Svit 20.12.2014 – Žiarislav – Zvesť o vedomom duchu: Ustanovíme právne duchovnú spoločnosť?

Mnoho rokov človek rozjímal a uvažoval o tom, či ustanovíme spoločnosť aj takým spôsobom, aby sme mohli to, čo mnohí tak žiadajú – uskutočniť obrady s plnou úctou k tým, ktorí si ctia naše duchovné hodnoty. A teda aj obrady, ako ochrana novorodeniatok, sobáše, ale aj odbrad odprevadenia duše. Mnohým je trápne robiť dvojitý sobášny obrad a boli by radšej, keby náš obrad bol štátne právoplatný. Ak by sme sa rozhodli pre túto možnosť, tak je čas to už začať pripravovať. Tí, ktorí sa chcú urobiť niečo pre vec, nech prídu na sviatok Zimného Slnovratu do Svitu na Podskalku. V sobotu 20.12. roku 14 prednesie Žiarislav zvestovanie k tejto veci. Pohovoríme o vedomeckom vzdelávaní , o postupoch pri príprave obradníkov, o potrebných právnych úkonoch a poradíme sa o ďalšom chode duchovnej obrody v našich krajinách.

Žiarislav

Čo je zvestovanie?

Slovo zvestovanie vychádza zo základu „z-vedieť“, podobne, ako vestník, povesť, a veštiť. Všetky tieto sú odvodené od koreňa ved, asi ako ide – ísť, vedieť – viesť. Vychádzajú z praslovanského *věst, čo znamená vedúci v zmysle vedomý, znalý.

A nebojíš sa, že ťa budú pokladať za sektu?

Nie. Nezodpovedalo by to pravdivosti. Sekta (súvisí so slovom sekt) je nejaká skupinka odlúčená od pôvodnej, väčšej. Napríklad v Ríme považovali kresťanov za židovskú sektu, keďže boli odlúčení z judaizmu, evanjelikov považovali katolíci za protestntskú sektu, keďže sa odlúčili od katolíkov, poznáme početné starozákonné sekty. Z istého uhlu pohľadu môžu byť aj náboženstvá, ktoré sa odlúčili od prírodného duchovna, sektami. Ak sa odlúči kvantová fyzika od mechanickej, nehovoríme tomu sekta. Od čoho by sme mali byť asi tak odlúčení? My sa predsa vraciame ku prirodzenosti. Nebudeme odlúčení, ale budeme zlúčení. Sme obrodou prírodného vedomia, teda ducha, už nechceme byť ľudskou sektou odlúčenou od prírody, ale vraciame sa v duchu do prírody, do prirodzenosti. Keď sa niekto bojí, nech do toho nejde. Človek prednesie zvestovanie duchovného vedomia v skratke. Vôbec nevyžaduje slepú vieru, ale otvorené vedomie. Každý si to môže prebrať, prehodnotiť, lebo niečo z toho bude aj zverejnené. Zvestovanie bude zvláštne tým, že to nie je náboženstvo, ale prírodné duchovno a prírodné vedomie. Prírodné vedy sa vyučujú na univerzitách a nie je to sekta. Prinášam vedu, ktorá nie je náboženstvo, je tu duchovno-duševná veda, ktorá je v základe jednoduchá , všetky pojmy v nej sú vysvetliteľné a overiteľné. Táto duchovná veda vyjadruje mnohé javy, ktoré sa snažia postihnúť aj moderné vedy, ako psychológia, filozofia, religionistika, historia, etymológia, dokonca aj kvantová fyzika. Narábam však len s prirodzeným koreňoslovným slovanským jazykom a vedomecká duchovná veda ide naprieč týmito odbormi ako jeden pochopiteľný celok, vo svojich základoch jednoduchý. Či ťa niekto nazve alebo nenazve sektou je asi taká otázka, že keď ideš po brehu rieky, či ťa niekto nazve alebo nenazve rybárom. Nie sme rybári, nie sme sekta, ale niekto si nás zmýliť môže, hlavne povrchní ľudia, azda i slaboduchejší, alebo zlomyseľnejší. Kvôli nim neprestanem robiť to, čo je správne a dôležité. Keď sa človek rozhodne ísť svojou cestou, môže rátať s tým, že občas na neho zašteká nejaký pes. Ustráchanosť nám na cti nepridá. Keby sa človek bál taľafatiek a prestal sa pre daromniny zo strachu správať dôstojne, ako by si mohol vážiť sám seba?

Takže nenáboženská spoločnosť bude robiť náboženské obrady?

Nebude. Nenáboženská – duchovná spoločnosť bude robiť duchovné obrady, ale nie v základe náboženské. Kto ale chce robiť aj obrady náboženské, môže. Náboženská zložka by mohla byť súčasťou duchovnej činnosti, ale aj nemusí ňou byť. Napríklad aj budistickí, alebo taoistickí obradníci sú pôvodne nenáboženskí a robia duchovné obrady. My sme si tu zvykli, i keď niektorí sme si nikdy nezvykli na toho starozákonného osobného a žiarlivého boha, ktorý neznáša iné podanie. Ale vo vedomectve toto nepestujeme. My sme otvorený. Ktokoľvek, komu sa prírodný súlad javí ako duchaplná hodnota, ktokoľvek, kto si ctí prírodné živly, kto pestuje úctu k iným bytostiam, nielen k ľuďom, ale aj k živočíchom a rastlinám, ktokoľvek, kto nie je zaslepený a nenávistný, ale chce pestovať spojenie v dobrej vôli, má do našej spoločnosti otvorené dvere. Už bolo dosť hádok v rodinách, kvôli tomu, aký má byť obrad. Osobne poznám rodiny, ktoré sa ani nestali rodinami – on a ona sa nemohli zosobášiť a vychovávajú svoje vlastné deti bez manželstva len kvôli tomu, že niektorí ich rodičia sú náboženskí fanatici, ktorí odmietajú dvojitý obrad. My dvojitý obrad neodmietneme. Rodina nech zostane pokope a žiadne duchovné násilie nech nekriví jej prirodzenosť. Ten, kto odmieta sobáše dvojitého obradu, je sekta, ktorá vyčleňuje ľudí. My vyučíme obradníkov, ktorí ich budú spájať. Napravíme aj dejinnú krútňavu, ktorá vieme, že sa stala a od deviateho storočia a dodnes sme sa z nej nevymotali. Ak je niekto kresťan, alebo nevidí na nebi boha či bohov, ale vidí tam mliečnu dráhu a astronomické telesá, nám to nevadí. Prečo by nám to malo vadiť? Sme tu na to, aby sme slúžili ľuďom a v prospech prírodného súladu. Nie sme sekta. Nevadí nám dvojité členstvo. Žiarislav nikdy nevyzval ľudí, aby sa vzdali krstu. Ale robíme očistné obrady od vecí, ktoré nás trýznia. Dnešný zákon je stanovený tak, že právo obradov okrem štátu majú len náboženské spoločnosti , keďže zákon vznikol v prostredí biblického náboženstva a toto má rado pojem náboženstvo. Lenže my si tento pojem nenecháme vnútiť a napriek názvu zákona (o náboženských spoločnostiach ) budeme mať jasne napísané, že sme spoločnosť prírodného vedomia, prírodného ducha. Takto budeme slúžiť obrady. Duchovná spoločnosť v súlade so svojou duchovnou vedou, ale v zásade nie spoločnosť náboženská . Popri tom bude naďalej pôsobiť Rodný kruh ako voľná spoločnosť, ale vytvorí sa tvrdé jadro, ktoré bude na veci husto pracovať a nebude márniť čas podružnosťami.

Čo ťa k tomu vedie, tvoj vlastný záujem, alebo záujem ľudí o prírodné obrady?

Záujem ľudí. Kvôli vlastnému záujmu človek predsa nemusí zakladať nejakú spoločnosť. Pre mňa je to práca a zodpovednosť navyše, v spokojnosti sa venujem sa písaniu, hudbe, táborom, vzdelávaniu, gazdovaniu a iným veciam, ktoré sú dosť rozsiahle. Ale spravíme niečo pre tých, ktorí chcú žiť podľa svojej prirodzenosti a obriadiť si svoje obrady, pre tých, ktorí chcú dobre a slobodne žiť. Keď som odchádzal pustovníčiť do lesa, mal som to tak – som rozhodnutý duchaplne žiť, alebo umrieť. Ale nikdy som neuvažoval o tom, že sa vzdať. Vo zvestovaní nebudú tisíce strán prepisov mojich neuverejnených prednášok z rôznych okruhov. Bude tam jadrové vyjadrenie k tejto veci. Človek je pripravený na všetky otázky a je pripravený komukoľvek na ne odpovedať. Vždy, keď sa na niektorom z výročných sviatkov zjavila otázku – chcete registrovať spoločnosť, alebo to bude neformálne, ale v podstate neprávoplatné, ľudia sa rozdelili na dve skupiny. A nič sme nespravili. Teraz to človek vidí tak – dajme možnosť aj tým, ktorí chcú právoplatné obrady. Nie je ich málo. Dáme tú možnosť a budeme vidieť, či sme na to dostatočne silní, lebo s cirkvou prepojený štát dal na to tvrdé podmienky.

Aké?

Na to, aby mohla byť v Slovenskej republike registrovaná duchovná spoločnosť, musí mať 20 000 podpisov svojich členov. Teda dve tretiny náboženských spoločností, ktoré tu sú, by toto už nezvládli, keďže sa zaregistrovali ešte pred vatikánskou zmluvou, keď zákon nebol voči malým náboženským skupinám tak likvidačný. V Čechách by sme s tým nemali žiadnu ťažkosť, lenže väčšina z nás žije na Slovensku, v tom je ten vtip. Lenže zas až tak málo nás nie je. Treba vybaviť základné právne úkony a dať sa do práce. Čin nás oslobodí. Stačí, keď oslovíme svojich priateľov, ktorí by to tiež chceli a je to len otázka času, kedy to ustanovíme. Buď to bude skôr, alebo to bude neskôr. Niekedy ale začať treba.

Podobné články:

20.12. – Oslava Zimného slnovratu 2014 – viac TU

Zdroj: Ved.sk

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/rc-zvestovanie-htm

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.