Vedomecké tábory na Medzi v tomto lete

Vedomecké tábory na Medzi v tomto lete budú.

Chvíľami človek aj uvažoval, či naša obroda má dostatočnú silu a či výsledky pôsobenia sú úmerné vynaloženej sile. Či riziká stoja za to, či prínos pre našu cestu je dostatočný. Nakoniec sa rozhodol, že bude pokračovať v tejto činnosti. Nech žihľava rastie na hnoji, my tak či tak budeme pestovať svoje duchovné hriadky, pretože niet lepšieho spôsobu usmernenia svojej živy, než ako duchaplne tráviť daný čas nášho žitia na Matke Zemi na ceste vedomej. Nech to, čo máme radi, je aj našou činnosťou, nech to, prečo tu sme takí, akí sme, je aj viditeľné, nech môžeme pomôcť ďalším bytostiam vo veľkom Kruhu. Tábory sú vyhlásené neskôr, ako po iné roky a účastnícke poplatky sú nižšie, ako vlani.

Slnovrat Rodného kruhu s vedomeckým sústredením bude na Dubovom vrchu – na mieste ako v ostatných rokoch aj bol a po ňom sa začína leto so 4 tábormi. Tie sú tak, ako aj naše živly, rozostavené v rovnovážnom slede. Najprv je týždňovka zručností, remesiel a pre niektorých aj prírodného hospodárstva. Budeme ju ako obvykle popri základnej ponuke prispôsobovať želaniam účastníkov, keďže rozsah je dosť široký. Po zemskom udomácnení človeka zručného bude tábor prežitia, na ktorom možno nadväzovať – vyrobené veci, či už v kováčskej dielni, alebo na kožiarskom, či šicom dvore remesiel, či pri iných zručnostiach – môžeme vyskúšať v dennom živote. Tí, ktorí sa zúčastňujú remeselného tábora, môžu po dohode ostať na časť tábora prežitia. Podobne tí, ktorí sa zúčastňujú tábora prežitia a vnútornej sily, môžu po dohode prísť v predstihu a na remeselnom tábore sa môžu v dohodnutých dňoch pripraviť – vyrobiť si viaceré potrebné veci na prežitie. Čím môžu stihnúť širšiu škálu vecí. Pre tých, čo chcú prísť na viacero táborov, sú možné zľavy, aj účasť len na časti pridaného (ďalšieho, alebo predchádzajúceho) tábora.

Po dvoch týždňoch prestávky pokračujú tábory – zase na začiatku mesiaca, tentoraz augusta – v slede – tábor vedomecký a tábor oddychu. Tieto napohľad nesúvisiace náplne sú v tomto slede tiež zámerne. Na tábore oddychu a šantenia je zvyčajne záujem aj o také veci, ktoré sú náplňou iných táborov, ale vo voľnejšom slede. Je tam viac vetríka a plníme si svoje sny kúsok po kúsku – účastníci a možnože aj usporiadatelia sa dostaneme aj k takým veciam, ktoré inokedy akoby nestíhame.

Preskočili sme zlaté jadro a to tábor vedomecký. Je zameraný na užité činnosti. Denne jeden náročnejší prechodový (iniciačný) obrad – aj uskutočnený, a v podstate celodenné brúsenie ducha, duše a tela v prospech vedomého zušľachťovania, pochopenia a precítenia vecí.

O základnej náplni sa teda dozviete v priloženom obrázku (plagáte). Ten sa môže stať letákom zdieľaním na sieťach, ale aj tým, že ho šikovníci vytlačia a vylepia, alebo položia na miesta, kde sú ľudia ktorých to zaujíma.

I keď sme účastnícke poplatky znížili, sú možné zľavy pre pomocníkov, pre dorastajúcich, pre dreveničiarov a je možnosť aj pre tých, ktorí si po vzájomnej skúsenosti vopred môžu odpracovať deň za deň. Príležitosť na to je už od tohto týždňa, stačí sa dohodnúť na náplni práce na Medzi.

Oplatí sa prečítať si náplň tohtoročných táborov. Ak máte záujem, dohodnite si včas miesto. Predplatenie do Slnovratu je spojené so zľavou. Ak sa nám zdá, že niektoré veci sú náročné a že na ceste za svojimi cieľmi musíme prekonávať nejaké ťažkosti, tak je to správny pocit. Ale – my sa tak ľahko nevzdáme! Pretože – sme nejakí šikovníci!

 

Viacej správ k táborom TU

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/vedomecke-tabory-na-medzi-v-tomto-lete

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.