Prežijeme, keď prídu ťažké chvíle?

Mnoho ľudí nadáva na to, čo je , a ešte viac ich bude nadávať na to, čo bude. Určiť si, čo nie je dobré, je akiste dôležité. Ale najdôležitejšie je pestovať schopnosť prežiť, pestovať prírodné spôsoby duševnej rovnováhy i prírodné zručnosti. Áno, stavebné hmoty sú čoraz drahšie a lacnejšie už asi tak skoro nebudú. Ale sme predsa Sloveni, Karpaťania, ktorí tu žijú od nepamäti a ak by prišli chvíle ťažké, budeme sa snažiť, aby sme naďalej mohli žiť v tejto prekrásnej krajine. V našej zasnúbenej Zemi.
Na Medzi nielenže pestujeme duchovné spôsoby zdravého prežitia, ale pestujeme tu i zručnosti. A práve pracujeme na tom, aby sme mohli tieto spôsoby vo vedomeckom stredisku rozširovať a aby sme rozšírili aj rozširovanie. Človek o pár minút popchne svojho plechového koňa plného všakovakých nástrojov a vrhne sa smerom na Liptov – do niekoľkodňovej hustej práce rozoberania staršej dreveničky, ktorá musí uvoľniť miesto modernejšej stavbe, ale znovuzrodí sa Na Medzi. Berie si však aj očistné zelinky a husličky, píšťalky, fujarku a gitarku. Po večeroch a chvíľami aj cez deň zaznejú v Revúcach naše drevné i novodrevné piesne, naša práca sa stáva obradnou. Dnes a hlavne zajtra dáme dole omietku, ktorá sa v budúcom roku nahradí konopnou maltou. A v piatok a sobotu skladáme strechu a steny dreveničky. Zíde sa nám každá pomocná ruka.
Je to teda nie len práca. Je to aj naše spoločné poslanie, ktoré sa odrazí aj v našich dejinách, v dejinách záchrany našich hodnôt. V obydliach dávnych i nedávnych, ale pri nich a v priľahlých pastvinách, lesoch a svätohájoch sa budeme vnárať, rozjímať i pracovať na uchovaní a rozvoji našich vedomstiev schopností, hodnôt. A v tom nech nám dobré sily pomáhajú. Žiarislav.
 

Rozoberanie drevenice – 28.9. – 2.10.´22 – viacej TU

Viacej podrobností tu v článku:

Hľadáme pomocníkov na rozoberanie dreveničky

ďalšie člnky:

Slnečné znaky na 141 ročnej drevenici

Dreveničiarske prekvapenie

 
Drevenica zo zázriských lazov, veľkosťou podobná tej našej, snímka z knihy P. Čaploviča Čaro kresaného dreva.
Snímka pochádza od hudobníka Svetlana Majerčíka. Je to drevorubačská kolibôčka zo smrekovej kôry postavená na prebývanie rubárov na liptovsko-spišskom pomedzí. Kto by ju nakreslil alebo namaľoval, pisateľ sa mu odmení.
Snímka je z miesta, kde má drevenička stáť.

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/prezijeme-ked-pridu-tazke-chvile

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.