OD STANOVISKA KU STREDISKU

Vtedy, tesne po začatí nového storočia a vlastne i tisícročia, keď človek kráčal hore horou, aby zaujal dávno opustenú samotu, povedal si, že toto pekné, tŕňami zarastajúce miesto premení na stanovisko duchovnej obrody. V prvom roku po tom, ako sa rozchýrilo, že odišiel z mesta, sa sem nasťahovalo zo desať ľudí a vyzeralo to na začínajúcu občinu. Človek však na tvorbu nemal nijaký čas, pretože postupne prevládli medzi osadníkmi spory a všetku živu minul na urovnávanie týchto neladností. Pritom vtedy už boli na svete jednoduché vedomecké spôsoby úcty, ktoré umožňovali žiť v spoločenskom súlade. Po rozpustení tejto osádky, z ktorej takmer všetci odišli s duchovným ziskom, sa človek zameral na šírenie vedomeckých spôsobov doma, Na Medzi, ako aj v krajine, či vlastne v krajinách, pretože bežne navštevoval i Čechy a Moravu a občas i Poľsko a iné zeme.

Hudobné pôsobenie na vedomeckých táboroch – zlaďovanie dychu a ducha v hudbe.

Na Medzi sa zaúčalo do rôznych vedomeckých smerov  v dlhodobejšom pobyte  na desiatky ľudí a na letných táboroch a iných sústredeniach to boli stovky.  Aj keď pisateľ nikdy nebol spokojný s pomalým vývojom duchovnej obrody a v krajine naďalej vnímal skôr posun vedúci k ďalšiemu rozpadu spoločenských hodnôt, predsa len v určitých smeroch sa začali zjavovať výsledky vedomeckého napredovania. Po niekoľkých vydaniach Návratu Slovenov sa zjačali množiť  aj vnútorné (autochtónne) hodnotenia kultúry a dejín z pohľadu našich pôvodných hodnôt. Smerovanie k pôvodným hodnotám, i keď nie bez vonkajších vplyvov, bolo možné zaznamenať i v oblasti hudby, odievania a v iných smeroch, i keď išlo o pomerne úzke kultúrne prúdy. Po prieniku fantastického a slaboducho-politického slovanstva sme už mali vlastne rozvinuté vlastné hodnotenie, obradoslovie a iné oblasti, ktoré zabezpečili predsa len určitú odolnosť (imunitu) voči do neba volajúcim nezmyslom. Duchovná obroda, i keď v pomerne malom množstve, už nie je zastaviteľná. Je však stále vytesňovaná na okraj spoločnosti a to je dobré zmeniť, kým je čas.

Po zjavení duchovného mena na Zimný Slnovrat 1999 a prijatí na Letnom Slnovrate 2 000 sa človek snažil držať v ústraní a príliš nezdôrazňovať dejinnosť nášho pohybu, aspoň nie navonok. To meno znamená Sláviaci Žiaru a poukazuje na slnečnú obrodu. Človek sa príliš nehrnul do popredia, nehlásil sa ako hudobník do televízneho zápolenia a vlastne ako hudobník tam ani nebol . Pre verejný svet akoby nejestvoval. A predsa v kruhoch, ktoré mali zjavný záujem o vedomecké hodnoty, prednášal, spieval, hovoril, zúčastňoval sa rozpráv a odpovedal na akékoľvek otázky, i na protirečivé pripomienky, ktoré si váži podobne, ako oponentúru, ktorú si na knihy s odborným prienikom zažiadal. V užších a vnútorných kruhoch však často zdôrazňoval potrebu plnej duchovnej obrody so spoločenským prienikom. S plným vedomím dejinného prínosu, ktorý by mal náš pohyb spôsobovať.

Niektoré hudobné nástroje sa naučili účastníci vyrábať. Čím sa prepájalo užité vedomectvo s remeslom a umením.

Teraz, po dvadsiatich rokoch pobytu na lesnej samote vníma dobrý čas na to, aby bolo zviditeľnené to, čo sa zvonku môže javiť len ako náčrty. A teda – bude sa sústrediť viac na zverejňovanie spisov a iných vyjaveniam. Súčasne človek prehodnocuje niektoré spôsoby pôsobenia, ku ktorým patria hudobné vystúpenia. V tomto smere možno uskutoční nejaké zmeny.

Čo však vníma ako veľmi dôležité, je spevnenie vedomeckého stanoviska Na Medzi. Kolostany treba premeniť na pevné prístrešky a budovy, vrátane dielní, ktoré využívame, i keď v kolostanovom prevedení dochádza k poškodzovaniu náradia, prístrojov i surovín počasnými vplyvmi. Potrebujeme zložiť prevezenú drevenicu a ďalšiu previezť na pripravované stanovisko. Kým pripravujeme na vydanie CD Zvieratá, súčasne prebiehajú zemné práce smerujúce k tomu, aby sa stanovisko  premenilo na stredisko, v ktorom sa môžu zaúčať záujemcovia o vedomecké, remeselné, prírodnohospodárske i spoločenské smery pôsobenia.  Ak sa to podarí, v budúcom roku niektoré podujatia presiahnu slovenský a česko-moravský rámec.

Odteraz sa tu dejú každý týždeň stavebné práce. Prijmeme pomoc od dobrovoľníkov a počas týchto prác budeme utužovať aj spoločensky pôsobiace skupiny . Dobrovoľníci dostanú strechu a jedlo. A zvykneme im dávať aj prírodniny (syry a iné) a tiež knižné a hudobné diela.

V budúcich dňoch zverejníme rozpis  smerov vedomeckého učenia, do ktorých sa môžu záujemcovia prihlásiť, ako aj rozpis hospodárskych, remeselných a vedomecko-užitých schopností, ktoré si môžu osvojovať a rozvíjať sa v nich.

Záujemcovia nech sa hlásia, buď na „imelo“ diva@ved.sk, alebo na čísle 0907 740 868.

Tento víkend staviame základy drevenice a plynule pokračujeme v príprave vatrovej plošinky.

Pomôcť možno osobnou účasťou, alebo aj hospodárskou pomocou v podobe stavebnín alebo obeživa.

Podporiť možno TU

Vatra 24.9.22 – plagát aj podrobnosti  TU

Snímky: archív Rodná cesta

V čase pustovníčenia bolo na sta vedomeckom stanovisku podstatne viac zvierat, ako ľudí. Niektroré zvieratá boli zachránené z nedobrých chovov, iné sa tam narodili.

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/od-stanoviska-ku-stredisku

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.