Zvestovanie Na vrchárskom chodníku s obradom rovnodennosti a Turoňom, Deduchom, rapkáčmi, bubnami a bičom.

Výrez z maľby Igra Stromku – z knihy Na vrchárskom chodníku.

Čo bude v hájiku postmoderných sochárskych diel na devínskom sútoku v piatok 21. 9. (18.00) a vzápätí čiastočne aj v iných mestách?

Keďže na Devíne budeme uvádzať knihu Na vrchárskom chodníku v predvečer jesennej rovnodennosti a keďže sa napájame na novodrevný zvyk Devínskeho budenia a k rovnodennostnému splnu zvykneme robiť aj  obrad chvály za úrodu, bude uvedenie Žiarislavovej knihy s CD v duchu vedomeckého obradoslovia. Môžete očakávať očistu od nepriaznivých síl rapkáčmi, roľničkami, bičom, ale aj očistnými bylinkami. V tepe bubnov dobov a ozembuchov, za zvuku píšťal a fujár tanec  s Turoňom a Deduchom a azda aj s duchmi predkov. A potom zaznejú novodrevné a iné piesne. Zo skupiny Bytosti nebudú všetci, takže by nám pomohol kontrabasista alebo čelistka, a v zásade neodmietneme ale uvítame aj ušľachtilú výpomoc ďalšími nástrojmi a hlavne hlasmi – nech to po hladine Dunaja a Moravy zuní jak sa patrí. Z Medze privezieme trochu medíka a syrika a šťavice a samoroďáku;  kto zváži, môže tiež  niečo priniesť ako symbolickú obvetinu – na chválu Matky zeme a divov ďalších.

Určite si môžete vziať so sebou aj koncovku, či iné nástroje a samozrejme uvítame spevy, lebo spolu si zaspievať, to je to, čo srdce poteší.

Živa!

Odkaz na celú šnúru

-rc-

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/zvestovanie-na-vrchadskom-chodniku-s-obradom-rovnodennosti-bude-aj-turon-deduch-rapkace-rolnicky-bic-a-bubny-doby

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.