PRÍLEŽITOSŤ 22: Cesta vedomecká


V tejto napohľad pochmúrnej dobe človek srší jasom a videním dobrého deja. V duchovnom svete nastáva príležitosť, ktorá doteraz nebola. Svargový rok 22 môže byť z hľadiska našej kultúry považovaný za začiatok uceleného zvestovania vedomeckého učenia. Vzdelávanie Vedomecká cesta bude spočívať v koncotýždňovkách, ktoré budú prebiehať v každom mesiaci. Na rozdiel od školského vzdelávania sa toto nezačne v každom ďalšom roku novým ročníkom, ale budeme na tom pracovať prevažne so skupinou, ktorá začne pracovať od začiatku roku 22. Ktorí sa pridajú neskôr, budú to musieť nejako dobiehať. Preto je dôležité, aby sa správy o tom dostali už teraz.. My pre to spravíme toľko, že začneme vysielať nový reťazec Rodnej cesty zo strediska Na Medzi. Ten bude zameraný na vedomectvo – pôvodné prírodné slovanské duchovno s novými plodmi.

PODSTATA
Vedomecké vzdelávanie vychádza z prastarých základov našej pôvodnej prírodno-duchovnej kultúry, ktorej korene siahajú do mnohotisícročných podloží. Tvorivosť v našom živote, ktorá vychádza (či si to už uvedomujeme, alebo nie) z nadčasových znalostí a skúseností, má podstatne duchaplnejšiu tvár, keď žijeme a konáme vedome v reťazci pokolení, životov a vedomejšieho odovzdávania dedičných i nadobudnutých skúseností. Vedomé poznávanie dobrých pravzorov nás neobmedzuje, ale posilňuje. Zvlášť teraz, keď sa všade naokolo rúcajú civilizačné takzvané istoty. A nová životná cesta na podklade už začatého, žijúceho a pokračujúceho aj po smrti, dáva našej ceste súvislosť, ktorá sa nedá porovnať s ošiaľom krátkodobých úspechov založených na civilizačných namotávkach.

Čaro prítomného okamihu nadobúda na sile nie zbúraním toho, čo bolo, ale pokračovaním v duchaplnom smere, ktorý je. V podstate nejestvujú bytosti, ktoré by nenadväzovali, jestvujú len bytosti, ktoré konajú bez vedomia dejín a ich zákonitostí. To sú bytosti duchovne slabšie a i keď sa zdá, že nám z nich niektorí vládnu, nie je to tak. Na vedomeckej ceste si vládneme sami, spojení s vyššími a celostnejšími silami. My neuctievame slabosť a nevedomú vieru. Vo vedomectve sa zdravé vedomie snúbi s dobrou a zdravou vierou. Svorné zrodenie nášho sveta je v znamení svetla – nevylučuje sa s pernosťou nášho prebudenia a obrodenia a tiež s ladnosťou citu a spoločenského vnímania. Pôvodnosť, teda rodnosť, sa nevylučuje s veľkosťou a všhomírnosťou. Je to vedno – vjedno. Nastal čas spojenia zdanlivo nespojiteľného, nastal čas živého ducha. Vedomecké zvestovanie je tesne pred nami. Je to dejinná príležitosť, otvára sa brána. Možnosti sú dve: Ideš, alebo nejdeš.

ODKLÍNANIE
Odklínanie a oslobodzovanie našej duchovnej sily sa začne zo srdca svetadielu, z oblasti naddunajských Slovenov. Vedomectvo sa bude otvárať v tejto celostnejšej obdobe na striedačku v niekoľkých bránach: Morava, Slovensko a môže sa to diať i v Čechách. Na Morave sa to začne už v decembri tohto roku , na Slovensku začneme v sečni (januári) a v Čechách vo februári – v únoru. Tam vlastne môžu prísť aj Moraváci, ktorí sa nevmestili do budúcotýždňového sústredenia. Na Morave , kde sa to o chvíľu začne, sú spočiatku dvojmesačné medzery, aby sme dali čas ľuďom na to, aby sa to dozvedeli a celkom to nepremeškali. K jari sa dostaneme do mesačnej pravidelnosti. Leto bude v znamení týždňových vedomeckých táborov, ktoré môžu byť dva: jeden (v lipni – júli) na Morave a jeden (v srpni – auguste) na Slovensku. Aspoň raz – dva razy do roka by sme mali zo slušnosti spraviť vzdelávanie aj prinajmenšom v blízkom Poľsku, a na žiadosť iných bratských krajín sa dajú tiež pripraviť predstavujúce podujatia. Letný čas je teda už aj rozvrhnutý , vrátane Slovanského rodového snemu, ktorý by sa mal konať v tomto roku na Slovensku.

VEDOMEC – BOJOVNÍK – TRVÁCNOSŤ – OBČINA
Cieľom celostného vedomeckého vzdelávania, ktorý bude prebiehať raz mesačne v desiatich okruhoch, nie je len vzdelávanie jednotlivcov pre úžitok osobného života, čo je samozrejme podstatné a dôležité, s kladným pôsobením na osobné vzťahy, rodinu a vzťahy pracovné, ale vedomectvo je tu aj pre vzdelávanie spoločnosti a jej prostredníkov. Teda aj učiteľov rôznych smerov a obradníkov. Človeka napríklad často ľudia žiadajú o obrady, napríklad sobášne. A to nemôže stíhať. Je potrebné vzdelať sieť obradníkov, ktorí budú môcť v budúcnosti uspokojovať potreby spoločnosti. Obradníctvo, ako aj iné duchovné schopnosti sa nedajú dostatočne rozvíjať z knižky a ani čítaním si útržkových záznamov zo starých letopisov. To nie je hra, akože „založíme si občinu, ja budem náčelník, ty budeš žrec…) Občina nie je krúžok, občina je sebestačné a svojprávne miesto, kde sa rodia deti a tie využívajú a rozvíjajú vedomé spôsoby v súlade s kultúrou predkov. To by , pravda, nemalo odradiť mládežnícke spolky od ich dôležitej činnosti, len by to malo napomôcť uvedomeniu, že spolok ešte nie je občina, i keď môže prispieť k jej vytvoreniu. Obradníctvo je náročné poslanie, podobne, ako liečiteľstvo a iné nápomocné poslania, na ktoré sa treba pripravovať dlhší čas. V podstate je to vec dlhoživotná. To nie je akože „ja budem žrec“ a nebesá sa ti prispôsobia. To isté sa týka liečiteľstva. To isté duchovnej vedy. A to isté aj učiteľstva. Na skutočne hodnotnej akosti je potrebné pracovať nie len s plným nasadením, ale aj dostatočne dlho. Podstatnú časť života. Bojovník nasadzuje chvíľu vo večnosti. Vedomec okrem toho i – trvácnosť – večnosť v každom okamihu. Vedomec môže mať v sebe aj bojovníka, ktorý je ale vyladený poznaním. Vedomstvo – to nie je krátky beh. Vedomecké poslanie si vyžaduje popri vytrvalosti i mnoho znalostí a skúseností. A malo by byť aj súčasťou výučby spoločensky pôsobiacich ľudí. Vidíme, ako často sa u spoločenských činovníkov vyjavujú známky nezrelosti, sebeckosti, nevedomosti a mizivej kultúry. Aj to je jedna z dôležitých oblastí, kde môže byť vedomecká činnosť prospešná.

NASTÁVA ČAS PREBUDENIA
Poznanie, hĺbka poznania sa nedá naučiť z knihy. Spôsoby, ktoré prajú vedomstvu, sa však dajú s pomocou učenia posilniť. Jedna vec sú vlohy a druhá vec je snaha. Bez skutočne vybudeného úsilia sa vlohy neuplatnia. Poznanie, duch je to, čo máme v sebe, ale na odkliatie tejto hodnoty musíme obetovať nejaké úsilie, čas, živu. Už počas tohto úsilia, ešte pred stavom duchovného naplnenia, sa začnú diať veci, ktoré premenia nemožné na možné. To, čo získavame na vedomej ceste, zušľachťuje náš život, otvára nám nové hodnoty a netušené možnosti,. Vedomstvo je čaro života. Osobné, i spoločnenské. Sebaovládanie jedinca, duševná i zdravotná odolnosť, sebapoznanie, posilnenie a oduševnenie svojej cesty, vzťahy priateľské, milostné, rodinné i pracovné, ale i samostatné vzdelávanie, ktoré je nutnosťou už aj pre mnohé deti, práca, ktorá sa musí prispôsobiť zmeneným podmienkam, uchopenie svojho miesta v meniacom sa svete a zastanie si svojho miesta v meniacej sa spoločnosti… Toto všetko nám pomáha vedomectvo zvládnuť, zlepšiť, vyladiť a naplniť. Niekedy je čas, keď je dobré spať a oddychovať. No a niekedy je čas, kedy sa treba prebudiť a naplno kráčať. Nastáva čas Vedomeckej cesty. Kto to cíti ako príležitosť, nech ju nepremešká.
Moravské sústredenie sa po oznámení preplnilo. Teraz zverejňujeme sústredenie na Slovensku (pri Nitre) a v Čechách (Praha), na ktorých sú voľné miesta. Učenie sa uskutoční za každých okolností. Kto si chce zaistiť miesto, nech tak spraví. S prihlásenými účastníkmi môžeme pridať do náplne sústredenia hneď niektoré prvky, ktoré si viac žiadajú, ako sme to spravili aj na Morave.
Odteraz môžu záujemcovia písať svoje otázky a v podstate i možné požiadavky. Človek na ne odpovie, na osobné osobne, na tie, ktoré možno odpovedať verejne, a pomôžu aj iným, tak v podobe zverejnenej v liste pre účastníkov a záujemcov. Okrem vydávania odborných zošitov (skrípt) a časom i kníh z nich zložených budeme k Vedomeckej ceste vysielať nové – zvukové Rodné cesty, ktoré nahráme v našom stanovisku Na Medzi.

Kresba: ŽS

Viac k učeniu: Vedomecká cesta TU

Ak chcete podporiť našu redakčnú činnosť, môžete prispieť jednorázovým darom, alebo trvalým príkazom tuto:  CHCEM PODPORIŤ


Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/prilezitost-22-cesta-vedomecka

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.