Pisateľove príspevky

GRANTY A DOTÁCIE – TVRDÉ ORIEŠKY

Hustá vec: Čo je dobré pre jedného, nemusí byť pre druhého.   V poslednom čase sme uverejnili niektoré články a ohlasy týkajúce sa otázky grantov. Už aj preto, že jeden z ohlasov sa týkal v podstate inej témy – dotácií (niekedy si tieto pojmy ľudia mýlia), svedčí o tom, že je to vec pre mnohých …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/rc-granty-dotacie-htm

Granty – pomoc či zotročenie ducha? Časť 3. – Konšpiračné teórie

 Čo je teda vo veci? Alebo skôr: čo je za vecou, t.j. za grantami? Keďže obsah nasledujúcich odstavcov zatiaľ neviem nespochybniteľne dokázať, považujte ho, prosím, za hypotézu, ktorá môže a nemusí byť pravdivá. Skúste sa na to pozrieť s otázkami ako napr.: „Nemohlo by to byť takto, ako to píše MAňo F.? Dáva to zmysel, …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/rc-granty3-htm

Granty – pomoc či zotročenie ducha? (2.)

Príklady zo života Istý nemenovaný duchovný učiteľ kedysi dávno povedal: „Niet dobrého stromu, ktorý by rodil zlé ovocie, a zase niet planého stromu, ktorý by rodil dobré ovocie. Každý strom zaiste poznať po ovocí: lebo nezbierajú z tŕnia figy, ani z hložia neoberajú hrozno. Dobrý človek vynáša dobré z dobrého pokladu svojho srdca a zlý …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/rc-granty2-htm

O PÔVODE A KOREŇOSLOVÍ GRANTU

ČO ZNAMENÁ GRANT? Sľúbiť, zaručiť, priznať, zmocniť, dovoliť… Akademický slovník cudzích slov opisuje grant ako „formu štipendia udeľovanú obyčajne vedeckému pracovisku alebo kolektívu na riešenie určitej výskumnej úlohy“, Krátky slovník slovenského jazyka zase ako „jednorazové pridelenie finančných prostriedkov (obyčajne kolektívu) na vyriešenie termínovanej výskumnej a podobnej úlohy“. Grant sa teda vyznačuje tým, že je (na …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/rc-o-povode-grantu-htm