O CD „TÁ SILA JE V NÁS“ – vyšlo v tlači

Slovenka, Trnavský hlas, MY – Novohradsné listy.   Tá sila je v nás – uverejnené v Slovenke 1-2/2010   Žiarislav varuje ľudí pred vojnou proti prírode – Uverejnené v Trnavskom hlase 12/2009 Tá sila je v nás. Tak sa volá najnovší album piesní vedomca, výrobcu ľudových nástrojov a šíriteľa prírodného duchovna Žiarislava. V utorok 14. decembra predstavil ukážky …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/RC.tlacTaSila.htm

KTO BUDE SLOVENSKÝM PACOM DE LUCÍA?

Ako sa malý španielsky folklórny prúd strhujúcim fenoménom stal. Sú ľudia, ktorí sa s obľubou a zanietením držia spoločensky dohodnutých pravidiel a generáciami overených postupov. S neoblomnosťou a hrdosťou na svoju vernosť tradíciám dávajú rady a odporúčania, ako robiť to či ono a s nevôľou sledujú, keď sa to či ono presne tak nerobí. Určite je dobré, že sú. Udržiavajú pre nás a …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/RC.pacodelucia.htm

V AVATARE NIE JE IBA SCI–FI, PRETO VATIKÁN „CHLADNE“ ZÚRIL

Takmer všetko sa už v rôznych farbách odohralo na Zemi   Tento film odsúdili (nielen) americkí konzervatívni pravičiari, ale tiež aj liberáli, ktorým asi vadí vo všeobecnosti národnooslobodzovací boj, v ktorom sú domorodcom načisto ľahostajné rifle a kokakola. A asi im vadí aj spoločenské (skupinové) vedomie (podľa nich je to len nevedomie) prírodných mimozemšťanov. No …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/RC.avatar.htm

Drevnotepy – obrazové koncerty Žiarislava

„Ak je základom vesmíru superstruna, hudba veruže má čarovnú moc“ Je po novom roku a ty chystáš nové veci – na plagátoch pripravovaných podujatí sa objavili hneď dva nové výrazy– DREVNOTEPY a OBRAZOVÝ KONCERT. Čo sú to za novinky? Na čo sa môžu tvoji priaznivci tešiť? Drevnotepy,to ako viacej dreva a drevnosti? Alebo viacej rytmu …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/RC.rozhovor.drevnotepy.htm

TRI ORIEŠKY K RODNEJ VATRE

Zadanie pre účastníkov a priateľov Vedomeckej univerzity Živy   Otázky pre záujemcov o vedomecké vzdelávanie v roku 10 alebo pre iných, čo niečo vedia. 1. Vplyv obradu na živodráhy (centrálnu nervovú sústavu) 2. Turoň – koreňoslovie, úloha Turoňa v slovenských (slovanských) obradoch 3. Pôvodné slovanské duchovno v slovenskom národnom obrodení 19. Storočia 4. Zapálenie ohňa …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/RC.tri.oriesky.htm

TOKAJ JE NÁZOV SLOVENSKÉHO PÔVODU

Naši maďarskí susedia si radi veci patentujú. Napríklad bryndzu i parenicu, ktorá sa vyrába parením syra, chceli si prisvojiť ako maďarský vynález. Klobásy čabajky považujú za maďarské aj Slováci,i keď ich vyvinuli slovenskí krajania v donedávna slovenskom meste Békešská Čaba. Najnovšie sanezaoberáme parou ani parenicou, ani „kolbás“ – klobásou, ale sladkastým putňovým, čisamorodým (po maďarsky …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/RC.tokaj.htm

Hľadanie novej Hudby

  Bohatý, prepracovaný zvuk, podmanivé viachlasy, hudobná pestrosť. To je cesta na ktorú saŽiarislav vybral so svojou novou nahrávkou Tá sila je v nás. Roky práce, aj krok do neznáma. Tvoriťhudbu, ktorá bude znieť neopočúvane aj keď jej nosič zoderiete, kde jednotlivosti slúžia celku, všetko jepodriadené košatej skladbe a jej náladám a pôsobeniu. Široký výber …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/RC.recenzia.sila.htm

Ako bol mladý vrchár na vedomeckom tábore

  Dobrý deň , dobrí ľudia na Medzi – Žiarislav a Ladomíra . Dobrý deň , kozičky, psíkovia, mačičky, ovečky, koníky a sliepočky. Dobrý deň , bytosti prírody. Dobrý deň všetkým. Často mi kladie Adamko otázky : Mami, prečo nebývame, nežijeme tak ako Žiarislav? Mami, kúpite mi koníka? Mami, mami, ide Lada počúvaj! A už …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/RC.proza.mlady.htm

Nech sa to prevalí v roku 10: ODLÍNAJME KRAJINU A DUŠE VO SVETLE ZIMNÉHO SLNOVRATU!

ODLÍNAJME KRAJINU A DUŠEVO SVETLE ZIMNÉHO SLNOVRATU! Zimný slnovrat bol nie jeden obrad, ale viacero obradov. Kým pálenie kmeňa (badniaka) bol obrad skupinový, predchádzal mu rad obradov očistných a pripomienkových, ktorých cieľom bolo upozorniť na blížiaci sa sviatok. K nim patrila obchôdzka s dedom – duchom predkov, prípadne medveďom. Tento obrad bol niekde skôr, avšak …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/RC.novorocny.htm

Slováci, Česi a Moraváci v kultúrnej a dejinnej spriaznenosti

NA PODKLADE DÁVNYCH KRUHOVÝCH KULTÚR.   Na západnom Slovensku a južnej Morave sa pred takmer sedemtisíc rokmi začalo vyvíjať stredisko najväčšej európskej kultúry kruhových svätýň (viď článok K Dušičkám: Sme Bytosti v jednom kruhu). Kruhové svätyne zvané rondely boli veľké, palisádami, valmi a priekopami opevnené obradové miesta so štyrmi, zriedkavejšie tromi, alebo šiestimi vchodmi s …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/RC.slov-ces.vztahy.htm