V čase zákazov je obrad rodného duchovna rovnoprávny s omšou a svätoháj s kostolom.

Jednou z výnimiek zákazu vychádzania a cestovania v časoch obmedzenia slobody pohybu je návšteva bohoslužby a návšteva kostola.

Vzhľadom na obmedzené právne vedomie niektorých štátnych predstaviteľov pri formulovaní takýchto predpisov by sme mali  upresniť, že keď je povolená návšteva kostola (kresťanského), tak zákonite je v právnom štáte povolená aj návšteva napríklad synagógy a pochopiteľne aj návšteva svätohája. Keď je povolená návšteva (kresťanskej) omše, tak právne vzaté, napriek nedokonalému používaniu odborných názvov v oblasti religionistiky je povolená aj návšteva obradu iného duchovného vyznania. Keď je povolená účasť na krste, tak je povolená aj účasť na vedomeckom obrade náležitého rázu (obrad ochrany a posvätenia dieťaťa).

Ak vychádzame z toho, že Slovensko je demokratický štát s ústavným zakotvením slobody vyznania a rovnosti vo vyznaní občanov, tak právo cestovať za účelom duchovného obradu majú aj ľudia z okruhu pôvodného, prírodného a teda rodného duchovna. V sobotu sa konajú pri príležitosti slnovratového splnu obrady duchovných slovenov a ďalších ľudí z vedomeckých okruhov stretnutia, počas ktorých budú obrady očisty, otvárania slnovratovej brány, pripomienky stvorenia Všehomíra, zapálenie živého ohňa a slávenie návratu Slnečného ducha. Vedomecký obradník bude v prípade potreby slúžiť aj obrady osobnej očisty. I  Z tohto dôvodu majú občania rodného vyznania posvätné právo účastniť sa týchto obradov, ktoré sú rovné obradom kresťanským. V prípade odôvodnenia svojej cesty podľa Ústavy SR a Všeobecnej deklarácie ľudských práv im toto nemožno zákonne odoprieť vtedy, keď iným je cesta na duchovný obrad umožnená. To isté sa týka posvätných a obradných miest – z hľadiska slobody vyznania je svätoháj rovný kostolu. V prípade snahy o porušenie práva na vyznanie, teda v prípade nerešpektovania tohto práva treba prípad zdokumentovať a nahlásiť. Čas, miesto, číslo strážcov alebo hliadkového vozu, najlepšie aj písomný doklad v prípade, ak by štátni zamestnanci bránili v osobnej účasti na vedomeckom obrade alebo pri návšteve posvätného miesta. To sa týka aj návštevy obradov a posvätných miest  mimo slnovratového času.

Obrady Zimného Slnovratu vo vedomeckom stredisku Na Medzi budú v prírodnom prostredí na kraji lesa.

Ak chcete podporiť našu redakčnú činnosť, môžete prispieť jednorázovým darom, trvalým príkazom, alebo poukázaním 2% z dane z príjmu – tuto:  CHCEM PODPORIŤ

Sviatky Zimného Slnovratu – súbor článkov

snímka: Archív RC

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/v-case-zakazov-je-obrade-rodneho-duchovna-rovnopravny-s-omsou-a-svatohaj-s-kostolom

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.