VEDOMECKÝ TÁBOR 2014 v znamení štyroch živlov, pečenia chleba a obradu Turoňa

snímky: Ladomíra, slová: – slav

Takto možno pochopiť živly v sebe a spoločnosti...

Takto možno pochopiť živly v sebe a spoločnosti…

Rozjímanie s kreslením pravzoru živlov

Rozjímanie s kreslením pravzoru živlov

 

štetcom zo štetín zhotoveným

štetcom zo štetín zhotoveným

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/vedomecky-tabor-2014-v-znameni-styroch-zivlov-pecenia-chleba-a-obradu-turona

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.