ENVIROMENTÁLNA POLÍCIA JE NA SVETE

Aj trestné činy voči zvieratám, vodám a prírode sa dajú vyšetrovať.

Smrť nášho čuvača Gubu, ktorý bol protiprávne guľobrokom zastrelený pri stáde, vyvolala množstvo ohlasov. Posledný z nich bola návšteva príslušníkov enviromentálnej polície, ktorí prišli z vlastnej iniciatívy vyšetrovať tento prípad. Enviromentálni policajti chodia bežne v civile, podliehajú prezidentovi republiky a majú právomoci kontrolovať a usmerňovať činnosť oddelení policajného zboru, ktorých zásahy proti poľovníkom , čo v regiónoch porušujú zákony, by mohli byť za istých okolností málo pravdepodobné.

gubo.jpg

 

Enviromentálna polícia sídli v Bratislave na Prezídiu policajného zboru SR na Račianskej 45, kam sa dajú zasielať podnety na vyšetrovanie trestných činov proti prírode. Táto policajná zložka má vo svojich právomociach napríklad trestné činy voči zvieratám, ako týranie zvierat, protiprávne zabíjanie, objasňovanie pytliactva, porušovanie ochrany rastlín a živočíchov. Enviromentálna polícia taktiež prešetruje neoprávnené nakladanie s odpadmi, chemickými, biologickými, rádioaktívnymi materiálmi a ich neoprávnenú držbu a výrobu. Tiež protiprávna ťažba dreva, ochrana vôd a iná podobná činnosť spadá do právomoci tejto jednotky.

 

Niekedy sa stáva, že občania majú pocit, že o vyšetrovanie trestných činov proti zvieratám a prírode viazne, ututláva sa, alebo sa inak brzdí. Napríklad v niektorých regiónoch sa môže stať, že niektorí príslušníci polície nemajú záujem o vyšetrovanie trestných činov niektorých poľovníkov, keďže sú s nimi prepojení. Podobné javy sa môžu diať aj v prípade iných trestných činov voči prírode. V takomto prípade môže enviromentálna polícia prípad otvoriť a vyšetrovanie oživiť, inými slovami, vykonáva metodický dozor v týchto oblastiach. Môžu odkontrolovať ostatné zložky Policajného zboru.

 

Možno sa niekto podiví, že vznikla policajná zložka na prešetrovanie trestných činov voči zvieratám, rastlinám, vodám, prírode. Dúfajme ale, že je to len začiatok dlhodobého vývoja, v ktorom si človek uvedomuje svoje miesto v prírode. Pretože človek je stále súčasťou prírody a nemôže ňou nebyť. Sme na prírode závislí a musíme ju chrániť nielen z múdrosti, ale aj z pudu sebazáchovy. Kto trávi vody, trávi aj ľudí. Kto týra, či terorizuje zvieratá, zvykne podobné veci robiť aj ľuďom. Keď niektorí z pocitu nadradenosti, sebectva alebo hlúpej zlomyseľnosti robia zlé činy voči ostatným, je správne ich brať na zodpovednosť. A v tomto môže pomôcť aj enviromentálna polícia.

Ž.slav

 

iné

súviciace články:

30.7.2011 ĎALŠÍ ZABITÝ SLOVENSKÝ ČUVAČ TU

20.4.11 BORKA ODCHÁZDA – Z vrchárskeho zápisníka, Žiarislav TU

Zdroj: Ved.sk

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/rc-env-policia-htm

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.