Dychy – Cvičenia na ovládanie dychu a živy

Úryvok z knihy: Žiarislav – Čaro prírody (2016):

Dych je jeden zo znakov, prejavov nášho života. Dýchame v podstate po celý svoj život. Dýchame, aby sme žili. Lenže nielen to. Dýchame tak, aby sme žili, ako potrebujeme. V spánku, v bdelosti, pri uvoľnení i pri vzrušení sa nám mení dych. Dych sa nám mení spravidla bez toho, aby sme si to všímali. Na vedomej ceste si uvedomujeme svoj dych a spôsobom dychu môžeme ovplyvňovať svoj duševný, duchovný i telesný stav. Dych nie je len bezduchý spôsob nasávania a vypúšťania vzduchu. Dych sa stáva aj prostriedkom duševným a duchovným. S pomocou dychu môžeme
dostať do lepšieho stavu svoju cestu, sebaovládanie, ale taktiež vnímanie okolitého sveta. Vedomým dýchaním môžeme dosiahnuť väčší osobný i spoločenský súlad.

Zatajený dych
ZATAJTE DYCH. Aby sme vnímali celostného ducha, stíšime osobný dych. Zatajíme ho. Takto
dýchame sotva badateľne. Zatajenie dychu môže byť bránou ku vnímaniu ducha celostného, všehomírneho. Nepozerajte sa ostro na predmety, uvoľnite oči. Vnímajte cezrozmerne. Vnímate celý obzor, nezameriavate pozornosť na jeho časti, nezaostrujete, ale nazeráte uvoľnene.
Takto sa vám môže bez lipnutia na povrchoch otvárať vnútorný zrak. Pri zatajení svojho dychu môžete ľahšie vnímať duchovné vlnenia všehomírne. Môžete s nimi súznieť. Môžete ich cítiť v duši s prívalom či vybudením živy. Tu sa začína pohrúženie – zatajením dychu.
Urobte to, kedykoľvek to cítite ako vhodné, keď považujete za dobré naplniť sa živou, uvoľniť sa, vyrovnať ruchy a nájsť v sebe istotu, silu a ladnosť. Zatajte dych a vnímajte tú zmenu, vnímajte nárast živy a vnútornej istoty. Precíťte To. Vychutnajte to. Dovoľte, aby vás naplnila istá, vyrovnaná, blahodarná sila. Zastavte dych, zastavte a utíšte svojho ducha. Zmenili ste sa,
vytrhnutie sa stráca, nastáva spojenie. Spojenie duše s duchom a telom, spojenie v istote a vyrovnanosti.
Zotrvajte chvíľu so zastaveným či zatajeným dychom, kým to nie je nepríjemné. Potom potichu, zatajene vydýchnite a takisto potichu, utajene, nehlučne, pomaly sa nadychujte.
V stave prebudeného vnímania, prechádzajúc do plynulého, voľného dychu zotrvajte a nechajte ho pozvoľna plynúť. Zatajený dych možno použiť aj ako úvod k akémukoľvek inému rozjímaniu. Je nositeľom zmeny duchovného stavu. Je to účinné cvičenie pri potlačení únavy, neduživosti, bolesti, nesústredení, roztržitosti a napomáha povzbudeniu a utuženiu duše, ducha i tela. Toto
cvičenie pomáha i pri potlačení chute na návykové či inak nezdravé látky a všeobecne pri potlačení zlozvykov. Pomáha pri navodení dobrozvykov.

Poznámka: V staroslovenčine a praslovančine majú slová duch (duchъ), dych (dъchъ) a duša (duša) ten istý slovný koreň. Má ho aj slovo vzduch a samozrejme aj slová ako dýchanie a dúchanie, ktoré spája dych s duchom. Staroslovanskí duchovní vstupovali do posvätných hájov so zatajeným dychom. Takéto a iné zmienky o vedomcoch, vedmách a iných našich predkoch svedčia o tom, že vedomie o dychu malo svoje pevné miesto v pôvodnom duchovne dávnych Slovenov a ich nasledovníkov. Vedomie o ovládaní dychu je zachované aj v niektorých iných duchovných celkoch.

Voľný dych
Voľný dych sprevádza uvoľnenú dušu a ladné duchovné naladenie. Uvoľnený, vyrovnaný stav ducha a duše podporíme voľným dychom. Uvoľnite sa dychom. Nie myšlienky, nie čas, len
doba a vyrovnané, tiché, voľné vedomie. Uvoľnený stav. Aj prípadná úvaha alebo myšlienka na voľný dych sa pozvoľna stráca, ostáva len vnímanie. Voľným dychom podporujeme stav slobody ducha, stav uvoľnenosti. Strácajú sa zvyšky napätí. Vystrite sa a uvoľnite chrbticu, v sede alebo v stoji, ak ležíte, v ľahu. A vráťte sa domov – do pokoja duše, do duchovného pohodlia, do voľného dychu. Sledujte, ako sa váš hrudný kôš mierne rozťahuje, ako doň prijímate životodarný vzduch. Prirodzený nádych mierne pôsobí aj na bránicu. Môžete ho cítiť až v oblasti pod pupkom – v prameni vôle. A sledujte, ako z vášho hrudného koša s jemnou pomocou bránice dych odchádza. Sledujte, ako sa pritom napĺňate živou, príjemnou živou, ktorá napĺňa vaše telo. Stávate sa svedkom vlastného dýchania. To je vedomý dych.
Neovládate ho vôľou, ale dostávate vôľu a vedomie do spojenia s cítením. Výsledkom je príjemný pocit, ktorý sa šíri nielen po dráhe dychu, ale od stredu do celého tela.
Vo chvíľach vyhradených pre rozjímanie, ale aj v priebehu dňa môžeme uskutočňovať toto dychové cvičenie. Spiaci človek, pokiaľ spí pokojne, má voľný dych. V bdelom stave ho môžeme prehĺbiť. Podľa potreby – s ohľadom na činnosť či nečinnosť. V najväčšom pohodlí i v stave pokojného spánku máme voľný dych. Stav voľného dychu môžeme rozšíriť aj na bdelú časť dňa, na časť dňa, keď potrebujeme podporiť vyrovnanosť, pokoj a uvoľnenosť. Keď si svoj dych vedome udržiavate v stave voľnosti a oslobodenia, zistíte, že nepotrebujete tak veľa bezvedomého uvoľnenia – spánku. Stávate sa vedomejším, uvoľnenejším.
Ako sa prejavuje voľný dych? Cvičením sa stáva prirodzenejším. Plynulo, pokojne, pomaly. Nenásilne. Dych si nájde svoju plynulú cestu tak, ako si rieka nájde svoje koryto. Dych tečie ako pomalá, rozľahlá rieka. Keď budete často dbať o svoj dych, začne sa vám pozvoľna výdych i nádych predlžovať. Dlhšia rieka dlhšie žije. Príjemný pocit voľného dychu a dobrý prietok životodarnej živy pri tomto rozjímaní upokojuje čuvy a súčasne prehlbuje vnímanie. Zlepšuje stav prietok živy. Uvoľňuje napätia a pnutia. Vylaďuje a posilňuje duchovný a duševný stav. Voľným dychom môžete aj navodiť stav vyrovnanosti pred zaspávaním. Poznámka: Voľný dych sa podobá dychu pokojne spiaceho človeka nielen v telesných prejavoch, ale i v napájaní sa živou. Rozdiel je vo vedomí a v polohe – človek rozjímajúci voľným dychom je vzpriamený (sedí alebo stojí) a je pri vedomí (je vedomý), človek spiaci spravidla leží a jeho vedomie nie je prebudené. Týmto cvičením možno zlepšiť stav vedomia v stave polospánku alebo čiastočného spánku. Taktiež v tomto stave možno ľahšie uchopiť alebo ustáliť spomienku na svoj sen. Voľný dych možno náležitým spôsobom
cvičiť aj pri chôdzi a vyrovnanom behu.

Viac nájdete v knihe Čaro prírody – Žiarislav

Ak chcete podporiť našu činnosť, môžete prispieť jednorázovým darom, alebo trvalým príkazom tuto:  CHCEM PODPORIŤ

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/dychy-cvicenia-na-ovladanie-dychu-a-zivy

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.