ODDYCHOVÝ TÁBOR VO VIACERÝCH ROVINÁCH

Vo vedomeckom stredisku sa tvorilo, majstrovalo, dojilo, hlivelo, spievalo aj tancovalo.

Oddychový tábor mal tohto roku podobne ako minulé leto program vytvorený na mieru podľa záujmov prítomných. Na prvom stretnutí Žiarislav zapísal, čomu sa chce kto venovať, čo by si kto rád vyrobil, vyskúšal alebo vypočul, vrátane želaní pomocných síl tých, čo na tábor ostali z predchádzajúceho tábora alebo festivalu Novodrevná vatra. Takto prirodzene sme dali do pohybu viacero rovín nášho vzdelávacieho strediska.

pristresok.jpg

prechadzka.jpg

kon.jpg

Niektorí gazdovali, iní zveľaďovali tábor

Samotné gazdovstvo s množstvom štvornohých obyvateľov bolo našou základnou polohou. Ladomíra zasvätila záujemcov do dojenia kôz a výroby syra. Žiarislav previedol deti na koni. Na vychádzke po okolí nám porozprával o pohybe lesa a udržiavaní pasienkov, na ktorých si prišli na svoje bylinkárky a prítomný lesník. Niektorí z oddychujúcich nám pomohli so senom, keďže gazdovstvo nejde na tábor zastaviť. Postavili sme tiež skvelú hať na potoku na umývanie a osvieženie, lebo slnečné letné počasie nám bolo štedro dopriané.

jas_hat.jpg vodnik_honzik.jpg

Šilo sa a vyšívalo, aj ovce sa strihali

Druhou polohou tábora bola výroba odevov, predovšetkým košiel a getov. Keďže na tábore varila s Ladomírou Jasna, ktorá navrhuje, šije a zdobí novodrevné odevy, mali sme skvelú odbornú pomoc aj s ukážkami jej diel, ktoré boli vystavené na festivale Novodrevná vatra, kde sa ukončil hudobný a odpálil oddychový tábor. Ladomíra viedla prácu s vlnou od strihania ovce, cez pranie a česanie vlny až po plstenie. 

strihanie.jpg

bohumer.jpg

Na konskej lúke sa hralo

Hudobnú rovinu tábora oživil Bohumer, ktorý ostal na tento tábor z hudobného. Keď mu po festivale, na ktorom hral na basu, ukázal Žiarislav základné polohy na husle, dostal hudobnú horúčku a viackrát zabudol dôjsť na obed a večeru. Bohumer hneď za čerstva ukázal na husliach, čo sa práve naučil Dobyradovi a na basu zasa mne. Nato sám potvrdil, že človek sa nejlepšie naučí, keď svoje vedomosti posúva ďalej. Keď sme takto veselo vŕzgali na konskej lúke, pridal sa k nám na gitare Vejan, ktorý na tábor ostal po festivale, kde bol s jedným z pozvaných pesničkárov.

 

 

V prístrešku sa majstrovalo

V štvrtej rovine sa pracovalo s kožou a drevom. Vyrobilo sa šesť párov krpcov, zápästky a opasky. Takmer všetci si vyrobili drevené lyžice, niektorí menšie misky. Hrom si vyrobil krpce, fujaru a hroty na šípy. Bol všade kde sa pracovalo. Zhodli sme sa, že ma obe ruky „pravé“ – je totiž ľavák i pravák, náradie prehadzuje z jednej ruky do druhej – a tak dostal nové meno „Obojručák“. Darina Lada a Dobyrad si robili luky. Mnohí si vyskúšali Lukostreľbu. Mali sme tiež možnosť sledovať ukážky ako sa strieľa z koňa a na letiace terče.

hrom_sipy.jpg

vrtanie.jpg

Hrom vŕta fujaru

vyrobky.jpg

niektoré z množstva výrobkov

kniznica.jpg

knižnica v prístrešku

Bez vedomeckých hovorov to tu nejde

Takmer po každom jedle sme mali vedomecké prednášky. Tento tábor bol výnimočne dobre naladený. Témy boli podľa záujmu a diania, často na požiadanie tých, ktorí už boli do učenia zasvätení. Dostali sme sa hlbšie do učenia štyroch živlov na psychologickej, rodinnej a spoločenskej úrovni. Živé boli tiež hovory o snoch, vedomí, podvedomí, duchu a duši. Na spestrenie sme mali dva krát premietanie filmov s témou slovanskej mytológie. 

Divotancovačka frčala do tretej rána

Posledný večer bol, ako inak, hudobný. Zahral nám Vejan a Žiarislav. Po koncerte prišla divotancovačka z nahrávok tanečných tónov skvelého kompilátu rôznych slovenských, českých a iných slovanských skupín (medzi inými Hrdza, Jej družina, Vřbovské vŕby, Tomáš Kočko, Ľube, ŽS+Bytosti) zo Žiarislavovej hudobnej zbierky. Keďže sme sa tu každé ráno na rozcvičke učili kroky dupákov, karičky, odzemkov a valašských tancov a z chodenia po kopcoch sme mali aj nejakú tú kondičku, tancovalo sa tu do tretej rána.

tance.jpg

nácvik tancov na rannej rozcvičke

Zornička

 

Obrázky: Ladomíra, Zornička, Jasna

 

iné články o táboroch:

Svedectvo z vedomeckého tábora 2011 

Obrazové svedectvo z vedomeckého tabora 2011

 

iné články od Zorničky:

Skratka 

Na hruške

Tajomstvá salaša 

Priznania ekonomického zabijáka

 

jasna_srdce.jpg

Zdroj: Ved.sk

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/rc-oddych-tabor-2011-htm

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.