Návykové látky: Ako zvládnuť zlozvyky?

Keď sa pozriem na  prírodné duchovná sveta, ich dejiny, všimneme si aj používanie látok ovplyvňujúcich vedomie, ktoré boli v každej  známej kultúre. Mnohé z nich sa používali pri prechodových, alebo iných obradoch – v pôvodnom duchovne medovina, u kresťanov víno, u severanov aj muchotrávky, v Indii konopa, u budhistov čaj,  na Fidži Jangona, v Severnej Amerike tabak,  šalvia divotvorná, v strednej kaktus peyotl, v Južnej Amerike tých látok sa používalo asi najviac. Niektoré, alebo takmer všetky sa používali aj ako liečivá.

Každá kultúra však mala tieto látky nejako vymedzené a dokonca i roztriedené, veľká časť, alebo takmer všetky boli čiastočne účelovo zakázané, alebo vymedzené vekom, obdobím alebo obradom.

Napríklad právo fajky mali mnohé indiánske kmene až po tridsiatom roku života, teda už 15 rokov bol muž  bojovníkom, ale fajčiť ešte nesmel, pretože kmeň nepotreboval nedovyvinutých chlapov (porovnajme si to so stavom, keď dnes návykovo fajčia pätnásťroční, nevedia si oprať ponožky a v 30 rokoch  ešte visia doma na rodičoch). Navyše sa nefajčilo „spotrebne“, ale obradne. Drogy sa tiež nepožívali jedno cez druhé –  daná kultúra používala buď alkohol, alebo alkaloid. Spojenie obidvoch látok v tom istom čase, používaných inak aj ako liečivá, mohlo privodiť i smrť. Ako napríklad durman či huby v spojení s kvasenými nápojmi. 

Až nová doba priniesla masové zneužívanie a miešanie drog. A politika ich nové využitie – na ovládanie más. Spomeňme napríklad britsko-čínske ópiové vojny, alebo kolonizácia Ameriky pálenkou (Indiáni, ako i Sibírčania, nemali na štiepenie alkoholu neolitický enzým a pitie u nich spôsobuje  rýchly rozvrat). V modernej spoločnosti sú drogy všeobecne prístupné a odtrhnuté od liečenia či duchovna. Sú pomerne  nevymedzené, prístupné naraz a bez poriadku, vysoká návykovosť, veľký spoločenský „odpad“ v podobe tvrdo návykových, ktorí v prírodnej spoločnosti by sa takto nevyživili. Vysokú návykovosť a ľahkú dostupnosť  umožnili napríklad moderné vynálezy  – kým medovinu predkovia vykvasili raz za čas, doložené napríklad pri slovanskom žiarovom „pohrebe“, bežný člen občiny nemohol byť návykový , ani nie na pive, ktoré sa tiež kvasí po nejaký čas, tiež, sa prírodne vzaté, nedá veľmi prevážať a použitie bolo príležitostné. Každodennú všeobecnú prístupnosť ku alkoholickým nápojom priniesli až  konzervanty a predtým  vynález pálenky. O destilácii sú zmienky už v starom Egypte, Arabi a súčasne Číňania ju mali využívať koncom 1. tisícročia na výrobu liečiv a vonných látok; v Taliansku sa výroba zdokonalila a odtiaľ sa rozniesla po Európe, kde sa až postupne dostával alkohol z polohy liečiva do polohy návykovej látky. Vynález pálenky  umožnil uskladňovanie zhusteného   alkoholu, ktorý sa na rozdiel od medoviny, vína a piva „neskazil“.  A umožnilo to aj jeho rozvoz (krčmy), šírenie úžerníctva  a súbežný rozklad  spoločnosti , ktorej veľká časť bola oddaná používaniu pálenky smerujúcemu k rozkladu osobných, rodinných  vzťahov a k nebývalému zdravotnému a duchovnému úpadku veľkej časti obyvateľstva.

Žijeme v spoločnosti, v akej žijeme. A musíme sa vysporiadať so stavom, ktorý je. Sú na to rôzne spôsoby. Buď sa zmieriť s nešvármi a duševným a duchovným úpadkom, alebo – sa s nimi popasovať, každý na svojej úrovni. Nik nie je celkom mimo tohto deja. Takmer každý má vo svojej blízkosti  ľudí návykových a zvyčajné odsudzovanie požívania nevedie k želaným výsledkom. Na to, aby sme dosiahli zmeny k lepšiemu, musíme spoločensky popracovať na poznaní daného javu. Pochopiť, na čom je požívanie návykových látok založené. A potom spoznať možnosti, ktoré spejú k duševnému a duchovnému posilneniu, v neprospech návykovému použitiu drog. Aké sú možné spôsoby odolávania a posilňovania v osobnom živote i v spoločnosti?

  1. UVEDOMENIE

že návykové používanie drog je niečo, čo je pre dušu, ducha a telo nevhodné a škodlivé. Zámerne človek povie že návykové použitie drog, pretože droga vo všeobecnosti  je slovo z perzského jazyka a znamená – dar. Z lekárskeho hľadiska sú napríklad označené, vymedzené a používané mnohé „účinné drogy“ obsiahnuté v liečivých bylinách  –  silice, ale i v účinných dávkach liečivé, vo väčších i jedovaté alkaloidy, takže zo širšieho hľadiska je droga aj ľubovník či materina dúška. I v moderných  liečivách sú teda obsiahnuté výťažky alkaloidných rastlín, ktoré sa v ľudovom vedomectve používali, či používajú napríklad aj pri liečení zápalov, ako liečivo je možné použiť dokonca i čaj, alebo kávu.  Lenže nehovoríme o vedomom liečivom použití  nejakej látky, pokiaľ ide o návyk. Vieme, že aj návykovosť na cukre je príbuzná drogovej závislosti , ale človek ráta so základným  vedomým pohľadom čitateľa, aj keď vieme, že sú ľudia , ktorí povedia „no a čo, keď denne fajčím, veď aj cukríky sú droga a nikto ich nezakazuje“. No áno, povedia, ale to by nás nemalo nejako prekvapiť. Prvým krokom je teda uvedomenie, že drogová závislosť je zlá vec.

Niektorý si závislosť na návykových látkach spájajú s nejakým duchom, či duchmi. Nuž – či už máme viac „hmotársky“, alebo viac duchársky pohľad na vec, uvedomenie – že oddávanie sa návykovým látkam je scestie – toto vedomie je prvým, dôležitým krokom.

  1. SEBAOVLÁDANIE

Zásadným krokom pre sebaovládanie je rozhodnutie – robiť veci správne. Vieme, že to nie je vždy ľahké, že je to náročné, že si to vyžaduje aj vybudenie sily na prekonávanie prekážok a strastí. Odteraz všetko, čo robíme, už nepodlieha povrchným predstavám o neškodnosti návykovosti. Pisateľ nehovorí, že musíme vylúčiť zo života všetky látky, ktoré by mohli byť  návykovými, spomenuli sme  napríklad čaj, kávu, pohár vína, či aj niektoré v prírode bežnejšie dostupné látky, hlavne liečivá. Pokiaľ hovoríme o návykovosti, tak je dôležité si tú kávu, alebo pohár vína naozaj nedať každý deň. A keď sme s niekým, kto bol návykový napríklad na káve, na alkohole či na tabaku, tak ho neponúkneme, ani ho inak zbytočne nemusíme vystaviť pokušeniu. S ohľadom naňho. Áno, dá sa to aj cvičiť – odolnosť návykového, ale toto môže robiť niekto, kto sa v tom vyzná, aby to bolo naozaj bezpečné. Vlastne to môže byť súčasťou liečby, ale nie každý je liečiteľom. 

Sebaovládanie možno cvičiť. Práca so sebou je základnou prácou, ak toto nezvládame, nezvládame ani prácu s inými. Je dobré si uvedomiť, že život nie je len pôžitok, ale i odriekanie. Vychutnať si šťavu zo sladkého ovocia, plného zdravých živín, je dobrá vec, ale uvedomiť si, že aj hlad, smäd, určité odriekanie i výdrž v práci, to všetko je tiež dôležité, aj prekonávanie bolesti a chvíľkovej  nechute, v prospech dobrej cesty, pre ktorú sme sa rozhodli. 

  1. NAHRÁDZANIE ZLOZVYKOV DOBROZVYKMI

Pozornosť treba zamerať – od zlozvykov k dobrozvykom, od drogovej k závislosti ku „zvyku“ neustáleho  prebúdzania  celostného vedomia.  Nie všetky závislosti sú zlé, niektoré vymedzujú náš život. Napríklad závislosti na prírodných živloch – zem – voda – vzduch – oheň, teda na živloch v pôvodnej, prírodnej  kultúre posvätných,tejto zákonitej a prirodzenej závislosti  sme vystavený od vzniku života, a je to v zásade dobrá závislosť, takisto ako závislosť na vedomí a teda na duchu – nevieme bezpečne prežiť v bezvedomí a od vedomia je závislý náš život. Celostnejšie znamená lepšie. Závislosť od prírodných živlov v zásade nie ne návyková, táto závislosť je základná. Nie je návyková, lebo  nemuseli sme si na ňu navykať,  náš život je od začiatku  živlami podmienený. Bez vína žiť možno, bez vody nie. Bez fajčenia žiť možno, bez dýchania nie. Od závislostí môže napomôcť i život, alebo precitnutie  v prírode. a – v prirodzenosti. Treba si uvedomiť, že drogová závislosť nepatrí k ľudskej prirodzenosti. Je to v podstate chorobný stav. Podobne, ako závislosť na (počítačových, či iných) hrách. Niektorí ľudia sa snažili tak veľmi dostať z civilizačných namotávok, že sa dostali do namotávok drogových návykov. To je tá nesprávna cesta. Dobrou cestou je cesta duchovného naplnenia. Odriekanie návykových ľudí  však často ešte nestačí k tomu, aby sa stali zdravými. Sú to len liečení, abstinujúci, nie vyliečení. Vyliečenými sa stávajú vtedy, keď našli tak hodnotný život, ktorý im prináša výrazne lepšie, plnohodnotnejšie a duchaplnejšie  city a pocity, ako droga. Tí, ktorí ten hodnotný život, nazvime ho – duchovné naplnenie, nenachádzajú, a to ani len čiastočne, sú neustále v ohrození rôznych namotávok. Okrem drogových namotávok sú to hry, nezdravé vlastnícke vzťahy, krútňava spoločenskej nenávisti a iné nezdravé krútňavy a závislosti. 

  1. PRECITNUTIE

Závislosť na návykových látkach je otázkou opakovania úkonov. Preto po opakovaní nevhodných úkonov treba dlho opakovať úkony dobré, spejúce k súladu, prirodzenosti a naplneniu. Precitnutie, ak je skutočné, je spojené s prívalmi pocitov šťastia. Tie treba vychutnať. Treba sa naučiť preciťovať prirodzené šťastie. Nachádzať si vo svete svoj diel, svoj krásny diel šťastia, krrrrása! Šťastie znamená , teda koreňoslovne, mať svoj diel, mať svoju časť. A teda nie mať všetko. V mále zrazu vidíme veľa, v pohári čistej vody, v ktorej sa odráža Slnko,  je skrytý nápoj nebeskej zeme. Tá živa tu je, sme v priazni duchovných dejov a na to predsa nepotrebujeme návykové látky! Potrebujeme nájsť svoj svet!

Rozjímať sa dá predsa aj bez vdychovania dymu. K podobným , ale k oveľa lepším zážitkom sa dá dopracovať  dychovými cvičeniami. Spievať sa dá aj bez alkoholu , spievať sa dokonca má v bežnom stave. Duševné vyžitie je možné aj bez návykovej látky, vtedy sú duchovné zážitky v skutočnosti duchaplnejšími. Denný život  treba pretkať dobrozvykmi. A dobrozvyky vytláčajú zlozvyky. Prečo nikto nehovorí o dobrozvykoch? Prečo musel kráčajúci človek  toto slovo vymyslieť, či zvestovať? Hovorme o dobrozvykoch a konajme ich. Vítanie dňa. Osobné i spoločenské udomácňovanie sa v časopriestore – v kruhodeji prírodných  sviatkov. Vylaďovanie vzťahov s blízkymi i so svetom. Prebudené vedomie, úctenie duší  a aj –  láska…. Javy, ktoré prinášajú živu. Umyť sa v studenej vode – prináša živu. Precítiť prirodzený súlad v dobrých citoch – prináša živu. Robiť veci liečivé, v prospech nápravy – prináša živu…  A neberie si to daň – tá je odovzdaná vopred úsilím.  Droga však živu dočasne ponúka – vie ju povzbudiť, ale sama ju žerie a vzápätí berie.  Preto namiesto návykovej látky a jej opakovaných účinkov je potrebné opakovať a rozvíjať dobré chody.   Opakované a rozvíjané  precitnutia spôsobujú u návykových – vyhasínanie. Vyhasínanie zlozvyku.

  1. SPOLOČENSKÉ VYMEDZENIE

Každý ho môže uskutočňovať v prostredí, za ktoré je zodpovedný, alebo spoluzodpovedný. Niekedy sú to maličkosti. Ale dôležité. Napríklad – v stredovom duchovnom priestore sa návykové látky nepoužívajú. Ak niekto fajčí, tak by dymom nemal pôsobiť na iných a teda by mal fajčiť mimo spoločnosti. Hlavne v domácnosti a na spoločensky dôležitých miestach. Napríklad na vedomeckých podujatiach sa nefajčí na obradových miestach, pri stredovom ohni a podobne. Druhá vec – ak už je tu niekto návykový, nemá núkať ostatných a ani ich inak vyzývať k návyku. Jednoducho mal by si uvedomiť svoju návykovosť, merať cestu mimo dohľadu a samostatne vyfajčiť ten svoj kúsok tabaku. To nie je nepriateľský postup, naopak, je to postup láskavý a priateľský. Takto bude návykový človek bližšie k duchu a uvedomeniu a je dosť pravdepodobné, že bude fajčiť takto menej . A my budeme mať čistejšie svedomie, lebo vieme, že takto nezvedie toho, čo so svojim neduhom možno práve  zápasí,  ale po výzve by neodolal. To isté sa týka vína či piva – tie sa ale na vedomeckých vzdelávacích podujatiach  vôbec nepožívajú a na všeobecných  výročných sviatkoch pre verejnosť majú vymedzenie v čase  po obrade. I to je možné zmeniť, ale toto je základ, pod ktorý by sa nemalo ustupovať. Na výročných sviatkoch, ktoré prežívame v pôvodných obradoch priamo  na vedomeckom učení, sa nedeje vôbec  nijaké použitie alkoholových nápojov.  Na detských táboroch nie je bezbrehý prístup k cukru. Ako sladidlá užívame hlavne med od našich včiel a pritom tiež dbáme o nejaké primerané množstvá.

snímka: LM

Nabudúce: Ako pôsobí návyková látka?

Viac rozoberieme tento okruh na koncotýždňovom sústredení: Cesta vedomecká – 4. časť  – SR – Jelenec 27.-29.5.2022, Morava -Tešíkov –  3.-5.6.2022, ČR – Loutí – 10. – 12.6.2022

 

Ak chcete podporiť našu redakčnú činnosť, môžete prispieť jednorázovým darom, trvalým príkazom, alebo poukázaním 2% z dane z príjmu – tuto:  CHCEM PODPORIŤ

 

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/navykove-latky-kam-z-konopi-a-ako

1 komentár

  1. Chvála za tieto slová!

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.