Keď hlina sa ohňom na kameň obráti

Na letných táboroch Na Medzi,, tohto roku aj na oddychovom, sme hnietili misky na vydymovanie. O obrad očisty voňavými zelinkami a živicami v rodnom duchu je čoraz väčší záujem a potrebujeme na to riad. Hrnčekov máme v stredisku dosť, ale prírodných kadidiel v krajine je stále nedostatok a mnohí si ich chcú uhnietiť sami. A tak sme – či dospelí, či deti, vyrábali misky a podľa dávnych vzorov z obdobia slobody rodného duchovna sme na nich vyškrabávali posvätné znaky. Tieto misky majú korene v mladšej dobe kamennej. Spôsob obradovej očisty dymom udržiavame od pradávna cez slovanské obdobie nepretržite dodnes. A z doby pradávnej pochádzajú i slnečné znamenia, ktoré tieto misky zdobia. Čo skôr svätia, pretože často sú na spodnej, nevidenej strane misky.

Tentoraz sme na sušenie hliny mali len tri dni. Misky sme uhnietili v utorok a v piatok už chceli vypaľovať, lebo niektorí účastníci odchádzali už v sobotu a na misky sa veru tešili. A i keď sme v ten deň dokončievali i nože, človek sa rozhodol , že to potiahne. Na súmraku sme nazbierali vlečku dreva a dorastajúci vrchár zapaľoval kresadlom oheň. Tri dni je na sušenie hliny málo a tak sa človek rozhodol pre zvláštnu postupnosť s rizikom puknutia nádob, ale takýto nezdar sa rozhodol zažehnávať postupným sušením priamo vo vypaľovacej hrnčiarskej peci. Do pece sme naložili aj misky z minulého detského tábora. Najprv – tak tri hodiny – bol v peci len malý ohník a pec bola navrchu otvorená, aby sa nádobky neprehriali skôr, než sa dosušia. Potom človek zavrel pec a nasadil komín. A po ďalšej hodine sme naložili pec doplna, to už bolo pred polnocou, až šľahal plameň z komína. Misky na obrad vykiadzania posvätnými zelinkami sa rozpálili do červena, ako sme sa presvedčili, keď sme vytiahli tehličku z okienka. Riad ostal v peci do rána. Ani jedna miska nepukla.

Kým sa v peci stupňoval oheň, človek popúšťal žiarom už zakalené nože. Ale o tom nabudúce. Aj nože, spolu s keramikou, len v inej peci – chladli do rána. A ráno sme si ich rozobrali.

Chvála za dary, že môžeme v posvätnej, prírodnej krajine uskutočňovať zručnosti smerujúce k udržaniu rodov a rodného duchovna. Prežitie našich hodnôt závisí od schopnosti časti vedomejších prežiť, udržať a rozvíjať podstatné hodnoty. A v tom nech nám dobré sily pomáhajú.

Ak  chcete podporiť našu redakciu a vzdelávanie, môžete poslať dar. TU sú podrobnosti.

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/ked-hlina-sa-ohnom-na-kamen-obrati

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.