Zákaz cesty do prírody ohrozuje zdravie a dušu

Ísť do prírody sme vždy považovali za bežnú vec, za výsostné právo. Zákaz cesty do prírody nie je len obmedzením slobody a vyžitia, ale aj obmedzením zdravotným. Pisateľ síce býva na lesnej samote, avšak zastáva sa práva tých, ktorí takúto možnosť voľnosti prirodzeného pohybu nemajú.

Prírodná, prirodzená odolnosť je aj v tomto koronovom období našou najväčšou istotou. Nepomerne väčšou istotou, ako lieky a očkovacie látky. Kým sa bežní občania dostanú k vakcínam, aj tak už bude  (do jari) podstatná časť spoločnosti imunizovaná, alebo – ako sa tomu dnes nadáva – „premorená“. A teda bude pomerne odolná voči kovidu.

Je dobré, že každý má právo udržiavať sa pri zdraví tak, ako uzná za dobré. Máme to šťastie, že žijeme v krajine s pomerne prístupnou prírodou. A mnohí majú to nešťastie, že v budúcich dňoch ju nemôžu  navštevovať. Cvičiť s telom i dychom možno aj doma v bytovke, ale nie je to to isté, ako prechádzka, či beh lesom. Vraví sa  – kde nechodí slnko, tam chodí lekár. Aj daždivé, sneživé, či zamračené počasie môže blahodarne vplývať na naše duše a telá. Dýchanie lesného vzduchu, prechádzka, pobyt v dubine, smrečine, pri vode, alebo prechádzka pri potoku, v parku, pri poli, to všetko má blahodarný vplyv na naše srdce, cievy, mozog, svaly, pľúca, v prírode znášame aj duševné ťažkosti, i (súčasné) tlaky a obmedzenia omnoho lepšie.

ilustračná snímka – autor

A zvlášť na dýchacie (respiračné) ochorenia (ku ktorým patria aj koronové chrípky) má pobyt v prírode blahodarné účinky, pomáha im predchádzať, i liečiť následky týchto nemocí. Zabránením návštevy prírodného prostredia, hoci aj v mene zdravia, môže mať na zdravie mnohých neblahé následky. Navyše – hovoríme nielen o zdraví telesnom, ale aj o zdraví duševnom. Lebo to je tiež hodnota. Dlhším uzatvorením občanov v bytoch môže dôjsť k zhoršeniu zdravotného stavu obyvateľstva a to nie len telesného, ale aj duševného. Niektoré kruhy, pre ktoré duševná rovnováha zjavne nie je až tak dôležitou hodnotou, si neuvedomujú, že sa zahrávajú nielen s rovnováhou občanov, ale i spoločnosti.

Prednedávnom umrel jeden príbuzný – dodatočne zistili že mal v sebe aj koronový vírus, tak to napísali na kovid, aj keď to s tým zjavne nesúviselo. Podobné prípady hlásia aj iní. Zdá sa, že je to dnes bežný postup a takýto postup sa stáva spôsobom zastrašovania obyvateľstva. Tunelové videnie niektorých mocných možnože vytvára ich presvedčenie, že vziať ľuďom právo pohybovať sa v prírode je v prospech ich zdravia. Nie, nie je to v prospech zdravia, je to v neprospech. Vynútené testovania pod hrozbou odňatia slobody netestovaných občanov nemá pre nich zďaleka taký dôležitý význam, ako pobyt v prírode, kde občania nikoho neohrozujú a pestujú si prírodnú odolnosť – prirodzenú imunitu.

Pisateľ viackrát vyzýval na Rodnej ceste k tomu, aby právo pohybu v prírode bolo zaradené medzi ústavné práva. Možnože teraz to niektorí pochopia, čo by sa mohlo stať, keby vývoj v oblasti slobody takto pokračoval ďalej.

V záujme ochrany našich práv a pôvodnej –prírodnej kultúry – prírodného duchovna – v blížiacom sa sčítaní ľudu sa hlásime v odseku vyznania (náboženstva) k „INÉ“ a po rozkliknutí si píšeme „RODNÉ DUCHOVNO“.

Ak chcete podporiť našu činnosť, môžete prispieť jednorázovým darom, alebo trvalým príkazom tuto:  CHCEM PODPORIŤ

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/zakaz-cesty-do-prirody-ohrozuje-zdravie-a-ducha

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.