Šestnásty krát veľký celoslovenský Slnovrat! Spojme sa s duchom slnečným!

007_(2).jpg

Slnovrativí obradníci. Budeme vedieť pripraviť si z kôry takéto obradné čelové čiapky?

Bytosti, stretneme sa po šestnásty krát na veľkom celoslovenskom Letnom slnovrate pripravenom Rodným kruhom a ďalšími priateľmi. Ak rátame len celoslovenské stretnutia na tomto sviatku, tak toto miesto je v poradí piate a zatiaľ sa javí ako najvhodnejšie. Je tam miesto, les, v blízkosti je dostatok čistej vody. Ani nie kilometer od miesta je vykosené a označené parkovisko na odloženie plechových koní. Treba to dodržať a nepokúšať sa parkovať bližšie. Sme radi, keď na tomto sviatku budeme z obradného miesta vidieť okolitú prírodu bez výstavky automobilov, dúfame, že to oceníte.

Slnovrat je sviatok Slnka, sviatok slnečného ducha, s ktorým sa spájame. Aby sme mohli pojať do seba celostné vesmírne svetlo, mali by sme sa najskôr očistiť. Každý si môže sám určiť svoj pôst, vnímať, hĺbať, rozjímať a pred sviatkom si dať aj do poriadku vzťahy. Naše duchovno je priateľské a v tomto duchu aj býva Slnovratové stretnutie. Kto so sebou privedie nových ľudí, mal by im vysvetliť podstatu sviatku, alebo ich nasmerovať na niekoho, kto to vysvetlí, V piatok i v sobotu budeme mať niekoľko stretnutí zvolaných bubnom, na ktorých si vysvetlíme základné veci. V tieto dni bud´aj cvičenia 4 živlov, Cesty koncovky a cvičenia piesní. V nedeľu azda dohodneme postupy na ďalšiu obrodu v krajine.

Slnovrat je aj hospodársky sviatok. Azda prospeje úrode aj obrad s Turoňom. Nemal by chýbať ani veľký slnečný koláč. Ak niekto má chuť a vôľu upiecť svargovník, privítame to akiste, veďže obetný koláč dôležitý je.

Slnovrat je aj sviatok zdravia a lásky. V tom čase kvitne mnoho liečivých bylín. Naladíme sa spevmi, hudbou. Bude samotných slnovratových obradov bude aj obrad očistných postrižín, obrad prijímania mena, v prípade vyžiadania aj obrad posvätenia novorodeniatok, ktorý je neverejný. Pripravme si teda odevy na tento čas, pretože spoločne nakreslíme veľký kruh v rodnom duchu, veľký kruh pripomínajúci Slnko, spojenie bytostí, duchovné naplnenie. Veľký kruh spájajúci nás s predkami, veľký kruh, ktorý bude sálať silu i k potomkom a nasledovníkom. Veľký kruh, ktorým sa napĺňajú naše dejiny.

Bytosti. Stretneme sa, aby sme otvorili svoje duše a naplnili ich slnečným svetlo. Za túto možnosť chvála.

Žiarislav

Poznámka: V tomto roku na základe dohody s vedúcim podujatia natočíme zopár záberov potrebných na výrobu etnografického filmu, pri ktorom budú dodržané tie isté podmienky, ako pri fotení. Obrad bude točený bez osvetlenia a upozorňujeme aj tých, čo sa chystajú niečo odfotiť, aby počas obradov neblýskali bleskami fotoaparátu. Natáčanie a fotenie samotných obradov je možné len po dohode so zodpovedným vedúcim. Vrámci svojich priateľských skupiniek sa samozrejme účastníci fotiť môžu bez obmedzenia. Dodržiavame základné pravidlá slušnosti, takže ak niekto nesúhlasí s fotením, tak stačí, ak to dá vedieť.

Podobné články:

Slnovrat 2014

Zdroj: Ved.sk

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/rc-sln-14-uvodnik-htm

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.