Žiarislav prijme do učenia, do zaučenia a na pomoc

Je pred letnými tábormi a v stredisku Na Medzi sa na to pripravujeme. Tohto roku bude vedomecký tábor posilnený o účastníkov zo Slovenska a Českej republiky, ktorí chodili na Cestu vedomeckú – zákadné 4 husté časti. Takže v lete bude hlavne dôraz na užité smery , ako prírodné liečiteľstvo, obradové znalosti a schopnosti, príprava osobných , hlavne obradových vecí a náradia, k tomu ďalšie okruhy so zameraním na spoločenské súvislosti a zručnosti z tábora remeselného a prežitia… Remeselný tábor je silný a oznámený, detský tábor robíme hlavne pre udržanie súvislosti – nastúpilo už ďalšie pokolenie, ktorých rodičia kedysi boli vo vedomeckom vzdelávaní ako mládež a robíme aj ďalšie podujatia, z ktorých nie všetky sú verejné. Popri tom človek stavia – začíname so základmi z pripravenej prenesenej drevenice a okrem toho tu máme množstvo hlavne vysutých hriad – na kopci – v šiestich  záhradách, ktoré sú zväčša obrobené a sú na nich vysadené kríky, stromy  i jednoročné rastliny, niektoré ešte osadzujeme. Popri tom tu máme chov kôz, zo desať oviec a slnečnú kobylku, ktorá zvestuje obdobie obrody v mieri. Takže – je tu miesto aj pre takých, ktorí sa chcú niečo naučiť.

Preto je nateraz táto ponuka:

  1. Pomoc s učením kto chce napomôcť obrode a šíreniu vedomectva, jeden zo spôsobov je prísť pomôcť tu. Dostane strechu nad hlavou, jedlo a po dohode aj učenie z niektorého z vedomeckých smerov, samozrejme, ak má záujem. Popri tom – rozvoj remeselných a hospodárskych zručností, ktorý z veľkej časti spočíva v uskutočňovaní pomoci, z časti aj vo vysvetľovaní postupov v časoch na to uspôsobených. Ide o všetky smery ktoré sú v remeselných, vedomeckých táboroch i v smeroch cesty vedomeckej. Takže náplň práce a učenia je na mieru učiaceho sa pomocníka a je tiež uspôsobená potrebám strediska , teda s ohľadom na to, čo práve teraz je potrebné a možné. Toto vzdelávanie a pomoc prebieha bez peňažnej výmeny a možné je po skúšobnej dobe a obojstrannej dohode. Smery vedomecké, remeselné a hospodárske a vzdelávacie sú vysvetlené v iných článkoch a samozrejme, že si obojstranne vyberáme len niektoré. 
  2. Pomoc – dobrovoľná alebo odborná: Dobrovoľná pomoc bez cielene nastavenej  protihodnoty v učení spočíva v pomoci v tých smeroch, ktoré sú práve najviac potrebné, v dobe, ktorá je možná. V podstate to znamená, že ten človek pracuje so Žiarislavom a po základnom zaučení aj samostatne.
  3. Odborná pomoc s platením je možná, keď ten človek je schopný v nejakom odbore. V súčasnej dobe hlavne: murár, tesár, nástrojár, piliar (pílenie dosiek, hobľovanie a iné aj stolárske veci). Platenie pomoci je možné hlavne v prípade, že dotyčný majster je schopný pracovať po vysvetlení potrieb samostatne, alebo aj s dobrovoľnými pomocníkmi, ak tu takí budú.
  4. Odpracovanie si dní táborov. Vhodné len pre pracovitých. Kľúč v prípade riadnej práce – deň za deň. Takže keď si riadne odpracuje 3 dni, z tábora má zdarma 3 dni … Keďže jeden deň tábora stojí približne toľko, ako dňová mzda miestneho nekvalifikovaného robotníka, tento kľúč je teda pochopiteľný s tým, že tu môže dostať strechu a jedlo a práca teda môže presiahnuť 8 hodín. Tento kľúč je prehľadný, jednoducho zdôvodniteľný a súčasne nik nemôže povedať, že by nemohol využiť dejinnú možnosť byť vedomeckým učeníkom, pretože nemá peniaze. Jednoducho – ako to aj vždy bolo, učeník môže mať učenie zdarma, pokiaľ plne nasleduje učiteľa.

Spojenie:  0907 740 868, 0908 312 957, diva@ved.sk

Zo skupiny Dreveničiari – článok: Zakladáme skupinu – dreveničiari!

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/ziarislav-prijme-do-ucenia-do-zaucenia-a-na-pomoc

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.