Ako to bude s kúrením drevom?

Kúrenie drevom má byť v EU zakázané, alebo vytesňované. Budovy postavené od roku 2028 majú mať nulové emisie, a teda – v podstate majú byť bez komína, ako ho dnes poznáme.

Vie niekto z priateľov EU vysvetliť, ako budeme vyhrievať slovenské drevenice a iné domy v lesných oblastiach, keď na solárne panely práve nebude svietiť Slnko? Pisateľovi zapadá Slnko na Zimný Slnovrat za horu o 14. 00. Každú zimu sme niekoľko dní bez elektriky, keďže tu padajú zasnežené stromy na drôty, žijeme v horskej krajine. Vykurovanie elektrikou je v poriadku? Aj keď ju napájajú tepelné elektrárne, na ktoré teraz prechádza napríklad Nemecko? Keď aj nie je elektrina, ale teplo potrebujeme, a aj ho máme, pretože v peci sa dá drevom kúriť aj bez elektriny. Ak takú pec máte.

Žijeme tu s horou od pradávna. Les nám dáva dom, stôl, ale aj teplo. Hora nám dáva drevo. Pretože vetra a slnka je tu menej. V horských brázdach veterné mlyny nepostavíš.

Ako malí, keď nám bola zima, sme sa hriali pri peci. A jedli sme jedlá uvarené na peci. Aj naše deti by mali mať tú možnosť – nazbierať raždie, narúbať triesky a nalúpať z polien brezovú kôru. Nejde len o voňavý pocit z horiaceho dreva. Ide aj o nejakú bezpečnosť v rodine a krajine.

V školách učili, že CO2 sa v rámci fotosyntézy mení na sacharidy, ktoré sa následne menia na drevo. Keď sa drevo páli, vracia sa do ovzdušia menej CO2, ako sa spotrebovalo na jeho výrobu pri fotosyntéze. Takže kúrenie drevom v zelenej krajine by podľa toho malo byť uhlíkovo neutrálne. Tým sa líši obnoviteľné drevo od neobnovitreľného a výraznejšie znečisťujúceho uhlia, aj keď zdá sa, že niektorí to nerozlišujú pre niektorých je to všetko len „tuhé palivo“.

Slovensko má (na rozdiel od krajín západnej Európy) polovicu územia zalesnenú. A drevo je tu v podstate obnoviteľným zdrojom. Vzhľadom na to, že za vyše 30 rokov od odovzdania hospodárskeho priestoru západnému kapitálu pomer životnej úrovne Slovenska oproti Západnej Európe ostal podobný, a teda sme skôr chudobnejšou krajinou Európy, kúrenie drevom je, prinajmenšom pre domorodcov žijúcich v horských a podhorských oblastiach, vyslovene vhodné. Zvlášť v neistých časoch vojnových udalostí, ktoré sú sprevádzané západnými obmedzeniami dovozu plynu a iných zdrojov.

hdrpl

O zákaze kúrenia drevom by mala prebehnúť celonárodná rozprava. To nie je vec, ktorú si môžu len tak rozhodnúť ideológovia EU. A je tu otázka, či slovenskí predstavitelia odmietnu toto pre našincov nevhodné rozhodnutie, alebo si nechajú zalepiť oči a ústa nejakým sociálnym a klimatickým fondom, ktorý má zmierniť dopady rozhodnutia západoeurópskych zákonodarcov na naše hospodárstvo a klesajúcu energetickú bezpečnosť.

Rozprava aj k tejto otázke bude na zhromaždení Gazdovskej obrody, ktoré bude 16. 3. v Zelenči.

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/ako-to-bude-s-kurenim-drevom

1 komentár

  1. Príkazy a zákazy, ktoré nie sú v súlade s prirodzeným Svetom, jednoducho nemožno rešpektovať a dodržiavať. Človek musí žiť prirodzene tak, ako bol prirodzene stvorený, inak prestane byť Človekom.

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.