VEDOMECKÝ TÁBOR 2014 v znamení štyroch živlov, pečenia chleba a obradu Turoňa

snímky: Ladomíra, slová: – slav

v_img_4630.jpg

Takto možno pochopiť živly v sebe a spoločnosti…

v_img_4655.jpg

Rozjímanie s kreslením pravzoru živlov

v_img_4656.jpg

štetcom zo štetín zhotoveným

v_img_4639.jpg

Pomôcky na zapálenie ohňa

v_img_4737.jpg

Ocieľkou to iskrí ľahšie

v_img_4696.jpg

Lukom je to náročnejšie

v_img_4667.jpg

Vyčistíme ohnisko

v_img_4700.jpg

Večerné dumy a hovory

v_img_4706.jpg

Zdá sa, že ťa vidia

v_img_4827.jpg

Brúsenie kopáčikov na misky

v_img_4839.jpg

Kopy kopy kop

v_img_4850.jpg

Struhy struhy struh

v_img_4851.jpg

Seky seky sek

v_img_4860.jpg

Vrty vrty vrt

v_img_4853.jpg

No, neviem, neviem…

v_img_4866.jpg

Už sa mi nechce ísť ani do siete

v_img_4885.jpg

Sádzanie chleba do dvorovej pece

v_img_4887.jpg

Aj ja si to chcem skúsiť

v_img_4895.jpg

Šup ho tam

v_img_4908.jpg

Ešte raz, potom zas

v_img_4930.jpg

Skutočný chlieb voňavý a bez éčiek

v_img_4934.jpg

Popolvár a popoluška chutia najlepšie

v_img_4937.jpg

v tkáčskom stave

v_img_4987.jpg

Večerné rozjímanie

v_img_4980.jpg

Mala som také videnie

v_img_5173.jpg

Nácvik obradu Turoňa

v_img_5026.jpg

Jednokročka dvojkročka

v_img_5064.jpg

Voláme Turoňa, nech z hory zíde,

v_img_5139.jpg

Nech naša úroda v hojnosti vzíde.

v_img_5149.jpg

Už ten Turoň, už tu je,

v_img_5195.jpg

už s gazdinou tancuje.

v_img_5136.jpg

Krúť sa, vrť sa,

v_img_5144.jpg

Hore – hop!

v_img_5160.jpg

Už je obrad hotový,

v_img_4963.jpg

už sme všetci hotoví.

v_img_5242.jpg

Chvála za dary… Dobrú chuť!

Zdroj: Ved.sk

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/rc-vedomecky14-htm

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.