Obidva na prežitie: Rozdiel medzi vudkraftom a gazdovskou obrodou.

Prežitie je stále v móde. Poznáme to z mnohých filmov. Pod rôznymi názvami, ktoré letia. Napríklad prírodnejší a peňažne nenáročný „survival“ či „buškraft“ alebo „vudkraft“  (prežitie či prírodná zručnosť), alebo snobskejší a kapitálom využitý „autdor“. Nájsť vodu, voľačo pod zub natrhať, vyhrabať, uloviť alebo ušmyknúť, dať si niečo na seba, vyrobiť si núdzové obydlie. Prežiť dni, týždne, možnože aj mesiace. To je v móde a točia sa o tom filmy. Ale pre mnohých môže byť zaujímavé prežiť v prírode nie len dni, týždne, mesiace, ale celé mesiace, roky, desaťročia. V takomto prežití, v takomto žití je možno i plodiť a vychovať deti.

Môže to byť jeden článok, jedno sústredenie, jedno podujatie, jedna rozhlasová relácia, jedno usadenie, jeden pôrod, jedno vzdelávanie alebo aj dospievanie. Ale ak je takýchto udalostí viac, keď sú to desiatky, stovky, tisíce príbehov, keď je to nekonečný reťazec, môžeme to nazvať nejakým výrazom. Jeden z tých výrazov je Gazdovská obroda.

Pri hospodárskom prírodnejšom spôsobe žitia sú určité odlišnosti od módnych núdzových a krátkodobých hrdinstiev. Človek sa nestáva koristníkom, a teda – menej lovu, menej zberačstva,  stáva sa hospodárom – viac zodpovednosti a viac pestovateľstva a chovateľstva. Nie je to len vyplnenie voľného času, je to hlavný spôsob žitia. Nie je to na chvíľu, je to trvalejšie. To druhé prirodzene vyžaduje aj schopnosti toho prvého. To prvé môže, ale nemusí viesť ku tomu druhému. To druhé prirodzene vedie k zaučeniu a vychovaniu ďalšieho pokolenia. To prvé len náhodne, alebo občasne.

 Pracujeme teda na veciach, ktoré majú trvalejšiu a hlbšiu hodnotu.

Úžitkové predmety a oštiepky vyrobené účastníkmi tábora remesiel Na Medzi.

 Keď usporadúvame Zhromaždenie Gazdovskej obrody, čo býva raz do roka, tak dávame priestor aj na predstavenie činností a výsledkov činností hospodárov a remeselníkov v podobe výstav alebo predaja. Vtedy musíme určiť aj nejaké podmienky účasti, ktoré zodpovedajú zameraniu nášho kultúrno-hospodárskeho hnutia. Dnes už zaniká priestorové rozdelenie medzi národmi civilizačnými a prírodnými a to tým, že prírodné národy už takmer vymizli. Dnes sa črtá rozdelenie spoločností na vrstvy a niektoré z tých vrstiev sú prírodnejšie.

 Podobne je to aj na iných príbuzných podujatiach, ako gazdovské dni, či prírodné výročné sviatky (slnovraty, vítania jari, dožinky a iné), na ktorých sú hospodári a výrobcovia, ktorí môžu v rámci našej spoločnosti zhodnotiť svoje výrobky a výpestky, tak je to na prospech schopnosti prežiť v pomerne prírodných podmienkach, je to preto, aby sme podporili či už núdzové, alebo trvalejšie pestovanie, výrobu a chov v podmienkach viac prírodných a menej továrenských, čo sa sa hodí aj v núdzových stavoch, alebo v stavoch nadobudnutia väčšej nezávislosti na náladách civilizačných prúdov. Nie je to preto, že by sme odmietali civilizáciu v celej jej šírke, ale je to preto, aby sme zachovali spôsob prírodnejšieho prežitia, ktorý sa môže v obdobiach vyhrotených, núdzových, ale aj v obdobiach „pohodových“ hodiť pre tých, ktorí chcú prežiť či žiť prírodnejším spôsobom.

 Z tohto poslania sú odvodené pravidlá, ktoré tomuto slúžia.

Pravidlá predstavenia a ponuky na Gazdovskej obrode

Na trhu Gazdovskej obrody
Rýchla výroba luku ručne vyrobeným nožom – tábor prežitia Na Medzi

R.´23 – tábory Na Medzi – nad Kokavou nad Rimavicou

1.- 8.7.´23 – Tábor remesiel a zručností

29.7.- 5.8.´23  – Vedomecký tábor

6. – 13. 8. ´23 – Detský a mládežnícky tábor

Tu nájdete viacej správ k Zhromaždeniu Gazdovskej obrody r.´23

FB Udalosť

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/obidva-na-prezitie-rozdiel-medzi-vudkraftom-a-gazdovskou-obrodou

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.