COVID NA ÚROVNI CHRÍPKY a KAČICE V SLOVENSKOM CIRKUSE

Tento článok obsahuje verejne dostupné, overiteľné a zodkazované údaje z oblastí medicíny, histórie, demografie, aritmetiky a žurnalistiky.

Je kovid v úmrtnosti porovnateľný s chrípkou?

Podľa odborných údajov na Slovensku číselne – áno, je porovnateľný. I keď jeho nebezpečnosť je celosvetovo a z hľadiska náporového prieniku pred vybudovaním spoločenskej imunity samozrejme väčšia . Posledné výskumy však ukazujú, že koronavírus covid-19 spôsobuje výrazne menšiu úmrtnosť, ako sa na začiatku predpokladalo. V tomto nie sú zásadné názory, ale čísla, ktoré sú jasne zviditeľnené.

Predovšetkým – z odborného hľadiska by sme nemali hovoriť o chrípke, ale o chrípkach. Už dávno predsa vieme, že chrípky sa už 80. – 90. rokoch bežne rozlišovali ako vírusového a bakteriálneho rázu. Ani to však nie je dosť presné. Chrípka je v podstate pôvodu vírusového a následne sa toho môžu (ak stihnú) chopiť baktérie. Voči samotným chrípkovým vírom nám pomáha brániť sa prirodzená odolnosť ( imunita), a v malej časti populácie (na Slovensku je to len niečo cez 4 %) imunita získaná očkovaním.

NIE CHRÍPKA, ALE CHRÍPKY

Mylné presvedčenie o nejakej „všeobecnej“, jednej chrípke viedlo v 2. polovici 20. st. ku zbytočnému masívnemu nasadzovaniu antibiotík (na víry nezaberajú), čo spôsobovalo rezistenciu (antibiotiká už nezaberali ani proti baktériám), to sa masívne dialo na predpis lekárov, teda odborníkov. Dnes rozoznávajú vedci niekoľko základných druhov chrípky, pričom chrípka typu A sa vyskytuje u cicavcov a u vtákov, chrípka typu B a C len u ľudí. Hlavne chrípky typu A sú zodpovedné za nárazové epidémie a pandémie, ktoré sú následkov mutácii chrípkových vírov, ktoré prenikli zo zvierat – vtákov a cicavcov (vtáčia chrípka, prasačia chrípka…)  a umreli na nich milióny ľudí. Tieto „nové“ chrípky sa časom zmiernili a azda aj zaradili do našej imunitnej výbavy, určite sa tak stalo i pri strete euroázijského obyvateľstva s pôvodným americkým (Indiáni a Inuiti), ale i  austrálskym… Nákazlivé nemoci, vrátane chrípok, spolu s cielenou genocídou vyhubili niektoré kmene a museli sa s nimi vysporiadať i naši predkovia, pretože vírusy prenikali obojsmerne. Úmrtnosť niektorých nových chrípkových vírov bola výrazne vyššia, ako dnešný nástup koronového víru typu covid 19.

Prirodzená imunita je odolnosť jednotlivca voči nemoci, ktorá môže byť spôsobená napríklad vírusmi, či inými mikroorganizmami.Tie nás sprevádzajú od praveku, sú omnoho staršie, ako ľudstvo a stáli pri zrode života, ako ho poznáme. Prirodzene sa pred nimi vieme brániť. Táto odolnosť sa dá cvičiť a posilňovať a rozširovať o vedecké postupy Jestvuje odolnosť osobná, i spoločenská – osobná i kolektívna imunita.

KOVID NA SLOVENSKU

Covid 19 je vírusom z rady koronových, a  voči viacerým koronovým vírom sme sa už v minulosti prirodzene imunizovali. Nový Covid 19, ktorý môže byť zvieracieho pôvodu, prenikol do našej oblasti pred 7 mesiacmi. Za ten čas stihol zmutovať, podľa všetkého došlo aj k jeho oslabeniu a lepšej obrane. K dnešnému dňu (2. 10. 20) zomrelo s vírusom covid 19 na Slovensku 219 obyvateľov z celkového počtu 5,458 miliónov. Čo predstavuje 0,04 %. Postup nákazy (ale aj imunizácia) sú rýchlejšie, ako v prvých mesiacoch ( bude aj vakcína), takže rok po nákaze môže byť číslo úmrtnosti na kovid blízke číslu úmrtnosti na chrípku (na iné chrípky), pričom úmrtnosť na chrípku sa celosvetovo uvádza do  0,1 %. Toto porovnanie platí teda skôr pre Slovensko a niektoré iné krajiny, ktoré neboli silne zasiahnuté 1. vlnou, celosvetovo je úmrtnosť na kovid podľa dole citovanej štúdie 0,23,  čo je teda vyše dvojnásobok od bežnej chrípky. Podobne, ako iné druhy chrípky, aj kovidová postihuje úmrtnosťou hlavne starých ľudí. Ešte pochopiteľnejšie je to v absolútnych číslach: Podľa štúdie slovenských epidemiológov (údaje z rokov 2007 – 2017, zomrie na Slovensku následkom chrípky priemerne 816 osôb ročne. Za 7 mesiacov je tu zatiaľ 219 mŕtvych následkom kovidu, pravda, s dlhodobo neudržateľnými spôsobmi spomaľovania nákazy ale –  na druhej strane – s pravdepodobnosťou imunizácie prirodzenej i získanej.

KTO VYPÚŠŤA KAČICE?

No a teraz sa pozrime na oprávnené, či neoprávnené snahy o porovnávanie kovidu s inými chrípkami v súvislosti s oficiálnou reakciou slovenského premiéra, keď napadol predstaviteľov Slovenskej lekárskej komory a vyhlásil jedného z jej predstaviteľov, ako i autora štúdie, z ktorej čerpal – za šíriteľov bludov a kotlebovského hoaxu. Profesor zo Stanfordu John P.A. Ioannidis, grécko-americký lekár, vedec, spisovateľ, autor štúdie, ktorá bola uverejnená ako recenzovaný článok vo vedeckom časopise Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), na to reagoval v odpovedi na otázky odborného časopisu  Lekárske noviny: „Nechápem, ako je možné moju štúdiu nazvať hoaxom. Je to recenzovaný článok v oficiálnom vedeckom časopise Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Výsledky založené na 82 meraniach z celého sveta sú robustné: medián miery smrtnosti  je oveľa nižší, ako sme si mysleli v prvých dňoch pandémie a je veľmi závislý od vekovej štruktúry a od toho, či sú domy opatrovateľskej služby zasiahnuté alebo nie. Pre ľudí, ktorý majú menej ako 70 rokov, je medián miery IFR nižší ako 0,05%. Myslím si, že je čudné, že sa tieto témy stávajú predmetom politického boja. O čom je ten boj? Kto s kým bojuje? Sú to politici alebo vedci? Pevne verím že sa ľudia budú schopní pozerať na dáta s chladnou hlavou, vyhnú sa zbytočným sporom a využijú to, čo sme sa vďaka vedeckému úsiliu dozvedeli, hovorí prof. Ioannidis.

SLOVENSKÉ SPOLOČENSKÉ SÚVISLOSTI

Zdá sa, že slovenský predstaviteľ, ktorý sa vie byť na vládnych tlačovkách na svojich oponentov vyzúriť s prudkosťou  ranného prievanu, by si mohol najať nejakého šikovného poradcu pre mediálnu komunikáciu, lebo toto škodí nie len jemu, ale aj celému Slovensku.  Vybavovať si politické účty na úkor poctivého prístupu k odborným prácam v oblasti zdravotníctva (prácu zhodnotil len na základe jedného údaja z antikonšpiračného blogu)  ho v lepšom prípade bude stáť ďalšie ospravedlnenie, v prípade horšom to prinesie zotrvávanie v tunelovom videní.  A na toto tunelové videnie niektorých predstaviteľov doplácame  všetci. Kým sa pozornosť národa upiera len na jednu nemoc, potichu, ale isto dochádza k masívnemu a nebývalému zadlžovaniu Slovenska a jeho občanov u nadnárodných držiteľov peňazí, pričom dochádza k výraznému prepadu veľkej časti strednej a nižšej vrstvy.

Zatiaľ to tak vyzerá, že kačice (hoaxy) niekedy vypúšťajú aj tí, ktorí proti ním bojujú. A okrem kačíc sú tu aj také silné slová, ktoré napríklad porovnávajú pod hrozbami straty práce uskutočnené plošné výtery z nosa so Slovenským národným povstaním, čo sa podarilo jednému z členov slovenskej vlády. Keď Úrad na ochranu osobných údajov skonštatoval, že kontrola certifikátov je protiprávna, Úrad vlády ho obvinil z neznalosti a prekročenia právomocí a – predseda vlády ho obvinil rovno zo sabotáže.

Veriť na koronu – to je ako veriť na chrípku, alebo na infarkt, alebo veriť na rakovinu. Mimochodom, nie je celkom pravda, ako tvrdia niektorí „antikonšpirátori“  že rakovina nie je nákazlivá. Podľa odborných zdrojov až 15 % onkologických chorôb sú z infekcie – spôsobujú ich vírusy a baktérie a táto nemoc teda je aj nákazlivá (spôsobuje ju napríklad aj slinami prenosný vírus HPV). A to pri celkovej ročne úmrtnosti takmer 14 000, vrátane detí, z úmrtnosti 13 878 (štatistika z roku 2018) 15 % predstavuje vyše 2080 mŕtvych na rakovinu ročne v následku nákaz (voči ktorým sa dá chrániť)!

To síce neznamená, že by kovid nebol nebezpečný, ale – mohli by sme mať v zornom uhle aj ďalšie súvislosti.

V koncotýždňovom, štátom nariadenom plošnom testovaní dokázali Slováci (i keď mnohí nedobrovoľne) že sú schopní cielene zvládnuť náročnú súčinnosť, ktorá má súvisí s ochranou zdravia. Teraz ide o to, aby zodpovedné kruhy, vládne, boli schopné cielene vyhodnotiť výsledky a zvážiť ďalšie postupy nie z hľadiska politického dokazovania si vecí, ale z hľadiska praktického prístupu a jeho účinnosti.

HLASY TRIEZVE

Po tom, čo sa proti ďalšej vlne testovania ozvali jednotliví predstavitelia miest a obcí, ktoré doteraz potichu znášali zaťaženie vládou, vyhlásenie dal k tomu aj ZMOS: Združenie miest a obcí Slovenska  je skôr za to, aby sa na Slovensku druhé kolo celoplošného testovania ľudí na ochorenie COVID-19 už nerealizovalo. Chceme tiež požiadať vládu, aby bezúročné pôžičky, ktoré boli samosprávam ponúknuté, sa stali transferom. Namiesto pôžičky chceme dotáciu,“hovorí predstaviteľ miest a obcí, Branislav Tréger. Predstavitelia miest a obcí majú zjavne viac súdnosti, ako niektorí predstavitelia štátu, keď rozlišujú nedobrovoľné pôžičky od dotácií. S druhou vlnou plošného testovania, ktorú nasilu pretláča predseda vlády, nielenže nesúhlasí Slovenská lekárska komora, ale nesúhlas odborníkov podčiarkujú aj také počiny, ako vrátenie štátneho vyznamenania na znamenie nesúhlasu s neodborným postupom vlády. Primárka detskej onkológie MUDr. Júlia Horáková, PhD vrátila prezidentské vyznamenanie Pribinov kríž II. Triedy Poukázala na nespoľahlivosť antigenových testov a z toho dôvodu odmietla delenie občanov na negatívnych a pozitívnych, dobrých a zlých. Ponúknutie 500 E pre zdravotníkov za účasť na testovaní označila za urážku a podotkla, že keby boli slovenskí zdravotníci presvedčení o správnosti celoplošného testovania, vláda by nemusela pozývať zdravotníkov zo zahraničia. Tiež poznamenala, že keby sa vládne zásady uplatnili aj na zdravotníckych pracoviskách, ak by boli viacerí jej kolegovia na antigenových testoch označení ako pozitívni, nemal by kto ošetrovať pacientov. 

Dnes, keď už máme dosť údajov z oblasti priebežného, aj plošného testovania, by bolo načase , aby už boli zverejnené aspoň nejaké odhady z oblasti priebežnej prirodzenej imunizácie obyvateľstva. Veď čím iným sa dá vysvetliť napríklad skutočnosť, že Bratislava, ktorá patrila nedávno k najpostihnutejším regiónom v oblasti tejto nákazy, teraz  ukázalo plošné testovanie výskyt len na úrovni 0,3 % ? I keď by pri úplnom uvoľnení opatrení bol veľmi pravdepodobný opätovný nárast, je predsa zjavné, že čosi ako prirodzená imunita aj v oblasti covid-19 tu očividne jestvuje, pretože – nemocní vyzdraveli a vo v drvivej väčšine svojpomocne. 

Konzílium odborníkov neodporúča robiť druhé kolo celoplošného testovania. Ako alternatívu odporúča cielené testovanie v ohniskách a testovanie rizikových skupín obyvateľstva. Predseda vlády SR trvá na druhom kole.

To je teraz otázka týkajúca sa nášho čelného predstaviteľa, ktorý sa háda najnovšie už aj s lekármi: či sa naozaj svet spikol proti jednému subjektu, alebo či jeden subjekt hľadá spiknutie a sabotáže v okolitom svete?

Snímka: redakcia RC

Ako podporiť našu činnosť? Môžete prispieť jednorázovým darom, alebo trvalým príkazom tuto:  CHCEM PODPORIŤ

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/covid-na-urovni-chripky-a-kacice-vo-slovenskom-cirkuse

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.