Snem Zimného Slnovratu 19 – Hriňová

O výročných sviatkoch, menách a vedomeckom kalendári.

Slovenský Snem Rodného kruhu, hostí a spriaznených skupín –  22. 12. 19, nedeľa, po slavnostiach Slnovratu v MKS Hriňová

Od 10. 00 do 16. 00 (podľa potrieb kruhu prítomných)

Každý si môže k okruhom pripraviť  čiastkový prieskum, alebo  rozprave pripojiť osobný náhľad a skúsenosti.

Hlavný okruh – vnímanie času, časníka (kalendára) v pôvodnej duchovnej kultúre, výročných sviatkov a  práva na meno v rodnom duchu

Okruhy:

  1. Používanie vedomeckého časníka.
  2. Z čoho vznikli rôzne letopočty a o možných prístupoch vedomectva k tejto otázke.
  3. O používaní mien v rodnom jazyku. Prečo a ako boli vytlačené slovanské mená a pôvodná kultúra prijímania mien. O obradoch mena v dobách obrody. O možnostiach použitia pôvodných mien a vytváraní ďalších slovanských mien. O pravidlách pri vytváraní podstatných mien, možnostiach a obmedzeniach pri úradnom zapísaní mena.
  4. O hlavných pôvodných sviatkoch v oblasti naddunajských Slovanov. Sviatky Slovenov v kole roka a ich význam.
  5. O obrode pôvodného zvykoslovia a dôležitosti rozvíjania tohto vývoja.
  6. Rozprava o možných spôsoboch budúcich slávnosti Slnovratov, rovnodenností a ďalších výročných sviatkov.
  7. Doplnenie Ohňov, Zeliniek alebo iných družín Rodného kruhu.
  8. Iné časovo a priestorovo dôležité otázky.

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/snem-zimneho-slnovratu-19-hrinova

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.