ODLUKA CIRKVI JE VECOU CTI

Rodná cesta: Aký máš názor na odluku cirkvi od štátu?

Žiarislav: Odluka je jediné správne riešenie, ak tu máme konečne žiť dôstojne. Cirkev sa na našom území zlúčila so štátom pri cyrilometodskom prevrate za Rastislava. Za pôvodné duchovno a jeho prejavy boli staroslovenskí predkovia predávaní do otroctva, mrzačení, zabíjaní a cirkev zhabala majetok občinám i jednotlivcom(*1). Po storočnom návrate k pôvodnému duchovnu obnovil cirkevno-štátnu moc, tentokrát v katolíckej podobe, uhorský kráľ Štefan, takzvaný „svätý“.. Aj keď to bol sadista a mnohonásobný vrah, ktorý zmrzačil, umučil a rozštvrtil politických nepriateľov*** a aj členov vlastného rodu, dodnes ho mnohí svätia, podobne, ako Cyrila a Metoda, lebo zaviedol cirkevný desiatok. Pre ľudí, vyznávajúcich pôvodné, prírodné duchovno, ako aj pre iných súdnych ľudí, sú to nepríjemné dejiny. Takto sa cirkev dostala u nás k prvým majetkom – násilím, za cenu zotročenia občanov, za cenu prelievania krvi našich predkov, mučenia a smrti. Kresťania všade vystavujú tých svojich mučeníkov, ale – neumučili oni, od štvrtého storočia, oveľa viac ľudí?

RC: O inkvizícii sa vie, ale o zavádzaní cirkví sú len kusé správy…

ŽS: Toto sú málo známe veci, historici sa často boja, ako za socializmu. V každej štátnej mediálnej rade sedí nejaký vyznávač našich dávnych prenasledovateľov . V štátnej televízii a rozhlase sa boja vysielať pre cirkev nepríjemné pravdy, lebo cirkev je pod štátnou ochranou a spolurozhoduje o politike (*2) . Takto môžu ľahšie hatať našu pôvodnú duchovnú kultúru, keďže majú stále nevolenú štátnu moc. Napríklad Vatikánska zmluva, ktorú uzatvoril potajomky premiér demokratického štátu s tajomníkom nejakej stolice, čo sama seba kedysi označila za svätú, neprešla referendom, i keď jej dôsledky v občianskom živote sú dosť vážne. Prečo Vatikánska zmluva nemohla referendom, akým prešiel vstup do EÚ, keď je to taká nadštandartná zmluva, v ktorej sa náš štát podrobuje inému, nie demokratickému, ale teokratickému štátu s nevolenou vládou?. Tak, ako kedysi Cyril a ďalší vyrubovali naše posvätné stromy(*3) , tak oni znova a znova mediálne ničia náš posvätný rodostrom, ktorý je ako znak dvojkríža, čo je starý znak stromu(*4), stále obrátený hore koreňmi. Mali by sme postaviť náš strom korunou hore a zanechať uctievanie šibenice.

RC: Zmrzačenie, zotročovanie pôvodných a zabíjanie za pôvodné duchovno, toto vo filme Cyril a Metod nebolo…

ŽS: Samozrejme, že nie, stačí si prečítať titulky, kto takéto filmy riadi a podporuje. Cirkevné organizácie a štát. Nikto nevie ani o vyvraždení „pohanských“ polabských Slovanov genocídou takzvanej „svätej“ ríše(*4). Zamlčovanie, či spochybňovanie tejto genocídy trestné nie je. Toto drvivá väčšina o tom nevie, lebo dejiny sú stále sfalšované. Preto by sme v tomto rozhovore mohli priložiť aj zdroje, lebo sú to historicky známe veci, ktoré sa ale v školách nedozviete, možno práve preto, že tu je zase štát neodlúčený od cirkvi. Počúvame tu v štátnych médiach o nejakom „svätom otcovi“, čo je urážka ľudí pôvodného vyznania a všetkých nekatolíkov. Náš svätý otec môže byť azda Duch, ale nie nejaký úradník z Vatikánu, ktorého sme si nezvolili, ale berie si pre svoju organizáciu od nás odvody, ktoré ani štát nemôže skontrolovať. Ak cirkev hrdí, že je najstaršia organizácia na svete, tak – hlási sa k zodpovednosti za svoje minulé činy? Alebo sa hlási len k minulým majetkom?! Ospravedlnila sa nám azda niekedy? Katolícka cirkev často plače pre nepriazeň komunistov, ale v skutočnosti bola sama omnoho tvrdšia, ako komunisti – postarala sa na našom území dokonca o trest smrti za pôvodné duchovno, ktoré krátko po Štafanovi zaviedol kráľ Ondrej(*5). Čo by na to povedal Ježiš? Ďalší, dodnes oslavovaný, tzv. „svätý“ uhorský kráľ, Ladislav I., (*6), sa postaral o zhabanie majetku za obrady pôvodného duchovna, i keď isteže neostalo len pri tom. Nariadil povinné chodenie do kostola, svätenie nedele, pod trestom bitia. Dereš nebol najtvrdším cestom za odmietanie cirkvi. V tej dobe bolo bežné i umučenie, zmrzačenie, pochovanie zaživa… Stačilo, že „previnilec“ nebol tej „vyvolenej“, štátnej viery.

RC: Cirkev hovorí, že ak by bola odluka, bude žiadať vrátenie ďalších majetkov.

ŽS: V poriadku, môžeme sa vracať až do deviateho storočia, keď oni začali kradnúť majetky občín vyznávajúcich pôvodné duchovno(*X), teda našich pôvodných obcí. Keď sa cirkev vyhráža, že pri odluke bude žiadať ďalšie majetky, než aké im boli vrátené, podľa niektorých im štát vrátil aj to, čo nevlastnili, tak my nechceme vrátenie majetkov, ale prečo by malo byť tajné, ako sa k tým majetkom dostala?. Cirkevné násilie a nedobrovoľné desiatky – tu boli súvisle až do novoveku a v podstate v istej podobe sú aj dnes, keďže aj my, ktorí s cirkevnými postupmi nesúhlasíme, lebo nás potláčajú, musíme dávať peniaze na výplaty kňazov a na ich kostoly. Toto nás hlboko uráža, pretože kňazi proti nám kážu(*7). Kázne niektorých farárov môžu vzbudiť extrémistické prejavy(*8), ako napríklad vypálenie skanzenového skladu umeleckých diel v Krivanoch, pretože podľa nezmyselnej kázne miestneho farára šlo o „pohanské sochy“. Keby niekto vypálil cirkevné sochy, tak to by si videla ten virvar, čo by nastal. Ale podľa farára bolo treba odsúdiť „pohanské sochy“, tak to je v poriadku, že ich upálili, nič sa nestalo. Robia to už od staroveku, majú to zdokumentované už v Starom zákone, ktorý je plný monoteistickej hystérie, ničenia cudzích kultúr až po vyhladenie národov. Vypálili posvätné stĺpy v Jude, robili to na Veľkej Morave, urobili to v Krivanoch v treťom tisícročí. V Detve farári tlačili na vypovedanie vraj pohanskej knihy Návrat Slovenov z civilnej predajne a aj ju vypovedali. Vitajte v našej skutočnej Svätej zemi, na Slovensku, v 21. storočí.

RC: Cirkev hovorí, že keby bola odluka, nemali by z čoho udržiavať kostoly a úrady, čo sú historické pamiatky. Nemali by na charitu. A že športovcov dotujú aj nešportovci, aj vedcov dotujú tí, čo o to nestoja.

ŽS: Zaujímavé. Tak zrazu to nie sú ich stánky, v ktorých kážu proti ľuďom pôvodného duchovna, ale zrazu sú to historické budovy. A môžeme azda aj my, ostatní, tieto historické budovy využívať? Keď budeme mať v tých „historických budovách“ svoje koncerty, hoci aj meditačné , ako to bolo v Británii, kde sme hrali, alebo prednášky a kázne v pôvodnom duchu, tak v poriadku. Ale keď v nich nadávajú na našu pôvodnú kultúru a pokračujú v tom svojom inváznom ťažení proti duchovnu našich predkov, tak nech si tie zlaté veže platia zo svojho, z darov, z majetkov, ktoré im dávajú ich ľudia . Nech si udržiavajú tých svojich Štefanov a leštia im auru za svoje úspory. Štát prispieva cirkvi peniaze, aby ona mohla robila charitu? Oni si okolo nej spravia ideológiu, nachytajú ďalšie dušičky. Ale štát to predsa môže dať chudobným aj sám a bez ideológie. Sám robím aj s ľuďmi, so sociálnymi skupinami, ktorí potrebujú pomoc a nepotrebujem na to dotácie od štátu. Je to poslanie. Áno, športovcov dotujú aj nešportovci a vedcov aj nevedci, ale športovci a vedci na nás neútočia a neutláčajú nás ako „menejcenných pohanov“. Prečo máme platiť tých, čo nás nenávidia? Nech si žijú pekne zo svojho a nech si zo svojho platia aj opravu tých špicatých palácov. Na ich stánky plné tej „vyvolenej“ ideológie, nám má brať peniaze štát, či chceme, alebo nechceme. A keď chce niekto obrániť svätoháj, alebo prírodnú rezerváciu, tak zrazu je z neho „ekologický extrémista“. Naše prírodné svätostánky musíme brániť dávno po tom, čo vyrubovali naše svätoháje , zakázali nám pôvodné sviatky od stredoveku podnes(*9), naše sviatky vytlačili vatikánskymi, okradli nás o duchovno predkov a zotročovali nás, tých máme podporovať, tých máme platiť? Toto sa deje proti väčšine národa, lebo väčšina Slovákov podľa prieskumov je za odluku cirkvi od štátu, ktorá bola aj požiadavkou 17.novembra 89, ale neudiala sa.

RC: A školy? Cirkevné školstvo vraj tiež potrebuje podporu.

ŽS: No, v štátnych školách učia biblické náboženstvo farári podľa vatikánskej zmluvy v rozpore s občianskym štátom, ale o našej pôvodnej duchovnej kultúre vo vzdelávaní takmer nič nie je. No a cirkevné školstvo vraj potrebuje ešte ďalšiu podporu. A my, ak chceme, aby naše deti neboli vystavené v štátnych školách farárskym narážkam (*10), zaočkovaných aj do ich spolužiakov, si musíme zriadiť vlastné školy, aby im nenadávali do pohanov?. Predstavte si, že dnes sa dejú také veci, že dieťa príde zo štátnej školy niekde na dedine domov, zrazu sa bojí pekla a oznámi rodičom , že musia ísť do kostola, aby sa dostali do neba a urobiť také a také posviacky, ako povedal v štátnej škole na hodine náboženstva farár… Tak my si musíme zriadiť vlastné súkromné školy a zháňať na to po odvodoch do štátno-cirkevnej pokladnice ďalšie peniaze a dovážať do nich za ďalšie náklady deti? To je snáď zlý vtip. Tak potom načo je tu štát, keď nevie zabezpečiť duchovnú rovnosť(*11) , slobodu a spravodlivosť?

RC: Niektorí hovoria, že odluka cirkvi od štátu nie je možná kvôli vatikánskej zmluve, ktorá je vraj nevypovedateľná a môže ju zrušiť len Vatikán .

ŽS: Zaujímavá zmluva. Ale nič nie je nemožné. Neverím v papiere, ale v ducha. Skús si to predstaviť. Ak to politici strčia pod stoličku, tak spravíme v hlavnom meste na námestí jeden poriadny hustý koncert za duchovnú slobodu a rovnosť, ktorá je možná naozaj len po odluke. Chcelo by to, aby sa dali dokopy takí ľudia, ktorí to vedia šikovne pripraviť a boli by tam viac nabudených hudobných skupín. Boli by tam také podmienky, aby tam nebola reklama žiadnej politickej strany, ale mohli by tam byť aj občianski predníci, ktorí toto považujú za správne, bez ohľadu na vyznanie. Chcelo by to šikovne pripraviť, zohnať prostriedky na poriadne ozvučenie a podobne, splniť si oznamovaciu povinnosť, dohodnúť hudobné skupiny s poriadne natiahnutými strunami, povedať správne a trefné slová, odpáliť piesne (*12) a spustiť tam riadnu divotancovačku. A uvidíš, že veci sa pohnú.

(*1 ) 27.6.13 K výročiu Cyrila a Metoda – ODMIETAME ZÁKAZ PÔVODNEJ KULTÚRY!

*** Ako Štefan kráľ 30.9.10 PREČO ŠTEFAN KRÁĽ ZA SVäTÉHO VYHLÁSENÝ BOL alebo AKO IŠIEL VAJKO ZA KARIÉROU článok  TU

(*2 ) 22.2.12 Je čas na ODLUKU cirkvi od štátu. Po vyše tisícsto rokoch. CIRKEV – RADCA POLITICKÝCH STRÁN

(*3 ) Vargaš Štefan- Život Konštantýma Cyrila a život Metoda – Karmelitánske nakladateľstvo, Bratislava 2013, str. 61: „A Filozof vzal sekeru, 33 ráz zaťal (do posv.duba) a kázal všetkým rúbať, vykoreniť ho a spáliť…“

(*4 ) Záznam z 8.10.13 – relácia Rodná cesta na Slobodnom vysielači – „Pohanské“ povstania polabských Slovenov v 10. a 11. storočí prevziať

(*5 ) Cirkevné nariadenie za uhorského kráľa Ondrej I. výslovne prikazuje dôsledne likvidovať všetky prejavy „pohanskej“ viery a dáva tejto činnosti platnosť zákona: „Ak by ktorýkoľvek obyvateľ Uhorska, alebo cudzinec v Uhrách sa nachádzajúci, odovzdával sa pohanskému rítu pohanského ľudu a k pravej viere Ježiša Krista sa ihneď nevrátil a neprijal svätý zákon zanechaný bohumilým kráľom Štefanom, nech je odsúdený na stratu hlavy a majetku…pohanské obrady a falošní bohovia nech sú odstránení a ich podobizne znivočené *(Slivka Martin – Slovenské ľudové divadlo – Divadelný ústav, Bratislava 2002, str. 90, podľa Péterfyho, Sacra Consilia…Viedeň 1942,. V origináli sa píše skýtskeho ľudu a skýtske obrady, názov Skýti pre všetkých „barbarov“ zaviedol biskup Synesios z Kirény)

(*X) „Svätý“ Konštantín napísal:Každá dedina, v ktorej sa konajú obety alebo prísahy pohanské, nech je odovzdaná Božiemu chrámu so všetkým majetkom…“ citát z veľkomoravského Súdneho zákonníka pre ľud – (Kol.autorov – Marsina R., Steinhübel J., Lukačka J., Pauliny J. – Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov II. – Slovensko očami cudzincov – Literárne centrum, Bratislava 1999)

(*6 ) Kráľ Ladislav I., takzvaný „svätý“ (1077-1095). Aj keď za iné činy, ktoré ohodnotí ako zlodejské, stanovuje vyklanie očí, predanie do otroctva, či obesenie (*Kol. autorov – Kniha kráľov – Panovníci v dejinách Slovenska a Slovákov – Vydavateľstvo Kleio, Bratislava 1998, str.71), za pôvodné obrady pri stromoch, studničkách a kameňoch, „previnilci“ „svoju obžalobu nech odpykajú volom“ *(Varsik Milan – Dotyky s minulosťou – Osveta, Martin 1988, str 38).

(*7 ) 28.4.11 V kostoloch prebehli kázne proti neopohanstvu – NECHCEME DUCHOVNÚ VOJNU,

JE NAČASE ZLADIŤ NÁROD TU

(*8 ) EXTRÉMIZMUS: ZVLÁŠTNOSŤ SA STALA TRESTNÝM ČINOM?

(*9 ) 27.6.2013 ŠTÁTNA NEÚCTA K DUCHOVNU PREDKOV a Výzva na uznanie našich pôvodných sviatkov TU

(*10 ) Žiadni pohania – citát z (Výzvy na zachovanie našej duše) Výzva na záchranu našej duše TU

(*11 ) 27.6.13 K výročiu Cyrila a Metoda – ODMIETAME ZÁKAZ PÔVODNEJ KULTÚRY!

(*12) pieseň: Ožívajú

 

Zdroj: Ved.sk

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/rc-odluka-cirkvi-vecou-cti-htm

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.