Gazdovská Obroda 23: Medzi Veprom a Poľanou

Po schodoch a medzi predajnými stánkami šantia deti, zatiaľ čo vedľa v sále všetci so zatajeným dychom počúvajú prednášku zverolekárky Zuzany Bačovky. Zrazu sa deťom podarí preniknúť do sály a už tam beží Šárka aby presmerovala ich hru naspäť. V kuchyni rozvoniava bylinkový čaj, Dobroslava usilovne mieša vrchársky guláš, ktorý je pripravený popri už ohlásených rastlinných a bezmäsitých možnostiach. Vedľa pri predajných stánkoch prebiehajú rozpravy priateľov i tých, ktorí sa práve spoznali. Hudobníci si chystajú nástroje na večer a vo veľkých priestoroch sály a troch poschodiach obsadených izieb si každý našiel svoje miesto.

Už v piatok je obsadených zo dvanásť izieb, pričom program sa začína až v sobotu. Sála je vyzdobená zelenými vetvami a ručne maľovaným obrovským nadpisom „Gazdovská Obroda“. Všetci včasní návštevníci a pomocníci usilovne pripravujú sálu, stoly, stoličky a priestor. Do neskorej piatkovej noci prebiehajú rozpravy a zábava.

Sobotné ráno sa začína prvým zobudeným pomocníkom. Rastislav pobehuje po budove a klope na dvere. O hodinu sa už hore-dole preháňajú pomocníci, aby urobili posledné prípravy a čakajú na prvých návštevníkov. Pri predajných stánkoch to začína ožívať a stoly sa plnia. Zrazu zisťujeme, že prišlo viac predajcov – remeselníkov, ako sme čakali a tak nosíme ďalšie stoly do chodby. Prázdne stoličky v sále pomaly dostávajú každá svojho návštevníka. V zadnej strane prednáškovej sály si jeden zo stolov obsadí malý Zorimír, ktorý učí deti aj dospelých, ako si vyrobiť zo zemiakov pečiatky. Nožíkmi a dlátkami vyrezáva rôzne tvary, ako sú slnečné kolá a stromy života. Prítomní ľudia si ich dávajú opečiatkovať na papier i na ruky.

PÔRODY, PESTOVANIE, LIEČENIE, PROSTREDIE

Prednášky Gazdovskej Obrody započína Ľubomír Pastucha a hovorí o pestovaní olejnín. Hneď po ňom prichádza Petra Murinčeková a rozpravou o pôrodoch hospodárskych zvierat zapĺňa sálu. Po nej nám Zuzana Homolová uzrejmí naše možnosti, ako predajcom z dvora, a Zuzana Bačovka zdieľa svoj prepracovaný návod na domácu včasnú diagnostiku a liečenie hospodárskeho zvieraťa. Po ďalšej prednáške o hospodárskej situácii v EÚ nasleduje vytúžený obed, pri ktorom sa deň láme na dve polovice.

Vraj s plným bruchom sa ľuďom chce len spať a sú leniví. Na GO si to ale nikto nedovolí a už si sadajú na prednášku. Stano a Nika Pyrošíkovci hovoria o pečení kváskového chleba, a priamo ho aj na pódiu upečú. Ešte v sále rozvoniavajú čerstvo upečené chleby, keď príde reč na med. Včelár Dávid Turčáni hovorí o tom, prečo to včelári vzdávajú, ale aj prečo by nemali. Jerguš Tesák nadväzuje na hustý prednáškový deň a zdieľa výsledky svojej životnej misie o tom, čo sa deje s prírodnými biotopmi na Slovensku. Poradí aj, ako miznúce životné prostredia chrániť na našich pozemkoch.

Úplným zakončením prednášok sú hovory Žiarislava o prírodnom hospodárení v dejinných a duchovných súvislostiach a jeho hodnote pre nás a našu budúcnosť. Pri tomto si gazdovia majú možnosť znovu uvedomiť, že aj keď je to v súčasných podmienkach veľmi náročné, je to veľmi dôležité, dobré a robia to pre seba a aj pre ďalšie pokolenia. Nasledujú dávne hospodárske obrady – chvály darov, vydymenie očistnými bylinami, obrad koláča a otvorenie hodovných stolov. Prichádza hudobná atmosféra.

VEČER PLNÝ PIESNÍ

Sobotné prednášky boli odborné a zamerané hlavne na prírodné hospodárstvo. Zápisníčky si však už môžu oddýchnuť, pretože vedomostná atmosféra v sále sa rozpúšťa v tónoch píšťal a spevu Žiarislavových synov Rodana a Zorimíra, ktorí zahrali zopár piesní z pripravovaného CD Zvieratá. Atmosféru uvoľňujú a rozhýbu aj tóny harmoniky Stana Pirošíka a spevu jeho dvoch dcér Zuzky a Zorky. V pozadí si už Jerguš s Eniesou ladia gitaru a husle. Deti ešte stále nespia. Ich hra už v sále nikomu neprekáža a s radosťou pobehujú a tancujú. Natriasajú sukničky a vlasy do rytmu hudby. Koncert Eniesy a Jerguša vzbudí v mnohých dojem, že to bol vrchol večera. Zúčastnení hudobníci sú vybratí z ohľadom na to, že sami zväčša prírodne hospodária alebo uskutočňujú nejaké remeslá. Chvália ich a plní radosti a spokojnosti čakajú na vyhlásenie tomboly.

Zorík so Zorkou za pomoci Elišky totiž počas dňa rozdali lístky a Zuzana Bačovka spolu s deťmi losuje a vyhlasuje víťazov. Cien v tombole je množstvo. Každý predajca venoval zo svojich výrobkov kus aj do tomboly. Stôl je teda plný rôznorodých darov, ktoré deti pomaly znášajú a losujú. Táto činnosť ich veľmi baví. Sú stredobodom pozornosti, napätia a potleskov.

Zrazu sa z tmy vynoria Žiarislav a Bytosti s naladenými gitarami, huslami a pripravujú sa na koncert. Ich úlohou je okrem iného aj ustáť vysokú laťku, ktorú nastavila Eniesa a Jerguš. Hneď, ako začnú, sa ukáže, že atmosféra koncertu je lákavá a nádherná. Takmer každý krepčí, spieva a poskakuje… Zrazu začne hrať pieseň Voláme Roda a pred pódium priskočí aj tanečník so starodávnou maskou deda. Ded tancuje ako symbol rodu a okolo neho sa opatrne zhlukujú deti. Ostatní jeho tanec sledujú a nahlas spievajú. Koncert Bytostí je plný známych piesní, takzvaných „vypalovákov“ a po jeho skončení ešte mnohí nemajú chuť na spánok. Radovan Vrška si teda ladí svoju gitaru a ukončuje večer svojimi pokojnými piesňami. Až v nich sa začína usadzovať, čo sme v ten deň vlastne prežili. Obrazy z jeho piesní nás nesú do diaľav slovenských hôr, do včelích úľov, či na prelet ponad jeseňou. Po jeho koncerte si plní radosti líhame spať do teplých a voňavých postelí. Nedeľa je už takmer tu a ráno nás čaká skoré prebudenie.

Slnko po dlhej noci prišlo na oblohu, no žiadneho spáča ešte nevidí. Vyliezať z tepla spánku začíname až o 7 hodine. Oči máme trochu prižmúrené, ale množstvo práce nás ihneď preberie a začíname horlivo pripravovať ďalší a posledný deň Obrody.

A V NEDEĽU O ZRUČNOSTIACH

Spachtoši mali ráno o pol deviatej smolu… A možno je to už pravidlo, ale opäť začína Ľubo Pastucha s prednáškou o ovocinárstve. O tomto čase už vonku Jano Ostradický rozohrieva kováčsku vyhnňu, aby hneď po Ľubovi všetkým zvedavcom ukázal, ako sa kujú tie najlepšie klince a závesy. Jeho ohnivé umenie sledujú odvážlivci, ktorých zima neodradí. Nedeľné prednášky sú veľmi žiadané a remeselné.

O 11 sa do sály nahrnie veľa žienok a chovateľov oviec. Prichádza totiž Martina Vozárová a hovorí o spracovaní ovčej vlny – predstavuje svoju Vlnársku Manufaktúru – svoj nový priemet pre tých, ktorí majú ovce a vlnu – od prania, česania, pradenia, ku tkaniu, valchovaniu a ďalšiemu spracovaniu. Vlnárska manufaktúra všetky vyššie spomenuté ponúka ako službu.

Po vlne prichádza veľký rozruch. Spôsobil ho Jožko Kučera s vrkočmi a piatimi snopmi keď prišiel, a sotva sa prepchal cez dvere. Na pódium prichádza a všetkých nás zaujme, pretože nesie v rukách zviazané ražné klasy – babky, ktoré merajú takmer 2 metre. Tie sa v dnešnej dobe len tak nevidia. Jozef vysvetľuje, že je ťažké ich pestovať. Priority sú dnes už iné a to v klasoch. Jozef Kučera totiž rozpráva o veľmi starom remesle – slamených strechách. Medzi časom sa Martina Vozárová už presunula s česačkami a vlnou ku predajným stánkom a už sa tam skupina detí a dospelých začína učiť ako plstiť z vlny a aj ju farbiť.

Prednáškový deň završuje Peter Sudovský s prednáškou o problematike GMO na Slovensku. Zisťujeme, že nie je až takou ťažkosťou pestovanie GMO, ale ich početný dovoz zo zahraničia, hlavne z územia na východ od Slovenska, kde pestovanie GMO nie je na európske pomery dobre regulované. Naši pestovatelia nemôžu mnohým plodinám konkurovať – hlavne cenovo, a tak sa k nám aj nekontrolovane dovážajú nadmerne chemizované potraviny. .

Po upokojení a uležaní ďalších prijatých správ nasleduje snem v kruhu, kde sa gazdovia zoznamujú a preberajú rôzne možnosti pokračovania – nielen v rámci Gazdovskej Obrody, ale aj svojich ďalších činností. Niektorí aj zdieľajú, prečo vlastne prišli. Mnohí prišli práve kvôli rozhovorom, či stretnutiam s dobrými priateľmi. Napríklad Vlkan vraví, že na GO chodí kvôli svojim „kamarádom, kerých má velice rád.“

Pre tých, ktorí vydržali až do konca, je pripravená teplá hustá zeleninová polievka. Niektorí spachtoši prichádzajú z postele rovno za obedný stôl. Nikomu to však nevadí. Ľudia spokojne jedia a pomaly sa zberajú na odchod.

Gazdovská Obroda každému dala to, čo potreboval. Domov odchádzame unavení, ale spokojní. Na jednej strane je to za nami, a na druhej nám to bude chýbať.

Snímky: Valdimír Ruček, Ladomíra, Žiarislav, Rodan

hodovný sôl bol bohatý
zemiakové pečiatky zaujali všetky deti
Tombola bola zložená len z výrobkov a výpestkov prírodných hospodárov a remeselníkov.
Pečenie chleba priamo na pódiu.

NEDEĽA:

deti filcovali s Martinou Vozárovou
nedeľný snem

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/gazdovska-obroda-23-medzi-veprom-a-polanou

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.