Vedomecká Cesta – Žiarislav otvára učenie

Rodná cesta: Hovorí sa o tom, že sa chystá nová vlna vedomeckého učenia.

ŽS: Prvá koncotýždňovka je už oznámená – na Morave, začiatkom decembra. Je tam skupina ľudí, ktorá sa dožaduje zviditeľňovania vedomectva. Druhú sme práve dohodli na január – pri Nitre v Slovanskom dome. O ďalší mesiac má záujem Morava, ale v podstate by malo dostať príležitosť Slovensko, pretože dlhší čas sa takéto čosi nedialo. Polovicu náplne si vyberá skupina ľudí, ktorá pozýva do toho-ktorého kraja. Z dvanástich vedomeckých okruhov, pričom každý je rozdelený na jednotlivé témy, teraz ich je vyše 100. Takže – každé učenie bude iné a budú na seba nadväzovať, i keď by mali dávať význam i pri samostatnej návšteve jednej koncotýždňovky.

Aké sú to okruhy?

Je to 6 smerov duchovnej vedy a 6 smerov užitých. Na každom sústredení učenia teda bude 12 do seba zapadajúcich okruhov, postupne vyjavovaných.   Sú zostavené tak, aby dávali zmysel aj niekomu, kto študoval, alebo zaujíma sa o  vedy, ako etnológia, religionistika, koreňoslovie, dejiny…, ale hlavne a predovšetkým tým, ktorí jednoducho majú záujem o našu pôvodnú, prírodnú duchovnú kultúru, ktorá sa rozvíja ďalej a nachádza si súčasnú úlohu. Napríklad na Morave je výrazný záujem o obrady. Vieme, že sú obrady výročné, ako slnovraty, Svätenie jari, Dožinky a ďalšie, sú obrady osobné prechodové, ako narodenie, ochrana novorodeniatka, postrižiny, prijímanie duchovného mena,  mládenecké či dievocké prechody, svadba, obrad odprevadenia duše, ale i obrady vstupu do vedomejšieho života, ako i príležitostné, ku ktorým patria očistné a ozdravné, ktoré sú prechodom k prírodnému liečiteľstvu.  No a sú potom i obrady vedomeckej cesty a obrady  namieru – pretože každý človek je trochu iný a každý môže mať trochu inú cestu ku rovnováhe a ku sile. Všetko, čo je silné , má obrady. Napríklad štát obrady zjavne používa – poslanecká prísaha, inagurácia prezidenta, v oficiálnom  vzdelaní sú to imatrikulácie,promócie  atď. Sú aj obrady milostné, aj športovci majú nejaké… Vo vedomectve poznáme obrady, ktoré sú živé a ktoré majú určitý jasný význam, my nepestujeme bezduché podoby. Takže dá sa chápať, že práve teraz, keď je tak veľa vecí v rozklade, je záujem o nejaký duševný a duchovný poriadok. S čím súvisí slovo obrad – obriadiť – po poriadku… Náš slovník je vlastne celý v pôvodnom jazyku, keďže vedomecké duchovno má dostatočné sebavyjadrenie v duchovnej slovančine. A teda nepotrebuje latinizmy, ako „rituál“ a „ceremónia“, keď je tu obrad a slávnosť, to je zas odbor koreňoslovia (etymológie), ktorý je súčasťou širšieho okruhu, označeného ako Sila slova. V pôvodných obrazoch bude vyjavovaná aj duševeda a duchoveda vo svojej šírke a pestrosti. Koncom roka by mala byť pripravená k tomu príručka, podobne, ako bude spriechodňovaná veda 4 živlov, pripravujeme samizdatové „zošity“ na pôvodné obradoslovie, na duševedu, na ďalšie okruhy, ktoré môže poskytnúť vzpruhu jednotlivcom, aj spoločnosti. Dnes mal človek v ruke šiestacký dejepis pre základné školy. Bolo to vydanie, z ktorého celkom vypadlo učivo o Slovanoch, zato tam pribudli nejaké časti biblie… A to má byť dejepis. Takže duchovné dejiny z pohľadu našej pôvodnej kultúry je ďalší chýbajúci smer a potrebujú to ako soľ aj dospelí, pretože veľa vecí sa verejnosť dozvedá výrazne skreslene .

A užité smery?

Zvlášť obľúbená je Cesta koncovky, ktorá súvisí s dychovými cvičeniami, i keď mnohí ju berú ako hudobnú voľnohru, čo je dobré. K tomu samozrejme ľudia s hudobnou záľubou zvyknú pripojiť nejakú tú fujarku alebo píšťalku, ale teraz to bude predstavené aj s osvedčenou následnosťou, ktorá umožní pokročilejším učeníkom učiť tento smer v našej postupnosti a celostnosti v mestách a vo vzdelávacích jednotkách.

Bez týchto nástrojov azda ani na výjazdy nechodíš, však.

Áno, a keď už tak človek prihodí aj nejaký ten bubon dob a husličky či gitaru, ktoré sa zvyknú rozozvučať pri ohni v sobotu večer. Práve včera sa človek zobudil na to, že sa mu snívajú piesne a spolu s tými staršími, neuverejnenými ich nazval „Tiché piesne“ zvlášť vhodné na vedomecké účely. 

Žiarislav uplatnil vedu 4 živlov v oblasti duševedy, zdravovedy, vzťahov, spoločenskej vedy, v dejinách

Inak Moraváci objednali chaty na takom mieste, že je tam i príroda a ohnisko. Samozrejme, spievame kruhovév obľube sú i liečivé čaropiesne. No a k užitým smerom patria samozrejme i divotance, ktoré nám pomáhajú udržať si telo pružné a ľahké. Oproti svižkejším divotancom máme rozjímavejšiu rajanu, čo sú pomalé pohybové, alebo stále cvičenia na spriechodnenie živy, vlastne k nim patrí aj cvičenie 4 Živlov.  Tie sú vyvinuté z prevažne  slovenských horských tancov. A k užitým patrí aj vedomecké kreslenie, ktoré má rozsah od kreslenia súmerných pravzorov s vysvetlením významu znakov a farieb až po voľnokresbu niekde v prírode – na plátno napnuté v ráme na  maliarskom stojane.

Spomenul si aj prírodné liečiteľstvo?

To nie je samostatný smer, to je niečo, čo spája záľubu s poslaním. Je to akoby popri.

Ako prebieha ten výber tém?

Je to jednoduché: ozve sa prípravná, či zakladajúca skupina, ktorá často má aj predstavy  o vhodných priestoroch na učenie. Človek zašle širší zoznam okruhov a po výbere z ponuky to ešte preberieme spolu, aby sme mali nejaké nosné okruhy, prednášky a činnosti, o ktoré predpokladáme najväčší záujem. K tomuto výberu človek dopasuje prvky užitých smerov tak, aby bolo učenie vyvážené, aby dávalo zmysel v danom čase a aby v niečom nadväzovalo na to, čo už bolo.

Takže po Morave a Slovanskom dome v blízkosti Nitry prichádzajú do úvahy aj ďalšie miesta?

ŽS: Áno. V rozsahu medzi Košicami a Prahou. Ak tam bude dostatočná početná základňa. Vlastne to nemusí byť rovno v meste, príjemné je, keď môžeme striedať prednáškovú miestnosť či cvičebňu s priestorom vonku, aby sa ľudia aj vyvetrali a aby sme mohli dostatočne pracovať aj so živlami a ďalšími prírodnými silami. Ale určite by sme mali v krátkom čase naplánovať koncotýždňovky na pol roka dopredu.

Na každé podujatie budú nové tlačivá? To sa dá stíhať?

Viacero okruhov má človek uskladnených v prvopisoch a aj v prepisoch početných prednášok. Tie treba doupraviť do polohy náčrtu a to je v rozsahu mesiaca možné. Prvá 30-stranovka zo 4 živlov je napísaná, na ďalších človek pracuje a niektoré by sa dali pohnúť prepisom z dobových výtlačkov, alebo z nahrávok. Ľudia, ktorí by chceli prepisovať, tak môžu mať túto prácu odrátanú zo školného. Dnes človek uvažuje prijať jedného učeníka a pomocníka aj do strediska, a ten by mal samozrejme tiež prístup k učeniu bez platenia, ak ho bude vyvažovať hospodárskou pomocou.

A čo tvoje CD pre deti?

To je hotové, treba tam dodať ešte nejaké detské hlasy, niečo je nahraté a niečo by sme doplnili. Ak je niekde nejaký súbor, alebo škola, alebo hoci aj domaškolácka skupina, ktorá má záujem nacvičiť si pieseň alebo dve, treba len dať vedieť a pomaly spravíme dohrávky s detskými hlasmi. V blízkych dňoch vyhlásime zbierku na vydanie nahrávky a vydáme i pracovné spevníky. Texty sú prepísané napísané sú aj noty, takže by sme to mohli dať vonku a spojazdniť aj nejaké detské skupiny.

Takže pracuješ aj na vzdelávaní pre deti?

Denno denne, krok po krôčiku. Deti sú plnohodnotní ľudia a ich vzdelanie je predpokladom udržania i rozvoja našej kultúry. Vlastne sa to ani nedá oddeliť od ostatného vzdelávania, je to prepojené. Vedomecké vzdelávanie dospelých pomôže aj deťom a vedomecké vzdelávanie detí je aj pre dospelých, pretože je to len otázka času, kedy deti dospejú. Vzdelávanie je súčasťou nášho života. Ľudia na vedomeckom chodníku majú vzdelávanie začlenené do bežné dňa. Je to súčasť života od narodenia po vyvanutie. Príležitosti na vzdelávanie sú každý deň. Ale niekedy sú aj príležitosti mimoriadne. V určitých obdobiach sú ale zvláštne príležitosti nielen na osobné zušľachtenie, ale aj na zušľachtenie spoločenské. A táto doba práve nastáva.

Chvála za rozhovor.

Viacej k učeniu: Vedomecká cesta TU

Ak chcete podporiť našu redakčnú činnosť, môžete prispieť jednorázovým darom, alebo trvalým príkazom tuto:  CHCEM PODPORIŤ

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/vedomecka-cesta-ziarislav-otvara-ucenie

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.