Predstavujeme prednášajúcich na Zhromaždenie Gazdovskej Obrody ´23 – 2. časť

Peter Sudovský:

Príde na tohtoročné Zhromaždenie Gazdvoskej obrody predstaviť, aký je stav GMO na Slovensku – čo je možné, čo sa nesmie, aký sa predpokladá vývoj do budúcna a čo s tým môže bežný človek robiť. Príďte sa zapojiť do nedeľnej debaty o GMO.

Vyštudoval odbor Environmentálne inžinierstvo. Pracoval v oblasti ochrany životného prostredia. Je jeden z hlavných predstaviteľov občianskej iniciatívy  „Slovensko bez GMO“,  kde sa snažia informovať a robiť praktické kroky k tomu, aby sa GMO plodiny u nás nepestovali a potraviny a výrobky označovali, alebo sa na Slovensko vôbec nedostávali.
Sám je chovateľom oviec a kôz.

Zuzana Homolová:

Na Zhromaždenie GO príde v sobotu 11.3. predstaviť „Nové právne úpravy predaj z dvora, rodinné farmy“

Zuzana žije a hospodári na Levočských Lúkach – na rodinnom gazdovstve Odorica. Tu pestujú bylinky a chovajú viaceré hospodárske zvieratá – doslova majú malú hospodársku zoo – chovajú: hovädzí dobytok, mangalice, ovce, zajace, husi, kačky, psy, mačky, sliepky a pávy. Ponúkajú agroturistiku a robia letné ekotábory. V Levoči vyrábajú zo svojich výpestkov konečné produkty – bylinkové čaje, tinktúry a vankúše. Zuzana Homolová je tiež jedným zo zakladateľov Zväzu ekologického poľnohospodárstva Ekotrend Slovakia s celoslovenským projektom Predaj z dvora a tu pôsobí ako poradca pre otázky predaja z dvora. Na Zhromaždeniach Gazdovskej obrody je stálym hosťom už od počiatku a vždy prinesie aktuálne a cenné správy zo sveta zákonov, ktoré si zaneprázdnení gazdovia často nestíhajú strážiť a študovať. Tešíme sa na novinky.

 

Jerguš Tesák:

Na Zhromaždení ho privítame v sobotu, kedy nám priblíži tému:  Vymieranie prírodných biotopov na Slovensku a ako ich chrániť na pozemkoch.     Večer zahrá spolu s Eniesou.
Jerguš vyrastal na Horehroní – vo vidieckom prostredí, ktoré bolo neodmysliteľne prepojené s chovom hospodárskych zvierat. Jeho rodina sa dodnes venuje chovu oviec pôvodných valašiek, s čím je spojený aj chov valaských psov. Toto v ňom zanechalo silnú väzbu k zvieratám a prírode a preto sa rozhodol tomu venovať aj odborne.
Pôsobil ako zoológ v Správe Národného parku Muránska planina, kde sa venoval predovšetkým mapovaniu veľkých šeliem a hlucháních biotopov.
 
Tiež pracoval vo Svetovom fonde na ochranu prírody WWF Slovensko, kde sa venoval najmä medzinárodným projektom zameraným na ochranu a manažment veľkých šeliem (vlk, rys, medveď) a predchádzaniu konfliktov medzi šelmami a človekom, resp. hospodárskymi zvieratami.
Keďže ho tradičná ochrana stád zaujímala, rozhodol sa cestovať po krajinách, kde ešte stále dodnes pretrváva, aby mohol zistiť ako a prečo to niekde stále ešte funguje. Z tohto dôvodu navštívil Rumunské Karpaty, Gruzínsky Kaukaz, či Kirgizský Tien-Shan kde mal možnosť pozorovať spojenie moderného turizmu a tradičného pastierstva.
Jerguš pôsobí aj ako hudobník v zostave Buchajtramka, Hráva spolu s Eniesou a tiež vo folklórnej zostane Kučeravý Javor.
 
 
Foto N – Tomáš Hrivňák

Stano a Nika Pirošíkovci:

V sobotu 11.3.  nám predstavia vlastné: „Pečenie chleba“

„Zaoberáme sa domácou produkciou potravín, kváskového pečiva, kvasených nápojov, včelárstvom, výrobou liečivých tinktúr, mastičiek, ale i šitím odevov či už z látok alebo z kože vlastných zvierat.“

Založili združenie gazdov a hospodárov Kolchoz Liptov: „Kde sa zaoberáme  vzájomnou pomocou a podporou medzi jednotlivými hospodármi. Zaoberáme sa aj trvalo-udržateľným spôsobom života. Pomáhame si s dopytom aj odbytom. Vážime si poctivú prácu, čisté zdroje a remeslo. „

„Okrem toho sa venujeme aj kultúre. Nie len chlebom je človek živý. Venujeme sa ľudovej hudbe, aktívne hráme na hudobné nástroje. Venujeme sa aj slovanským zvykom a tradíciám, ktoré aktívne udržiavame a to nie len „pre divadlo“. Kolobeh roka je úzko spojený so životom gazdu.“

Roland Slavoj Turčan:

V nedeľu 12.3.23 na Zhromaždení GO na Látkach bude rozprávať o „Kovaní zo zvarkovej ocele v stredoveku a dnes, o kovaní nožov a slovanskom meči“

Rolanda sme poznali, keď prišiel Na Medzu na letný tábor prežitia a remesiel – mal  vtedy 14 rokov a už so sebou priniesol celú kováčsku výbavu, vrátane malej vyhne a veľkej nákovy.  Od tej doby sa na Medzi v lete vždy kovaniu venujeme a Slavoj neraz prišiel ako hosť. 

Už vo svojich 14-tich mal o kovaní čo povedať a ukázať. Zprvoti to boli jednoduché nožíky, ocieľky, ale ako išiel čas – stal sa z neho kováč, ktorý si veci preskúma do hĺbky a jeho výrobky sú veľmi precízne. Od nožov sa prepracoval až k mečom.

V roku ´22 sme s ním na tábore Na Medzi  odlievali mosadz.

Petra Murinčeková:

Príde v sobotu 11.3. porozprávať na tému: „Pôrody domácich hospodárskych zvierat, základy chovu koní“.

Zverolekárka a chovateľka koní, žije na gazdovstve Spodniakovcov na Zapači pri Kokave nad Rimavicou.  Ako veterinárka pracuje na konskej klinike v Košiciach. Zameriava sa na chov jazdeckých koní a hovädzieho dobytka.

Okrem toho chovajú pre svoju potrebu kozy, sliepky a inú hydinu. Pochádza z tradičnej gazdovskej rodiny. Začala sa viacej zameriavať na reprodukciu zvierat.

Žiarislav:

Na Zhromaždení ho uvidíme stále, lebo je hlavný usporiadateľ Zhromaždenia a tvorca myšlienky GO, ale toho roku si pripravil na sobotu hovory na tému: „Udržanie prírodného hospodárstva v rodových i odborných sledoch, význam pre Zem a ľudstvo“. V nedeľu povedie Snem GO.

Slovenský hudobník, spisovateľ, šíriteľ vedomectva a znalec pôvodnej prírodnej duchovnej kultúry sa po usadení na lesnej samote pri Kokave nad Rimavicou začal venovať aj gazdovaniu – chová kozy vlastného plemene „Slovenská koza karpatská“, ovce „Zušľachtená klenovecká valaška“, kone, Slovenských čuvačov a pestuje zeleninu a sadí ovocné stormy a kríky na vysutých hriadach.
V roku 2016 založil a usporiadal prvé Zhromaždenie Gazdovskej obrody. Podporuje prírodných gazdov a remeselníkov, sebestačnosť a udržiteľnosť ako aj rozumné zákony o vode a pôde.
Vyrába prírodné hudobné nástroje, kozí syr, šije košele i kožušky.

Viacej k podujatiu:    10.-12.3.23 – Zhromaždenie Gazdovskej Obrody – Látky

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/predstavujeme-prednasajucich-na-zhromazdenie-gazdovskej-obrody-23-2-cast

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.