Žiarislav odpovedá Petrovi

Blogy bežne nečítam a ani som sa doteraz nestretol ani s menom tohto pisateľa, ale spolupracovník Boris mi predostrel nasledovnú časť článku a požiadal ma o odpoveď.

Peter F: „Mal som možnosť počuť široké spektrum relácií tohto rádia (SV), v článku som to však nespomenul. Napr. som zažil ako si pri rozprávaní pána Švičkého o Slovanoch ťukali na čelo a nechápavo krútili hlavami archeológovia a historici. Je to znôžka mytologizujúcich blábolov.

Ďalšiu reláciu má napr. pán Emil Páleš – jeho angeológia dejín nie je niečo, čo by racionálne zmýšľajúceho človeka mohlo zaujať. Ale prečo nie, nech len pokojne dávajú priestor okrajovým osobnostiam našej spoločnosti. Neviem podľa čoho si ich vyberajú. Možno je ich skladba spôsobená tým, že nik “normálny” s nimi nechce nič mať. Ale môžem sa mýliť.A prepáčte, ale osobne nemám záujem o médium, pri ktorého cca polovici a viac príspevkoch je očividné, že sú nezmyslami a nedôveryhodné. To automaticky tvorí pochybnosti o zvyšku obsahu a tieto pochybnosti sa nedajú
prekonať. Toť môj vysoko subjektívny pohľad.“

Žiarislav: Blog je v podstate médium, redakcia. Takisto redaktor, ako čitateľ si môže uverejnené údaje overiť, redaktor to má dokonca v pracovnej náplni. Naši čitatelia nie sú hlúpi, aj keď s tým niektorí azda rátajú, že si veci neoveria. Kto by povedal, že človeka napadne niekto, ktorý ani nevie poriadne napísať meno toho, o koho si obtiera jazyk. Pod „znôžkou“ asi myslí „znôšku“ (od znášať). Svoju prekárku na tému „Slobodný vysielač“ končí výnimočne trefným úsudkom, že ide o jeho vysoko subjektívny názor. Nevadí, že je subjektívny, horšie je, že je povrchný, lacný a bulvárny. Ako sa bloger Peter k takému „názoru“ dopracoval?

Žeby sa náhodou ocitol v nejakej banskobystrickej alebo zvolenskej krčme, či kaviarni (o akých inde píše) a tam by nejaká skupina historikov a archeológov náhodou práve počúvala Rodnú cestu na Slobodnom vysielači, pričom by si poklepkávali po svojom, či susedovom čele? Takáto ťukajúca skupina nepíšucich vedeckých podivínov by bola nesporne zaujímavá (napríklad pre milovníkov súčasného akčného umenia). Smola je, že história a hlavne archeológia sú v Žiarislavovej práci síce dôležité, ale skutočne len pomocné vedy, o ktorých v podstate ani nie je najpodstatnejšie jadro reči. S výnimkou nesporne historicky doložených zákazov pôvodnej duchovnej kultúry, ktoré sú tak masívne, že ich naozaj nie je nutné archeologicky dokazovať. Aj keď v takmer 4 stovkách prevažne vedeckých odkazov z takmer stovky uvedených zdrojov je v pisateľovej knihe „Návrat Slovenov v duchu a slove“ nemalé množstvo prameňov historických a archeologických, ktoré isteže v uvedených reláciách, súvisiacich s knihou, byť súhrnne menované nemôžu. Lenže bloger Peter sa k tejto knihe určite nedostal a už vôbec ju neukázal tým svojim údajným „historikom a archeológom“, ktorí sa podľa jeho popisu prejavujú vcelku nevedeckou posunkovou rečou, vlastnou skôr pantomíme, teda ak by to bolo mimo krčmy. Keby do tej knihy aspoň raz nazrel, možno by si zvolil iný podnik, v ktorom majú zraz nie historici s archeológmi, ale napríklad etnológovia s antropológmi. To sú totiž odbory bližšie k podstate danej veci, ktorými by sa mohlo toto dielo azda posudzovať. Hodnotiť jadro mojej práce z akéhosi anonymného historicko-archeologického hľadiska by bolo podobné, ako keď hodnotí filozofické dielo nejaký stranícky kamarát – politik spolu módnym policajtom. A ešte k tomu s prvoplánovo politizujúcim blogerom, ktorý doň ani nenazrel. Je verejným tajomstvom, že slovenskí historici sú už od univerzít pod silným klerikálnym tlakom a pri hodnotení dejín sa to dosť prejavuje, počnúc televíznym stredným prúdom, končiac jediným slovenským historickým časopisom. A teda niečo ako pozerať sa na našu pôvodnú duchovnú kultúru z jej vnútorného pohľadu je v podstate nevídané, neslýchané a určite sa to mnohým z tisícov historikov a iných vedcov, ktoré vychrlili tie naše slávne cyrilometodské univerzity, zákonite nepáči. V Rodnej ceste na SV a v Návrate Slovenov v duchu a slove má svoje miesto aj naša pôvodná mytológia, čo je svetlá mediálna výnimka. Ak pisateľ bez jediného pokusu o dôkaz (!) obviňuje Žiarislavovo dielo z mytologizácie, tak to aj preto, že vôbec nepochopil, o aký odbor ide. Nie je to mytologizovaná história. Mytológia je vedný odbor, ktorej prvky sú súčasťou knihy ( a reťazca Rodná cesta). Je to súčasť inak oveľa rozsiahlejšej duchovnej vedy. Ale – budeme sa o tom baviť s blogerom, ktorý popri obviňovaní z „blábolov“ si dvíha „karmu“ tým, že namiesto overovania, čítania a vzdelávania naslepo páli od pása? Prepáč, priateľu, ale vyzerá to tak, že si si pri streľbe na okrajové osobnosti trafil palec na nohe.

M.Ž. Švický

Zdroj: Ved.sk

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/rc-odpoved-blog-f-htm

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.