Duchovno

O SLOBODE A ZODPOVEDNOSTI: Skutočnú slobodu sme si ešte nezaslúžili

Otázka pre Žiarislava: Je 17. november pre teba deň slobody?   Sloboda (svoboda) je praslovanské slovo, ktoré označuje vlastnosť, svojeť, teda čo, čo sme, slobodný stav, to, čím sme, našu základnú vlastnosť. Sloboda teda nie je nejaký výdobytok, je to základný stav, a oproti tomu je stav neslobody – otroctva, rabstva, nevoľníctva, zajatia, väzenstva. V tomto neprirodzenom, …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/rc-sloboda-htm

Už vystúpime na horu, kde spravíme si útulky: K LETNÉMU SLNOVRATU ROKU 11

Niektorí očakávajú o pol roka koniec sveta. Iní očakávajú, že sa skončí kríza a kapitalistický svet bude ako predtým. Ani tí a ani tamtí sa nedočkajú očakávanej budúcnosti. Raz zmiznú naše stopy z krajiny, ako spieva novodrevná speváčka. Raz rozpadnú sa aj umelohmotné pneumatiky vyhodené v lese pri ceste, aj petfľaše a farebné umelé a hliníkové obaly. Bohdaj, aby boli predtým mnohé …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/rc-sln-11-htm

Továreň je uniforma. Duša má svoj odev. Na Slnovrat vo vlastnej košeli.

Slnovrat je duchovný sviatok. Každá bytosť má svoju nezameniteľnú dušu a súčasťou obradu je aj to, že každý má svoju košeľu (prípadne šaty), ktorá je jediná na svete. Teda nie je to uniforma, ako si niekto mylne myslí. Keď nejaké rifle sa vyrábajú v miliónových počtoch ročne, jedny ako druhé, to môže byť uniforma. Ale novodrevná košeľa, …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/rc-sln-kosela-htm

ČO SI VYŠIŤ NA KOŠELU?

Pozrite pravzory z rodného duchovna. Duchovné znamenia 1. – DIVA č.1. – jaseň/september 2000 Duchovné znamenia 2. – DIVA č.2 – ľuteň 2001 Duchovné znamenia 3. – DIVA č. 3 – klaseň 2001 Duchovné znamenia 4. – DIVA č.4 – brezeň 2002 Duchovné znamenia 5. – DIVA č.5 – mrazeň 2002 Duchovné znamenia 6. – …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/rc-sln-kosela-vzory-htm

PREČO SI PÍŠEME V DOTAZNÍKU „RODNÉ DUCHOVNO“ A ČO TÝM MÔŽEME DOSIAHNUŤ?

Často sa stáva, že slovenská kultúra, vrátane rodného duchovna, je na vlastnom území potláčaná inými kultúrami, cudzokrajnými, exotickými. Keďže sa to bežne deje už vyše tisíc rokov, mnohým sa to ani nezdá čudné, zdá s im to normálne. A aj keby to bolo „normálne“, nie je to dobré, je to zlé a neprirodzené. Pre prežitie …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/rc-rodne-duch-6-htm

NECHCEME DUCHOVNÚ VOJNU, JE NAČASE ZLADIŤ NÁROD

V kostoloch prebehli kázne proti neopohanstvu. Keď tesne pred rokom dvetisíc bolo v cirkevnom obežníku doporučenie na vyrubovanie stromov pri kostoloch, ktoré „zacláňajú“ kostolnú architektúru, malo to veľmi pádne následky. Padlo veľa stromov hlavne na dedinách, pri ktorých sa naši predkovia modlili (ešte z druhej polovice devätnásteho storočia sú o tom písomné doklady, napríklad z Trstína). V Detvianskej Hute …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/rc-kazanie-htm

RODNÉ DUCHOVNO: prírodné, rodové, rodinné, národné i obrodné

Ak človek radil v poslednom článku „pred strihaním pomerajme“, tak aj sám tak konal. Meral z hľadiska celostného vedomstva i rôznych dielčich vied. Nie je to špekulácia, ktorá by súvisela s nejakou tvorbou duchovna. To naše, rodné duchovno, je už zjavené. Najprv sme ho označovali slovami „pôvodné – prírodné“ (duchovno), alebo skrátene slovom „rodné“. Ide stále o to isté poňatie …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/rc-pov-duch5-rodne-htm

VIERU OD NÁS VYŽADOVALI TÍ, KTORÝM SME NEVERILI

Duchovno a náboženstvo sú dva rôzne pojmy, vedomstvo je skôr súčasťou duchovna, ako náboženstva. Tisíc rokov sme tu mali povinne a násilne ustanovené náboženstvo ako diktatúru. Naše pôvodné duchovno bolo od 9. storočia zakázané. A aj preto nemáme o ňom dosť správ a to napriek tomu, že v nás všetkých prinajmenšom drieme. Už v „Starom zákone“ je veľký dôraz na vieru …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/rc-pov-duch2-viara-htm

RODNÉ DUCHOVNO: čím sa vyznačuje?

Dotazník sa táže, my odpoVEDáme. 1. Vnímame a ctíme životnú silu (živu), ktorou je príroda presiaknutá 2. Sme v kruhu s inými bytosťami Všehomíra (sveta), môžeme ich podľa vlastného cítenia vnímať ako vtelené (rastliny, živočíchov…), ale i ako bytosti nevtelené (divy, posvätné sily, božstvá) 3. Ctíme si posvätné živly – zem, vodu, vzduch a oheň, snažíme sa ich …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/rc-pov-duchovno-htm

DO DOTAZNÍKA NAPÍŠME: RODNÉ DUCHOVNO

List: Srdečne zdravím všetky bytosti na Medzi:) Bola by som veľmi rada, keby sa tento mail dostal k Žiarislavovi, pretože naňho mam istú otázku, možno lepšie povedané prosbu vo veci, ktorá by mohla byt dôležitá pre rozvoj prírodného duchovna, a teda pre nás všetkých. Tento rok máme vyplniť dotazník v rámci sčítania ľudu, kde narazíme …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/rc-scitanie-ludu-htm