Novodrevná (zemosvetová) hudba

Novodrevná (zemosvetová ) hudba je nová tvorba na pôvodných dávnych koreňoch. Je teda tvorivá, ale prejavuje sa troma základnými väzbami na pôvodnosť a miestu ustálenosť (tradičnosť) :

1.Hudbou (väzba na stavbu piesní, stupnice, ladnosti (harmónie), spôsoby spevu, farby hlasu,

2.Významovou výpoveďou(Spôsob práce s textom alebo s významovou zložkou pôvodnej kultúry)

3.Hudobnými nástrojmi (pôvodné sú tu napríklad píšťaly a fujary, miestne ustálené sú napríklad husle)

Novodrevná hudba sa teda od folklóru líši tvorivosťou a od modernej hudby sa líši nejakou väzbou na pôvodnosť.

Mohli by sme povedať, že hudba, ktorá sa prejavuje všetkými troma prvkami je plne novodrevná, hudba ktorá sa prejavuje dvoma uvedenými znakmi je čiastočne novodrevná a hudba ktorá sa uverejňuje jedným z troch spomenutých znakov je hudbou s novodrevnými prvkami.

Za novodrevnú hudbu možno považovať a folklórne piesne ktoré vznikli v tejto dobe (na Slovensku to časté nie je, napríklad v Srbsku je to pomerne bežná vec). Samotné ľudové piesne , ktoré sú ustálené (tradované) za novodrevné nepovažujeme, pretože chýba im ten rozmer „novo“, teda – tvorivo. Hudobne upravené podoby ľudových piesní sú otázkou (do rocku, do džezu, do Balkánu), sú tak na hranici, alebo aj za hranicou zaraďovania do tejto kultúrnej vrstvy, keďže umožňujú vziať už hotový hit a prerobiť ho – keďže ľudové piesne sú v podstate hity, záleží na tom, či sa na ľudový prúd tvorivo napájajú (priebežne v dejinách vznikali nové slohy ľudových piesní, ako aj pozmenené nápevy (melódie) a boli to vlastne prirodzené spôsoby folklórneho vývoja. 

Folklór bol vlastne dobovou novodrevnou hudbou, keďže sa vyvíjal. A teda – ak ide o napájanie sa na ľudovku, tak je to novodrevo, ak ide o preloženie ľudovky do iných, už populárnych hudobných podôb, tak by sme to mohli považovať len za prerobenie ľudovej piesne a teda nie za v pravom zmysle novodrevnú hudbu. Tiež záleží na tom, v akom pomere používajú tí-ktorí hudobníci vo svojej tvorbe novodrevné prvky.

Pisateľ privíta akékoľvek pripomienky k tomuto náčrtu a hlavne – napíšte, ktorých hudobníkov (skupiny alebo pesničkárov) považujete za novodrevných.

Skúsme spolu podumať, kto by ešte mohol patriť do novodrevnej hudby na Slovensku (prípadne i v ČR), vzhľadom na minulý náčrt (hneď dole). Toto je priebežný návrh zoznamu:

Novodrevní hudobníci – SR:

Žiarislav a Bytosti, Strigôň, Prastrom, Valar, Neha, Michal Smetanka/KarpaTon, Vrbovské vŕby, Hrdza, Banda, Svetlan Majerčík, Svätoslav Hamaljar, Buchajtramka, Veronika Rabada, Hmlisto, Páni času, Kristína Dubajová, Alexandra Šimegová, Svetlovlad, Varkocs, Parom, Reborn, Erik Krajňák a ďalší.

V ČR: Tomáš Kočko orchestra, Hradišťan a ďalší.

Prvky novodrevnej hudby používajú aj Dominik N trio, Arzén, Družina, Dynamix, Zuzana Homolová, Vyšívanka , Maok, Marek Geisberg, Martin Geisberg,  Nany hudák, Vejan, Radovan Vrška, Bily Barman a dievčatá zo Sľuku, Andrej Šeban a ďalší.

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/novodrevna-zemosvetova-hudba

2 komentáre

    • František Mátel on 14.09.2022 at 16:05
    • Odpoveď

    Žiarislav a kam zaradiť HORANU?? V minulosti ste spolu vystupovali, je jej hudba ešte novodrevná, a jej projekt HMLISTO? Ďakujem za odpoveď. Chvála.

    1. Názov skupiny Hmlisto máme v článku spomenuté. Meno Horana tam nie je, keďže v dobe uverejnenia článku sme mali správu že po tom, že ako sa Horana verejne dištancovala od slovanských kultúrnych prúdov, toto meno nepoužívala. Ale teraz po prečítaní vášho ohlasu sme našli aj novšie správy ktoré má pod týmto menom, takže ju v podstate môžeme pridať do rozšírenej podoby článku, ak by sme našli nejaký prejav, že toto meno používa aj ako svoje hudbné. Horana hrá novodrevnú hudbu.

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.