Štedrý deň Slnovratu: Najväčšie čaro je duch

Vianoce sú sviatky Slnovratu. Ako na tretí deň po Letnom slnovrate je Vajano, tak na tretí deň po Zimnom slnovrate je Štedrý deň. Čakaj, ešte čakaj – 3 dni a 3 noci… Aj keď niektorí písali o tom, že názov pochádza  z „Vánice“, teda od vanutia vetrov, iní sa dívajú na slnovratový veniec, teda v pokresťančenej podobe adventný „vianok“, takéto vysvetlenia by mohli mať význam v prípade prechýlenia názvu do slovanskej podoby, keďže sa predpokladá prienik z nejakej podoby nemeckého označenia „wai-nacht“ (nežiadajte teraz spisovný prepis dobovej nemčiny, bo strúhať darčeky mi ešte treba). Aj Štedrý deň je teda sviatok slnovratový – sviatok Zimného slnovratu a preto naň uplatňujeme slnovratové obrady.

PO STOPÁCH SLNOVRATOVÝCH STROMČEKOV

Stromček ako znak rodostromu mal preniknúť z vtedy čerstvo germanizovanej, slovanskej oblasti Nemecka, kde neďaleko Lipska sa narodil Martin Luther, a v tej dobe tam ešte boli uctievané „slovanské“ posvätné stromy, keďže ich pne sa zachovali v nemeckých skanzenoch dodnes (uvidíme ich v máji na výprave na Rujanu). V tej dobe ešte na posvätné stromy Slovania dávali obetné dary, čoho nasledovníctvom je dnešné zdobenie stromčekov. Zdobený stromček je teda tiež prvok našich pôvodných zvykov, v starej dobe Sloveni nosili z posvätných hájov vetvičky stromov – doložené aj na Slovensku napríklad nosenie dubových vetvičiek zo svätohája nad Levočou – neskôr premenovaného na Mariánsku horu. V zimnom období nosili vždyzelené rastliny – okrem smreka a jedličky aj na juhu imelo, v horách a záhradách aj iné „vždyzelenky“, nič z toho v biblickej zemi nerástlo a ani sa nestavalo. V pôvodnom – našom duchovne – dávali vetvičky či stromčeky význam či už ako znak rodostromu, alebo stromu života, či ako ďalšie prejavy prírodného – rodného  duchovna. V privezenom – inváznom štátnom náboženstve tu tak nebolo, preto dnes treba tento pôvodný, prírodný význam týchto obradových prvkov vo svojom vedomí obrodiť. ….

Celý článok TU

Jabĺčka a orechy na stromčeku majú priviezť zdar úrody alebo všeobecne hospodárstva v nasledujúcom roku. V tomto roku sme použili orechy zozbierané pri čistení studničky – na niektorých boli škáry, cez ktoré sme prevliekli nitku. Jabĺčka sme použili tie najmenšie z nášho sadu, oviazali ich lykom okolo stopky. Doplnili tak ručne vyrobené ozdoby na vetvičkách stromčeka získaného z cestného orezu. Týmto sme dosiahli vcelku prírodný ráz slnovratovej výzdoby.

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/stedry-den-slnovratu-najvacsie-caro-je-duch

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.