VODA A VZDUCH: Svedectvo z hudobného tábora očami Bohumera Levoslava

Aj keď to na hudobno – vedomeckom tábore hralo všetkými živlami, tieto dva boli u mňa dominatné. Zemsko-ohnivú sopečnú činnosť (vytrvalé sedenie za kancelárskym stolom až do výbuchu) som predsa zanechal v meste a aj napriek všemožným nástrahám a prekážkam zo strany zamestnávateľa sa mi na tábor predsa len podarilo vycestovať. Na Medzu som dorazil 8. Augusta, tesne pred poludním, čas v tomto prípade nehrá žiadnu úlohu, beží tam totiž úplne inak – rýchlejšie. Niet divu, pokiaľ človek robí to čo ho baví, ale nepredbiehajme…

bohumer.jpg

Keďže som na miesto dorazil s trojdňovým oneskorením, prišiel som v čase kedy bol hudobný tábor v plnom prúde. Po ľahkých ranajkách sa dievky pustili do strihania oviec, zatiaľ čo muži pod vedením Žiarislava nacvičovali spev pastierskych piesní. Poobedie ako aj celý následujúci deň sme strávilli pri rozjímaní a hre na koncovky, píšťaly, poniektorí aj fujary, ktorú tu i tam rytmicky dopĺňali bubny doby. Aby sa nám hra na nástroje nezunovala bol deň popreplietaný chvíľkami oddychu, remesiel a stravy pre telo i dušu (v podobe vedomeckých hovorov).

 

Hudobno – vedomecký tábor mal vyvrcholiť hudobným festivalom, na ktorom mali účastníci tábora predviesť nadobudnuté zručnosti a vedomosti, po boku ostrielaných hudobníkov novodrevnej scény. Začala sa teda v druhej polovici formovať skupina. Jadro tvorili dievky, ktoré vystupovali už na prvom ročníku festivalu – Vatroslava s husľami a Svetlomila, ktorá si počas tábora osvojila basičku. Nie všetci účastníci zostali až do konca tábora a tak do konečnej podoby doplnil skupinu Hromoslav s fujarou a ja na base.

 

Po pilnom trojdňovom nacvičovaní piesní, v prístrešku i na lúke prišla vytúžená sobota s ňou očakávaná hodina „H“, kedy po prednáške Bohdana Dobroslava a hudobných vystúpeniach Paľa Bielčíka a Vejana, prišiel rad na našu skupinu. Novovzniknutú štvoricu doplnili aj dvaja skúsení hostia a zároveň naši hostitelia – Žiarislav a Zornička. Spolu odznelo šesť piesní, päť zo Žiarislavovej tvorby a celé vystúpenie sme zakončili ľudovou piesňou „Tota Heľpa“ pri ktorej sa naše publikum naplno rozospievalo. Po nás nasledoval Janko Majerčík a noc s ránom svojimi piesňami spojili Žiarislav a Bytosti.

 

Jedna hudobná cesta sa tu skončila a iná možno ešte len začala. Vzbudili sme sa do nového slnečného dňa a na Medzi sa pomaly menilo obsadenie. Hudobný tábor ako aj festival skončili, jeho účastníci sa postupne lúčili a odchádzali domov a striedali ich prichádzajúci účastníci tábora oddychového. Ale to je už iný príbeh…

 

Bohumer Levoslav

 

iné články o táboroch 2011:

Oddychový tábor vo viacerých rovinách

Svedectvo z vedomeckého tábora

Obrazové svedectvo

z vedomeckého tábora 

Zdroj: Ved.sk

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/rc-oddychovy11-bohumer-htm

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.