Cesta vedomecká – 4. časť – náplň

4. vlna Cesty vedomeckej: Slovensko 27.-29.5, Morava (3.-5.6) Čechy (10.-12.6.)
 
SILA SLOVA: MENO Význam osobného mena (každého i všeobecne), ako prijímali meno predkovia v čase slobody rodného duchovna, o mene detskom a dospelom, prístup k menám dnes, o spôsoboch prijatia duchovného mena a jeho význame pre vedomú a celostnú cestu
 
DUŠEVEDA: milostné vzťahy a vedomá cesta, vylaďovanie vzťahov živlami, a slušnosťou a úctou
(Vývoj rodiny v dejinách)
 
DUCHOVEDA: o ceslostnosti pôvodného prírodného duchovna: rozsah božstiev (divov) , vnímanie iných bytostí, (vnímanie ducha v hmotárskom svete)

DEJINY: dejiny východných Slovanov alebo čo sa z hľadiska dejinných pohybov deje v Rusku, Bielorusku a na Ukrajine. Dejiny východných slovanských kmeňov , vznik Kyjevskej Rusi, zavádzanie byzantského kresťanstva – pravoslávia, presunutie strediska z Kyjeva do Moskvy, život slovanských kmeňov (hlavne z území ukrajinskej a bielej Rusi) v Litovskom veľkokniežatstve, Ruské cárstvo (cisárstvo, samoderžavje) premena z rusínskeho na ukrajinské povedomie, prenos komunizmu (myšlienok) z Francúzska a Nemecka do Ruska, občianska vojna a obdobie komunistické, rozpad Sovietskeho zväzu, vojna v Donbase a na Ukrajine z hľadiska zemských siločiar.

Litovské veľkokniežatstvo, zdroj: Wikipedia
OBRADY: o obradoch letného slnovratu (príprava), obrad prijímania mena (príprava).
 
4 ŽIVLY: Narábanie zo živlami pri vylaďovaní vzťahov.
 
CESTA KONCOVKY: Ovládanie prvkov v živloch, ovládanie tónov píšťaly.
 
ČAROSPEVY: Rozloženie mužských a ženských hlasov, viachlasy, a vnímanie živy v prameňoch, prepojenie
piesne s rarajou (Zdraví ťa bytosť…), piesne Slnka a Letného Slnovratu.
 
DIVOTANCE A RAJANA: Vnútorný chod živy – vnímanie živy v rajane, živlové prvky v tancoch, stupňovanie, vrcholenie a uvoľnenie v divotancoch.
 
DOBY A TEPY: Stupňovanie a uvoľňovanie tepu. Ovládanie perných a ladných prvkov.
 
VEDOMECKÁ KRESLENIE: Dych a čiara. Príprava duchovného tanca s hlinkami a pravzormi.
 
LIEČITEĽSTVO : Spôsoby prípravy liečiv z rastlín – surové požitie, výluhy, odvary, oleje…
 
ZRUČNOSŤ: (piatok večer) vystrihnutie a šitie košele (mužskej)alebo košelice (ženskej).

Viacej k Ceste vedomeckej TU

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/cesta-vedomecka-4-cast-napln

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.