Zelený štvrtok a strom života

Odhliadnuc od smrtnej a kvetnej nedele, sviatky Svätenia jari sa začínajú Zeleným štvrtkom. Zelený štvrtok vnímame ako znamenie spojenia s našou rodnou Prírodou. V tento deň vnímame spustenie chodu Svätenia Jari, ktorá je zvestovaná v čase ochrannej ruky Perného divu – čo je podľa vedomstva predkov práve štvrtok. Štvrtok ten je označovaný ako „zelený“, čo sa oddávna prejavuje svätením halúzkami – dodnes rakyty (bahniatka, pužičky).

Dnes sme mali v čase večery v izbe rozložené pučiace stromčeky – ako inokedy ratolesti – na počesť svätenia jari v čase Zeleného štvrtka – pôvodného jarného sviatku. Na znamenie obrody národa a krajiny – smerom od utrpenia k rozkvetu – prikladáme kresby tieto: 1.,2.,3. – ŽS, 4. – Havran

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/zeleny-stvrtok-a-strom-zivota

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.