, od Turoňa k obrode

Žiarislav píše: V dnešnej dobe málokto môže precítiť, ako kedysi predkovia vnímali svet. Dnes je pre mnohých jedlo len potravinovým výrobkom z továrne, čo si ľudia kupujú pod číselným kódom so značkovým nápisom. Kedysi, pre prírodných ľudí, to boli telá živých, či nedávno živých bytostí, ich semená, sú to výrobky z ich výlučkov, aj dnes je tomu tak. …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/moreny-turonu-turona-obrode

JASNÁ ISKRA BOHOV

Islamizácia nás postavila pred otázku hĺbkového panteizmu. Vlna moslimských prisťahovalcov do Európy vyplavila otázku: Aká je vlastne Európska kultúra? Čo je Európska kultúra? Čo je vlastne európska kultúra, ktorú chce veľká väčšina Európanov chrániť? Čo vlastne chceme chrániť pred islamizáciou neislamizovaných častí Európy? Mnoho Európanov sa mylne domnieva, že základom európskej kultúry je kresťanstvo. V tomto …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/RC.islamizacia.polyteizmus.htm

Z knihy Návrat Slovenov v duchu a slove

Z knihy Návrat Slovenov v duchu a slove – MiroŽIARISLAV Švický Podobné články: 27.1.15Rodina súvisí s rodením, rodom, prírodou, manželstvo je spojenie muža a ženy  Mnoho božských mien – úryvok z knihy Návrat Slovenov v Duchu a slove – 2.vydania DEDIČI, NIE POHANIA! – úryvok z 2.vydania knihy (v prvom vydaní pod názvom „Žiadny pohania“) O ŽENÁCH …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/RC.NS.rodna.podstata.htm

OD PRVOKOV PO ĽUDÍ z dejín lásky

  Ak sme spomenuli, že pred miliardou rokov vznikol u jednoduchých živočíchov pohlavný život, že boli rozdelení na samcov a samice, na samice a samcov, tak to neznamená, že by pred tým nebola láska. Avšak odvtedy bol rozvoj lásky a života podstatne rýchlejší. Láska súvisí so vzťahmi, vzťahy súvisia so spoločnosťou. Napríklad jednobunkové, nepohlavné živočíchy, ako prvoky, sa pohybujú …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/RC.od.prvokov.htm

SVET DUCHOV A DUŠEVEDY

Žiarislav píše – z nevydanej Knihy duchov. -pokračovanie- …S rozžiarením žiarovky ostala celá izba rozsvietená, všetko ostalo, ako bolo, len stoličky pri stole boli prázdne. Nik na nich nesedel. Od tejto príhody bolo človeku jasné, že svet duchov jestvuje. A že obdobie ateistickej výchovy sa práve skončilo. Lekárska veda označuje podobné zážitky ako halucinácie. Ak si osoba, …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/RC.svet.duchov.htm

Stať z nevydanej Žiarislavovej Knihy duchov: REČ DUCHOV

Keď mal pisateľ desať až dvanásť rokov, často v noci bdel a uvažoval o tom – kde sa tu vzalo „ja“. Prečo „ja“ si uvedomujem, že som „ja“, a iný si uvedomuje, že je on. Ako sa tu zjavilo ja a čo sa stane s „ja“ po smrti. Po skončení strednej školy, cez prázdniny, bol človek na dedine u babky. S bratancom …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/RC.rec.duchov.htm