HRIECH V PRASLOVANČINE ZNAMENÁ „ZOSTÚPIŤ Z CESTY“

Chyba je si myslieť, že všetko za teba vyrieši Ježiško.

Podľa niektorých človek urobil prvý hriech, keď zjedol jablko zo stromu poznania (dobrého od zlého), čo mu podala Eva. Hovoria o ľudskom egoizme a o tom, že Ježiš na seba zobral naše hriechy a preto teraz my máme byť cirkevníkmi. Kráčajúci v žiari hovorí, že nikto za vás nevezme vaše hriechy. Keď človek niekomu ublíži, má to dávať sám do poriadku. Keď človek vytrhnutý z Kruhu bytostí ublíži inému človeku, zvieraťu, rastline, Zemi, má sa snažiť žiť tak, aby svoj hriech sám odčinil. Má sa ukrivdenému ospravedlniť a utešiť ho a nie sa ísť vyspovedať do špicatého domu a potom to hodiť za hlavu, lebo veď jeho hriechy na seba zobral pojedač hriechov vystavený na šibenici. Prestante trápiť Ježiša, prestante trápiť Matku Zem, prestante trápiť iné bytosti, prestante znečisťovať posvätné živly!

 Čo znamená hriech? Hriech, praslovansky grѣchъ, znamená schybiť, zostúpiť, zbočiť z cesty*.

rodan_a_zivena.jpg

Aj toto slovo z praslovanského jazyka je teda predkresťanské, podobne, ako slová boh, div, nebo, raj… Ako také teda zmenilo význam v čase, keď ho zo staroslovanskej pôvodnej kultúry prebralo privezené náboženstvo. Slovo hriech teda znamenalo vybočenie z cesty, zahnutie, nebolo tak hodnotiace, ako ho chápu ľudia z byblického okruhu.

Áno, v dávnej dobe bol praotec Rodan, bola pramatka Živena, bol had, strážca posvätného svätohája a na jednom strome boli jablká. Had povedal Živene o ovocí, Ž(iv)ena odtrhla jablko so stromu, z ducha zvedela, že je dobré na jedenie a podala ho s láskou Rodanovi. Rodan ho zjedol a nič zlého sa nestalo. Stalo sa dobre a Praboh videl, že je to dobre, lebo Rodan zjedol jablko z Rodostromu. A mali sa radi a mali spolu deti a žili všetci vo svätoháji plnom posvätných jabĺk a iných plodov, za ktoré ďakovali pri posvätnom rodostrome, vo svojom rodnom svätoháji. A takto to bolo po celý vek. Neskôr si začali niektorí vyhradzovať na jablká väčšie právo a potom prišli ľudia hriechu, ktorí popreli posvätný kruh bytostí vo Všehomíre a jednu svätosť nadradili nad ostatné a seba nad iných, svoje náboženstvo nadradili nad iné a nútili ostatných pod trestom rabovania, otroctva, zabitia a zmrzačenia uctievať ich náboženstvo. Títo ľudia hriechu vytínali posvätné stromy a zráňali aj posvätný strom života a premieňali ho na šibenicu. Títo ľudia hriechu keď zabili „pohana“, ani sa nešli vyspovedať zo svojho hriechu, lebo to považovali za zásluhu. A keby sa aj šli vyspovedať, na druhý deň mu zabili brata, sestru, zabíjali aj otcov a mamy. To oni vybočili z cesty, vytrhli nás z lona Matky Prírody a svoj hriech rozširovali na iných.

Je cesta rodná, cesta posvätného súladu, cesta úcty k rodostromu živého, k prejavom Všehomiera, cesta posvätného mieru bytostí. Je to cesta Veľkého Kruhu. A potom je tu aj cesta pyramídy, cesta vytrhnutia z posvätného kola. To je cesta vybočenia z celostnosti a teda hriechu v pôvodnom význame slova. Veľký Kruh Všehomiera je to, čo nás z kletky vytrhnutia oslobodzuje.

*Praslovanskému a staroslovansému grѣchъ má zodpovedať baltoslovanské *groi-, lotyšské greizs – krivý, litovské graizús – šikmý (teda jednoznačne predkresťanské slovo). Všeslovanské slovo – rusky grech, srbsky gréch, chorvátsky griéch, poľsky grzech, česky hřích…Český etymologický slovník – Rejzek Jiří, LEDA, Praha, 2001.

Podobné články:

1.11.10 Vo vedomeckom časníku je dnes Sviatok všetkých svätostí – SVOJE SI CHRÁŇME, CUDZIE NEHAŇME TU

1.11.11 Uctievanie duší predkov zakazovali a preonačovali cirkev aj komunisti – SLÁVIME DUŠIČKY – SLÁVA PREDKOM ! TU

13.12.14 DEDIČI, NIE POHANIA! – úryvok z 2.vydania knihy (v prvom vydaní pod názvom „Žiadny pohania“)

14.1.14 Žiarislav: ODLUKA CIRKVI JE VECOU CTI

17.3.14 STARÁ DOHODA – SLOVO SLOVENOV Žiarislav píše

1.6.09 TRH NECH SLÚŽI DUCHOVNÝM POTREBÁM, NIE NAOPAK (časovka) článok

Zdroj: Ved.sk

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/rc-hriech-htm

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.