Obrady a zladenia s jarnou silou

ZRELÁ JAR

 Noc pred Turícami (iné názvy: na východe Rusadlami, májmi, na západe Letnicami, Na Ducha), je oddávna považovaná za čarovnú, podobne, ako noc pred Kračúňom. Kým mládenci stavajú máje, ostatní „merali noc“ a nečudo, že je táto noc spojená aj s pálením ohňov. V niektorých oblastiach turíčny čas je už predznamenaním Letného Slnovratu. A teda aj zriedka dochované preskakovanie ohňov v Čechách v čarovnú turíčnu noc tomu nasvedčuje; podobne, ako výrazne  predslnovratové pálenie „míle“ na slovenskom Podpoľaní, pričom z dymu valiaceho sa do obývanej doliny sa malo veštiť. Zjavne ide o predslnovratové miestne posuny – presunutie niektorých slnovratových obradov na máj. Hovoríme o čase, keď jar vrcholí v mesiaci kvitnutia – v květni, na Slovensku v mesiaci veľkej trávy – v traveni. Vtedy sa konajú aj obradné  voľby májových, či rusadelných kráľov, ktoré pripomínajú dávne obdobia rodovej demokracie.

Môžeme predpokladať, že niekedy v časoch pradávnych ľudia vnímali dve ročné obdobia – zimu a  leto. Neskôr pribudli prechodové obdobia – jar a jeseň. Vďaka pôdohospodárskej spoločnosti a dôslednejšiemu deleniu času, ktoré je u nás doložené od dôb neolitu (8 000 rokov dozadu) sa  obradovosť presnejšie usporiadala v čase , podliehajúc občasným zmenám v podobe vonkajších tlakov a vzájomného ovplyvňovania. Korene, jadro pôvodnej prírodnej kultúry však ostalo zachované a možno ho opäť využiť v prospech prírodného, prirodzeného  spôsobu života, pretože aj dnešná a budúca spoločnosť bude plne závislá na prírode.

OŽÍVANIE KOREŇOV

Dnes  silné odtrhnutie človeka od prírody, pravda – len vo vedomí , lebo tak, ako aj v minulosti žijeme na Zemi Matke, pijeme živú vodu, dýchame vzduch a hrejeme sa na slnku a pri výhrevných telesách, na ktorých je pripravované aj naše jedlo a prenesene všetky odvetvia hospodárstva. A práve v tejto dobe je dobré si pripomenúť našu prírodnú podstatu a to aj v duchovnej rovine. Dnes až módne „tu a teraz“ má aj spoločenskú podobu a jej súčasťou je sebauvedomenie v časopriestore s pomocou kolobehu prírodných sviatkov. Niektoré z týchto obradov sa uskutočňovali začiatkom jari, niektoré neskôr, ale môžeme ich v prípade potreby uskutočniť v malom  kedykoľvek, i v traveni (v máji). Teraz sa teda pozrime, ako môžu vyzerať jarné obrady nie v dedinskej, či mestskej spoločnosti, ktorá na nich už zabúda, ale v našom osobnom živote, na ktorom – záleží!

Skúsme si teda pripomenúť niektoré živé duchovné postupy.

SVIATOK DUCHOV PREDKOV

Na prelome dubňa (apríla ) a traveňa (mája) je sviatok duchov a duchovna predkov. V kúte oproti peci, či oproti sporáku umiestňujeme predmety pripomínajúce duchovno a duchov predkov. Môžu to byť posvätné znaky (slnečné kolá, stromy života, naznačený rodostrom), ako aj soška deda a baby. Môžu to byť aj snímky či kresby už nežijúcich predkov. Môžu tam byť aj sošky, alebo obrazy, ktoré nám pripomínajú svätosti.  Sviecu zapálime s pripomienkou uhnietenia  nášho sveta a môžeme zapáliť i očistné bylinky a živice. Dom (byt) očistíme po kútoch a po slnku. Navečer posledného dubňa zhasneme elektrické svetlá a pri sviečke alebo pri sviečkach s chválou povečeriame. Predkom doprajeme obvetinu v podobe chvály alebo aj piesne. Ak niekto z rodiny umrel v tom roku, možno prestrieť aj jemu. To môžeme urobiť aj na mieste pripomínajúcom rozlúčku. 

TANEC DUCHOV

Ak sme v spojení s podobne cítiacimi priateľmi, môžeme pripraviť tanec duchov. So zatajeným dychom a pripomenutím zažania sveta zapálime oheň a vedomým spôsobom uskutočníme chvály živlom, divom a predkom. Dohodnutá hudba s tepom a ladnosťou (bubnami dobmi, riečicami a koncovkami či inými ladnými nástrojmi) môže byť posilnená spevmi piesní, i spevmi práve precítených obrazov a viet. Stupňovaním tepu môžeme privodiť stupňovanie duchovného vnímania. Pri vrcholení tepových hudobných nástrojov a spevu sa spájame s duchmi a duchovnom predkov, na ktoré sa napájame a dostávame z neho silu na duchaplné napredovanie a ozdravenie rodov a sveta.   Spájame sa s duchmi a svätosťami, ktoré ožívajú na ceste duchovnej obrody.

VYNÁŠANIE  MORNÉHO v malom (jarný obrad očisty)

Aj keď spoločenský obrad sa podľa dochovaných zvykov dial na smrtnú nedeľu, teda týždeň pred kvetnou, môžeme uskutočňovať obrad aj neskôr, isteže lepšie, ako nikdy. Nemusíme páliť a topiť postavu, môžeme spáliť a zmyť nánosy svojich ťažôb aj inak.

Nemusíme zvolávať obec, môžeme to uskutočniť s blízkymi, alebo sami. Očistný jarný obrad možno uskutočniť i v čase pokročilej jari a to aj keď žijeme v paneláku. Ak je taká možnosť, zájdeme si niekde k vode a vyskladáme si obraz toho, čoho sa chceme zbaviť. Máme predsa v sebe zranenia, alebo ich nestrávené zvyšky – či už duchovné alebo telesné, alebo – aj aj. Zo suchej trávy, z kôry, z drievka či z inej prírodnej hmoty uhnietime niečo, do čoho vložíme svoje bolesti. Robíme to so zmeneným stavom dychu – dych najprv zastavíme, potom pomaly dýchame plným spôsobom – nielen pľúcami, ale aj s pomocou bránice, čím oživujeme nielen cit, ale aj vôľu. Tú guču ťažkostí potom položíme do vopred pripraveného ohníka. So zatajeným dychom sledujeme, ako to horí a ako sa strácajú v plameni očistného ohňa naše ťažkosti . Môžeme pritom spievať jarnú, alebo očistnú pieseň, prípadne pieseň zdravia. Na Vedomeckej ceste sme tento obrad uskutočňovali na Slovensku, ale i v Čechách i na Morave v skupinách a spievali pritom očistno – ozdravnú pieseň: Duch náš ochranný – dušu ochráň mi, nech sme zdraví, nech sme zdraví. Duch náš očistný – dušu očisť mi, nech sme zdraví, nech sme  zdraví. Duch náš posvätný – dušu osvieť mi – nech sme zdraví… Pieseň možno spievať i v jednotnom čísle .  Keď neviete nápev, môžete si pieseň spievať po svojom, alebo ju jednoducho recitovať ako prianie alebo modlitbu.

OBRAD TUROŇA V MALOM

Je to prastarý obrad hospodársky, pri ktorom tanečník v maske Turoňa, v ústroji s akoby býčou hlavou (niekedy má podobu kozla alebo barana) oplodňuje mužskou plodivou silou Zem  na hospodárstve . Pripomeňme si, že duch Turoňa – aj so  svojimi rohmi na spôsob bylinožravca –  predstavuje hlavne ducha mierumilovného rastu.  Raz do roka ho uskutočňujeme aj v celonárodných súvislostiach, pretože aj národné hospodárstvo má pravdaže svoj význam. Len pre zaujímavosť – v tomto roku pisateľ požičiaval jednu z našich turoních masiek hospodárovi, ktorý orie na stovkách hektároch a nechcel nechať všetko len na náhodu – ide aj o naladenie samotného hospodára, ktorý musí vytušiť, kedy s úspechom siať a sadiť, aby sa osivo dobre ujalo a výsevný kalendár a predpovede počasia  „modernými šamanmi“  na to zväčša nestačia. Tento tanec sa deje na pozemku (nie priamo na poli, pôvodne pri hnojisku, ani kompost nie je zlý 🙂 .  V skupinovej podobe sa medzi slohami opakuje nápev : “Už ten Turoň tancuje, nech úroda  dobrá je…“.     V malom keď robíme plodonosný hospodársky obrad, rozložíme si veci, ktoré nám pripomínajú našu prácu a náznakovo aj jej podporu a  výsledky. Môžeme si pustiť hudbu nástrojovú, alebo aj spievanú, ale ak spievanú, tak takú, ktorá svojim významom nijako nenarúša naše ciele. Druhý spôsob je, že si hrkadlami, alebo samotnými krokmi vyrábame tep (rytmus) a tancujeme ku zdarnosti nášho zámeru. Treba povedať, že keď tanečník tancuje v ústroji – napríklad Turoňa – v tejto obradnej službe sa vzdáva svojho osobného jastva a splýva s nadosobnou silou plodivosti, ktorá má zabezpečiť hospodársky zdar. V duchovnej rovine ani nemusíme byť ustrojení úplneš ako Turoň, hlavne keď tancujeme osobne osamote, ale – dôležité je, aby sme v tanci splynuli so silami jarného rozvoja a spätným pôsobením sa pripravili na svoj diel – na prijatie svojej časti. Ako sa líši jastvo od sebectva (oba výrazy sú v latinčine „ego“, ale jastvo je zdravé a sebectvo je nezdravé), tak sa líši aj šťastie od hrabivosti. Šťastie vychádza so staroslovanského koreňa …… a znamená to byť so svojou časťou (celku) , a teda nie mať všetko, ale mať (vnímať) svoju časť. Na tom nie je nič zlé.

 OBRAD KVITNUTIA

Kvitnutie bolo oddávna sprevádzané úctou , ktorá je aj prejavom uvedomenia si dôležitosti kruhu rastlinných chodov. Vnímanie krásy kvetov je dôležité pre zosúladenie sa s jarným chodom. Vnímame, aké kvety práve kvitnú. Tie , ktoré poznáme, môžeme v prírode aj s úctou natrhať ako liečivé , ak ich je hojnosť a ak vnímame ich potrebu. Niektoré kvety a ich šťavy sú jedlé. Bohato rozkvitnutá lúka nestratí na svojej kráse, ak si kvet dáme na odev alebo do slov, alebo ak ho ponúkneme milej osobe. Najväčším čarom je však jednoduché voňanie kvetov, alebo vnímanie ich farby, ich živy – životnej sily. Môžeme pozorovať včielky a iný hmyz, ako tie kvety opeľujú a môžeme tiež vnímať ich čistú silu a prijímať ich duchovné svetlo , ktorý možno dostať i bez toho aby sme kvet odtrhli, alebo vyluhovali. Môžeme tiež ku kvetinám priložiť pohár s vodou a po chvíli ho vypiť, alebo si pri pití predstavovať čistú silu kvetín.

Čo by sme ale určite spraviť mali, je precítenie kvitnutia v duši, v  srdci, v našich vzťahoch, v porozumení i v láske. Mali by sme precítiť lásku, uctiť si druhé pohlavie, byť príjemný a pozorní, povenovať sa tyčinkám, alebo  bliznám kvetov, v prírodnom, a teda – navzájom sa doplňujúcom duchu. Byť v súlade s práve pučiacim dubom, i s kvitnúcou  čerešňou. Na záhradke, či v lese sa v prípade záujmu milej duše vždy nájde dosť miesta.

MÁJOVÉ VOĽBY – rozkvet dobrého

V ľudovej kultúre poznáme jarnú voľbu kvetnej kráľovnej, ktorá je náprotivkom voľby májových kráľov. V tomto sviatku sa spája prírodná podstata kvitnúcej  jarnej sily s obradovým prejavom prírodnej správy –  rodovej  demokracie – ktorá bola v časoch slobody pôvodného duchovna  vedená zvolenými predstaviteľmi. Kým načasovanie volieb na jeseň dnes môže hromadiť  viac bojovnosti a podprahový boj o zásoby, voľby v jarnom období  by mohli viac vybudiť sily tvorivé a hospodársky plodivé. Na jeseň a v zime vysnívané zmeny ľahšie je na jar uskutočňovať. Našou hlavnou voľbou je naša vlastná životná cesta.  V našej spoločenskej činnosti v tej dobe vnímame to, čo by sme chceli podporiť v čase kvitnutia, to, čo sa uchádza o kvitnutie, rast a plodenie a toto aj rozvíjať môžeme.

 

-pokračovanie-

Celý článok  vyjde v českom časopise Regenerace máj 2022

Snímka: Ladomíra

Uskutočňovanie jarných obradov – na Vedomeckej ceste – 3. časť  – Čechy 20. – 22.5.22 – Chrustenice

SVäTENIE JARI – súbor článkov

Ak chcete podporiť našu redakčnú činnosť, môžete prispieť jednorázovým darom, trvalým príkazom, alebo poukázaním 2% z dane z príjmu – tuto:  CHCEM PODPORIŤ

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/ako-sa-zladit-s-jarnou-silou

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.