Predstavujeme prednášajúcich na zhromaždení Gazdovskej obrody 16.-17. 3. ´24

Zuzana Besson

zverolekárka, učiteľka

Na GO´24 vystúpi s prednáškou: „Chov a ošetrovanie prežúvavcov“ v sobotu 16.3.24

Veterinárna lekárka a prírodná hospodárka s bohatými skúsenosťami z veterinárnej činnosti i z vlastného chovu.

Zverolekárka Zuzana Besson sa zameriava na liečenie a zdravie prežúvavcov. Býva na vlastnom rodinnom gazdovstve pri Pliešovciach, kde má aj ordináciu. Odtiaľ vyráža – na zavolanie – do chovov. Zameriava sa na chov oviec, kôz, kráv, skúsenosti má aj s koňmi. „Občas za mnou prídu aj so psom, ale zväčša vyrážam do chovov. Málokto privezie choré mliečne zviera“. Robí aj poradenstvo pre chovateľov. Vraví, že sa snaží hlavne o to, aby zvieratá neochoreli. Keď už ochorejú, pre chovateľov je to strata. „Prezriem si gazdovstvo a poviem, aké sú najslabšie body chovu“, vraví. Hospodár môže chyby napraviť a vyhnúť sa zbytočným rizikám.

Zuzana študovala okrem veteriny aj homeopatiku v Belgicku, 10 rokov praxovala vo Francúzsku a v súčasnej dobe žije manželom Emilienom a synom Jankom a dcérou Milkou na pliešovskom hospodárstve na farme Pod Čerešňou. Chovala aj kone a teraz má hlavne mliečny chov oviec. Vyrába syry. Prednáša na veterinárnych kongresoch a najnovšie – aj na Gazdovskej obrode. „Nepichám injekcie, ale rozmýšľam“, hovorí s úsmevom. Nepatrí teda k tým, čo do zvieraťa napichajú množstvo injekcií, aby si za to nechali poriadne zaplatiť. „Ja si nechám zaplatiť za rozmýšľanie“, usmeje sa šikovnica.  Používa aj veterinárne liečivá, ale keď sa dá, lieči prírodnými a prirodzenými prostriedkami. Hovorí rečou, ktorej ľudia rozumejú.

 

Janko Šlinský, agrokuh.sk

V sobotu 16.3.24  nám predstaví „Zelenina z prvej ruky a viac než len BIO“ 

Mojou víziou je zeleninárstvo založené na agroekológii zahŕňajúce používanie vhodných technológií, ktoré budú dostupné malým rodinným podnikom. Vytváram systém, v ktorom sú vylúčené pesticídy, priemyselné minerálne hnojiva, GMO, nadmerná fyzická drina a samoúčelná byrokracia.

Nika Pirošíková

V sobotu 16.3.24  nám predstaví „Domáci chlieb – droždie alebo kvások?“ 

Nika a Stano Pirošíkovci sa zaoberajú domácou produkciou potravín, kváskového pečiva, kvasených nápojov, včelárstvom, výrobou liečivých tinktúr, mastičiek, a tiež šitím odevov či už z látok alebo z kože vlastných zvierat.

Pirošíkovci založili združenie gazdov a hospodárov Kolchoz Liptov: „Kde sa zaoberáme  vzájomnou pomocou a podporou medzi jednotlivými hospodármi. Zaoberáme sa aj trvalo-udržateľným spôsobom života. Pomáhame si s dopytom aj odbytom. Vážime si poctivú prácu, čisté zdroje a remeslo. „

„Okrem toho sa venujeme aj kultúre. Nie len chlebom je človek živý. Venujeme sa ľudovej hudbe, aktívne hráme na hudobné nástroje. Venujeme sa aj slovanským zvykom a tradíciám, ktoré aktívne udržiavame a to nie len „pre divadlo“. Kolobeh roka je úzko spojený so životom gazdu.“

Zuzana Homolová

V sobotu 16.3.24  nám predstaví Čo sa zmenilo na Slovensku a v EÚZuzana žije a hospodári na Levočských Lúkach – na rodinnom gazdovstve Odorica. Tu pestujú bylinky a chovajú viaceré hospodárske zvieratá – doslova majú malú hospodársku zoo – chovajú: hovädzí dobytok, mangalice, ovce, zajace, husi, kačky, psy, mačky, sliepky a pávy. Ponúkajú agroturistiku a robia letné ekotábory. V Levoči vyrábajú zo svojich výpestkov konečné produkty – bylinkové čaje, tinktúry a vankúše. Zuzana Homolová je tiež jedným zo zakladateľov Zväzu ekologického poľnohospodárstva Ekotrend Slovakia s celoslovenským projektom Predaj z dvora a tu pôsobí ako poradca pre otázky predaja z dvora. Na Zhromaždeniach Gazdovskej obrody je stálym hosťom už od počiatku a vždy prinesie aktuálne a cenné správy zo sveta zákonov, ktoré si zaneprázdnení gazdovia často nestíhajú strážiť a študovať. Tešíme sa na novinky.

Ľubomír Pastucha 

V sobotu 16.3.24  predstaví: „Agrolesníctvo – spoločné pestovanie orných plodín, drevín a hospodárskych zvierat“

Pestovateľ konope siatej, strukovín a tekvice olejnej pôsobiaci v Piešťanoch.

„Ako vyštudovaný agronóm, dlhoročný výskumný pracovník a v poslednej dvadsiatke rokov samostatný malý gazda mám bohaté teoretické znalosti aj praktické skúsenosti najmä v oblasti pestovania rastlín. Mojou špecializáciou vždy boli strukoviny a už veľa rokov sa venujem aj konopám. Popri tom pracujem aj s tými najmenšími gazdami – záhradkármi (som členom Republikového výboru záhradkárskeho zväzu a predsedom okresnej organizácie). Takže rastlinky, stromy, pôda a všetko okolo toho je mojou srdcovou záležitosťou. Rád sa o všetko podelím.“

Roland Slavoj Turčan

V nedeľu 16.3.24 predstaví „Kováčske remeslo“

Rolanda sme poznali, keď prišiel Na Medzu na letný tábor prežitia a remesiel – mal  vtedy 14 rokov a už so sebou priniesol celú kováčsku výbavu, vrátane malej vyhne a veľkej nákovy.  Od tej doby sa na Medzi v lete vždy kovaniu venujeme a Slavoj neraz prišiel ako hosť. 

Už vo svojich 14-tich mal o kovaní čo povedať a ukázať. Zprvoti to boli jednoduché nožíky, ocieľky, ale ako išiel čas – stal sa z neho kováč, ktorý si veci preskúma do hĺbky a jeho výrobky sú veľmi precízne. Od nožov sa prepracoval až k mečom.

V roku ´22 sme s ním na tábore Na Medzi  odlievali mosadz.

Marek Semelbauer, zoológ (Ústav Zoológie SAV)

Pracuje ako zoológ na Ústave zoológie SAV, venuje sa hmyzu, skupiny s ktorými pracuje najviac sú muchy, voľne žijúce včely a motýle. Veľa času a energie venuje monitoringu opeľovačov v súvislosti s ochranárskymi opatreniami, najmä pastvou a kosením.

Prečo to robí?

„Z hľadiska vedeckého je to najmä lepšie porozumenie tomu, čo sa v prírode deje. V poslednom čase sa napr. množia vedecké články, ktoré ukazujú, že klesá početnosť, rozmanitosť a biomasa hmyzu, čo sa dáva do súvislosti s využívaním krajiny, hlavne poľnohospodárstvom. To má rad dôsledkov, jedným z nich je úbytok opeľovačov, z čoho vyplýva tzv. opeľovací deficit. Pre zaujímavosť, v Európe dosahuje opeľovací deficit pri jabloniach okolo 30%, kým v Ázii až 60%. Pochopiteľne to má negatívny dopad na výnos jabĺk a samozrejme sa to týka všetkých plodín závislých od opeľovačov.“

A z hľadiska osobného má záujem, aby ľudia lepšie rozumeli, čo opeľovače ako motýle, čmele a pestrice potrebujú a aby zvažovali ich potreby, napr. v záhrade, pri údržbe mestskej zelene alebo trebárs pri mestskom osvetlení.

Marek na Gazdovskej Obrode v Zelenči príde s prednáškou: Život na lúkach a voľne žijúce opeľovače

Andrea Miklošová
ovocinárka, lesoochranárka,

Pracuje v Lesoochranárskom zoskupení VLK, aby pomáhala chrániť pestré prirodzené lesy. A pracuje v jej rodinnom Jedlolese, aby spôsobom získavania časti vlastnej stravy pomáhala chrániť pestrosť v krajine. Zatiaľ vo svojom Jedlolese napočítali 30 druhov stromov, vyše 90 druhov kríkov, 12 druhov trvalkových lián a nevedno koľko druhov bylín, zelenín a kvetín – to všetko je väčšinou jedlé a v rôznych odrodách.

Od roku 2017 organizuje v Povrazníku rôzne kurzy, ktoré pomáhajú zachovať prírodné a kultúrne dedičstvo a zvyšovať sebestačnosť účastníkov, vrátane ovocinárskych kurzov. V rokoch 2017, 2019 a 2022 spoluorganizovala aj jesennú slávnosť Povraznícke plodobranie. Od roku 2019 vedie Obecnú semienkareň Povrazník a prispieva do časopisu Doma v záhrade. V roku 2022 v rámci projektu Koľko detí, toľko chutí pod odborným vedením Bruna Jakubca deti z ich obce v obecnom sade vysádzali ovocné kríčky a stromy odrôd pripomínajúcich ich mená. Od toho roku spolupracuje s Brunom na viacerých ovocinárskych aktivitách.“

Lucia a Juraj Baľákoví

pôdoznalci, kompostári, vzdelávajú ľudí v každom veku o zdraví pôdy a kompostovaní

„S manželom Jurajom Baľákom sa venujeme ozdraveniu pôdneho života. Pod mikroskopom pozorujeme, aké mikroorganizmy sa nachádzajú v pôde a v komposte, a čo praktické z toho vyplýva, ak chceme zlepšiť mikrobiálnu diverzitu a biomasu pôdy. Robíme preto analýzy, kompostujeme, stretávame sa s poľnohospodármi a prostredníctvom zážitkových prednášok aj s deťmi na školách, popr. ich radi privítame ako hostí u nás na kompostárni. Venujeme sa občianskemu výskumu, úzko spolupracujeme s Výskumným ústavom pôdoznalectva a ochrany pôdy, prispievame k tvorbe legislatívy a riešeniu otázok prechodu na obehové hospodárstvo ukotveného v zdravej pôde.“

Doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc.
Centrum aplikovaného výskumu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach,
Parazitologický ústav SAV v Košiciach

Doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc., vedúci Centra aplikovaného výskumu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, dlhoročný vedecký pracovník Parazitologického ústavu SAV v Košiciach, v rokoch 2007-2016 ako jeho riaditeľ. Pôsobil ako učiteľ na viacerých univerzitách na Slovensku a v Poľsku. Je tvorcom medzinárodne uznávanej vedeckej školy pre výskum ekológie kliešťov v podmienkach globálnych klimatických a spoločenských zmien a pôvodcov nimi prenášaných chorôb na ľudí a zvieratá. Bol členom Predsedníctva SAV, vedeckých rád viacerých ústavov SAV a univerzít, vedeckého panelu EÚ pre 5. Rámcový program a Panelu NATO pre civilno-bezpečnostné vedy, spoluorganizátorom viacerých konferencií, aktívnym propagátorom a popularizátorom vedy. Relaxuje v prírode, s fotoaparátom, je fanúšikom folklóru.

Žiarislav

Na Zhromaždení ho uvidíme stále, lebo je hlavný usporiadateľ Zhromaždenia a tvorca myšlienky GO, ale toho roku si pripravil na sobotu hovory na tému: „Hospodárske obrady a kalendáre od doby kamennej dodnes“. V nedeľu povedie Snem GO.

Slovenský hudobník, spisovateľ, šíriteľ vedomectva a znalec pôvodnej prírodnej duchovnej kultúry sa po usadení na lesnej samote pri Kokave nad Rimavicou začal venovať aj gazdovaniu – chová kozy vlastného plemene „Slovenská koza karpatská“, ovce „Zušľachtená klenovecká valaška“, kone, Slovenských čuvačov a pestuje zeleninu a sadí ovocné stormy a kríky na vysutých hriadach.
V roku 2016 založil a usporiadal prvé Zhromaždenie Gazdovskej obrody. Podporuje prírodných gazdov a remeselníkov, sebestačnosť a udržiteľnosť ako aj rozumné zákony o vode a pôde.
Vyrába prírodné hudobné nástroje, kozí syr, šije košele i kožušky.

Viacej k podujatiu:    16-17. 3. 24 – Zhromaždenie Gazdovskej Obrody – Zeleneč pri Trnave

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/predstavujeme-prednasajucich-na-zhromazdeni-gazdovskej-obrody-24

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.