Hrame na vihodze!

Miľe vihodňare! Veľo razi sce še pitaľi, že kedi už pridzeme zahrac na vihod. Ta takoj v sobotu idzeme rovno do Prešova do Stromoradza! Že bi sce nepovedaľi že sme meki, ta budzeme hrac s metaľistami z RAMCHATU.
A pred nami budze hrac i pesňičkar spopod Poľany SVECO HAMAĽIAR.
Mi ŽARISLAF A BITOSCI budzeme mascic jak novodrevni kľinec na koncu. V skupine mame i noveho basaka Vlada, ešči ňema košuľu, jak sce mohľi vidzec na vidze zo Žiľiny, ta on budze hrac spolki hoľi. Stotej hornej. Už še naučil caľi hrajlist.
Ta šednice na koňe, dajce vedzec kamaratom i kamaratkam, naj je nas tam veľo, bo na vihodze už naša skupina nehrala cale roki.
Mi už še na vas cešime! Naše špivanki pre vas brušime. Už še chistaju ľudze spod Tatroch, i od Ipľa, ta ozdaj naše ľudze z Prešova z Košicoch, z Bardzejova, z Trebišova, z Mihaľovec, z Humenneho a z druhich valaloch choľem najdu cestu do Prešovskeho Stromoradza.
Vidzime še večar v totu Sobotu!
ŽS

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/hrame-na-vihodze

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.