Vedomecká cesta – vzťahy, múr, spoločnosť, vítanie jari  a šťavy života

Mení sa v súčasnej dobe význam vedomectva ako pôvodného slovanského  duchovna ? Vzhľadom na dianie na Ukrajine?

Mení sa význam tak, že narastá. V súvislosti s dianím na východe je to s pôvodným duchovnom podobne, ako v tom murárskom vtipe s cementom: „Spadol múr a voda a piesok povedali na cement. A cement na to: Čo ja? Však ja som tam vôbec nebol“. Jasné, že múr spadol, keď v betóne chýbal cement. A s vedomectvom je to podobne.  Bolo tam – v dianí na východ od nás, toľko nevedomého, nenávistného a nerovnovážneho konania, ktoré sa prejavovalo aj násilím a aj prelievanou krvou, že to, čo sa deje, je zákonitým následkom stavov a javov, ktoré tam boli, ktoré sa tam diali. Keď na dome spadol múr, tak to neznamená, že by cement bol zlý, ale že ho tam bolo málo, že tam chýbal. Keď sa Slovania medzi sebou bijú, tak to neznamená, že by vedomectvo ako  naše prirodzené duchovno nebolo dobré, ale že tam chýbalo. V súboji jednostranných správ mocenských ideológií – nemalo na to vplyv. Našou úlohou je pochopiť, prečo sa tak stalo. Vo vedomectve nie  jednostranným  pohľadom, ale kruhovým, celostným  spôsobom si vysvetľujeme skutočné príčiny. Po pochopení príčin môžeme prikročiť ku vedomej zmene stavov, ktoré spôsobili nerovnováhu. Len vedomé riešenia, vedomé zásahy prinášajú trvalejšie a rovnovážne nápravy.  Tak to môžeme robiť vo veľkom – v dianí pozemských kultúr napríklad, ako aj v malom – vo vzťahoch osobných.   Vo vedomectve sa učíme vylaďovať v malom a keď to zvládame, rozširujeme vylaďovanie na širšie okruhy.

názorná snímka: Ladomíra

Na Slovensku, na Morave a v Čechách sa začína tretia vlna , či tretie diely Vedomeckej cesty. Mnohí sa už tešia na vzťahy v odbore 4 živlov. Už v minulých dieloch si mnohé vyjavil, niektorí s tým už pracujú, ale teraz to má byť byť naplno, s použitím mnohých názorných príkladov, ktorú účastníci nadhadzujú.

Áno, niektorí sa hlásia až teraz, na tretiu časť a pýtajú sa, či je to možné – bez účasti na predchádzajúcich dieloch. Možné to je, ale budú musieť riadne „zarezávať“, aby to celé pochopili. Vyjdeme im v ústrety  stručným a heslovitým opakovaním – ktoré by mali zvládať pokročilejší učeníci a povedzme si , že budeme používať skôr vysokoškolské postupy, ako postupy základnej školy – máme nejaké spisy, poznámky, a hlavne zrozumiteľný jazyk bez latinizmov – v slovanskom koreňosloví – ktorý ale tiež treba chápať v jeho vedomeckých významoch. V tretej časti budú teda vzťahy – rodinné, milostné, ale aj vzťahy v priateľské a vzťahy spoločenské. Vzťahy v širších pracovných jednotkách.

Ale o týždeň – v Čechách – bude posledný druhý diel.

Áno, takže to je príležitosť aj pre Moravákov a Slovákov, ktorí nestihli dvojku, tam ísť – lebo česká dvojka je posledná možnosť –  ten živlový základ, živový  „slovník“ si osvojiť a vedieť sa v ňom hýbať.  Sme tam – v Prahe –  v zariadení na začiatku prírodnej rezervácie, takže to je  pekné prostredie, vhodné pre vedomectvo. Máme tam aj ohnisko dohodnuté, no krása. A je tam aj potôčik, ktorý potrebujeme na…

Na obrad Svätia jari?

Presne tak. Niektorí chodia na ten istý diel dvakrát, pretože na Slovensku, na Morave a v Čechách to nikdy nie je to isté, i keď preberieme ten istý základ. Nadstavba tvorí výraznú časť a tá je pohyblivá. Napríklad teraz – v čase vítania jari – máme na českej dvojke jarný obrad – a v tejto súvislosti otvoríme aj v duševede v časti šťavy života, čo je vlastne činnosť hormonálnej sústavy, ktorá je dôležitá pre duševno-duchovný stav. „Otvoríme“ duševnú „šťavu“, ktorú človek označuje ako „jarko“. Ide o šťavu mladosti, nekryje sa to celkom s hormónmi známymi v biológii, pretože táto šťava pozostáva z viacerých látok. Ide však predovšetkým o duševný stav, ktorým ovplyvňujeme aj telesný. Šťava „jarko“ súvisí s „jaškom“ ( predstavivosti), ktorý ako jednolátkový je jej súčasťou, a spôsobuje, že duchom ostávame mladý, že s vekom neskamenieme, nestuhneme, ale sme schopný činorodej nadosobnej chápavosti i tvorivosti a to aj v duchu, nielen v tele. Telesný stav prirodzene súvisí s duševným a s tým v podstate aj telesná pružnosť  a hojenie. A teda celkové udržiavanie sa v  jarom stave, aj v zrelom veku a v zrelom stave ducha, sa dá udržiavať s pomocou vedomého pestovania tohto javu, ktorý pri zodpovednom prístupe prináša dobré výsledky. Na to máme aj cvičenia v divotancoch a prácu so živlami, ktoré súvisia so šťavami živy. Na slovenskej a moravskej 3-ke potom máme tiež jarný, ale už aj májovo-turíčny obrad.

A aké obrady budú na 4-tej časti? 

Všetky štvrté časti budú zamerané v obradovom odbore na Letný Slnovrat. Samotný obrad Letného Slnovratu potom bude vyvrcholením , akoby ďalšou časťou, na ktorej budú pokročilejší obrady pripravovať a ostatní sa k nim pridajú. l Letný slnovrat je podobne, ako bola práve Gazdovská obroda, akoby mimo učebných dielov a navyše – na rozdiel od Gazdovskej obrody – aj mimo niektorých  zabezpečovacích služieb. Viacmenej  – v štvrtej časti dokončíme spoločenské zákonitosti osobných vzťahov – trojky – rozšírime ich na pracovné jednotky a začneme aj rozložením zemských síl a živlami Zeme, ktorá má svoje zákonitosti a póly a tie nemožno zrušiť, ale možno s nimi zosúlaďovať Náš svet. A po tom, ako si odosobnene predstavíme v živloch zákonitosti a možné nastavovania vzťahov osobných, čo je duševeda, teda psychológia, prejdeme do širších súvislostí, do oblasti, ktorá už zahŕňa aj vonkajšiu filozofiu a spoločenskú vedu. Mnohí budú prekvapení, pretože objavíme nové rozmery sveta a nové možnosti, ktoré umožnia záchranu nášho sveta a jeho vylepšenie.

To je teda jadrová žila ďalšieho postupu?

V náznaku áno, ale pokračujeme aj v užitých smeroch, ako obradová schopnosť i prírodné liečiteľstvo,   dýchanie – spev, zručnosť hry na tepových nástrojoch, koncovke a ďalších súladných hudobno-duševných postupoch, ako aj v divotancoch a rajane, vo vedomeckom kreslení, kde sa rozoberieme význam a nácvik čiary. V sile slova sa neohraničíme koreňoslovím, teda etymológiou, ale v súvislosti so vzťahmi a širšími vzťahmi sa budeme zaoberať  citovým nábojom pri hovorení a chybami v dorozumievaní. Ktoré ak spoznáme, budeme si viac a lepšie rozumieť. Porozumenie je cesta k úcte a úcta je základom skutočného, živého a vedomého  ducha.

Popoludňajšia oddychová prechádzka pri železitej studienke. Sústredenia vedomeckej cesty sa spravidla konajú na miestach, kde je v blízkosti jazero alebo riečka, často prameň alebo studnička. Na takýchto miestach niekedy býva aj obradík viazaný na vodu, alebo voľnohra s koncovkami. Záber z druhého dielu moravskej Vedomeckej cesty. Snímka: Ondřej Palík

Sústredenia Vedomeckej cesty:

2.časť:

25.-27.3. – ČECHY – Praha – Ekocentrum Toulcův dvůr  Plagát   

Ekocentrum Toulcův dvůr – Praha 10 – Hostivař

3. časť:

8. – 10.4. – MORAVA – Rusava, Hostýnské vrchy

22. – 24.4. – SLOVENSKO – Jelenec

6. – 8.5. – ČECHY

4. časť:

20. – 22. 5. – MORAVA – Vlčková-Rusava, Hostýnské vrchy

27. – 29.5. – SLOVENSKO – Jelenec

10. – 12.6. – ČECHY

Letný Slnovrat: 24.-26. 6.

letné sústredenie:

10. – 17.7. – Vedomecká cesta – tábor – Na Medzi, pri Kokave nad Rimavicou, SR

Zmeny možné

Viacej správ k Vedomeckej ceste TU

Ak chcete podporiť našu redakčnú činnosť, môžete prispieť jednorázovým darom, trvalým príkazom, alebo poukázaním 2% z dane z príjmu – tuto:  CHCEM PODPORIŤ

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/vedomecka-cesta-vztahy-spolocnost-vitanie-jari-a-stavy-zivota

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.