ISLAM NIE JE K INÝM MIEROVÝ A TOLERANTNÝ.

A či by sme mohli v moslimskej krajine sláviť Slnovrat?

Rodná cesta: Ako vidíš otázku prevažne moslimských imigrantov, o ktorej sa dnes tak hovorí? Sledoval si správy?

Žiarislav: V poslednej dobe nesledoval, ale takéto niečo sa dalo čakať. Západná Európa má v Európskej únii jednoznačne vedúce postavenie. Západné štáty viedli inváziu do Líbye a sú zodpovedné za stav, aký tam vznikol. Chaos a teror odtiaľ vyháňa ľudí a tí smerujú na západ, do západnej Európy, prirodzene. Líbya je jeden zo štátov, ktoré „produkujú“ do Európy prisťahovalcov. No a Brusel ich chce posunúť do ďalších krajín, na východ, teda do strednej a východnej Európy, kam ale oni spravidla vôbec necielili. No a aby sa prisťahovalci dostali aj do štátov, ako je Slovensko, Maďarsko, Poľsko, Česko a iné štáty, ktoré títo Severoafričania a blízkovýchodní spravidla nepoznajú ani z počutia, keďže kolónie tam mali skôr Angličania a Francúzi, tak nám ich chcú „prerozdeliť“. Teraz sa dozvedáme, že toto vraj bolo dohodnuté už pred vstupom do EÚ. No otázka je, že ak toto bolo naozaj politikmi potichu dohodnuté, tak prečo sa o tomto a ďalších podobných veciach ľudia pred vstupom do Európskej únie nedozvedeli. Či by do takej únie vôbec chceli vstúpiť, to je otázka.

Hrozí Európe naozaj islamizácia?

Islamizácia Európy dnes už nie je len mocenskou teóriou islamských kruhov, ale je to, hlavne na západe Európy, demografickou skutočnosťou. Niektorí ochrancovia ľudských práv často tvrdia, že islam nie je agresívnym a násilníckym náboženstvom. Ale je otázka, či to tak naozaj je. Či naozaj islam nie je násilnícky.

A je?

Je. Každý, kto vie čítať, si to predsa môže prečítať priamo v koráne. Napríklad vzťah ku ženám. Žena v koráne nie je plnoprávnym človekom a muž ju má podľa koránu telesne trestať, spomína sa aj ukameňovanie. Napríklad v knihe …..obhajuje český moslim islamské právo a poukazuje, že kým v kresťanstve nebol možný rozvod, tak moslimovia sa rozvádzať mohli. Má to ale jeden vážny háčik – moslimovia sa rozvádzať mohli, ale moslimky nie. A teda vôbec nešlo o rozvod, ale o zapudenie ženy mužom. O jednostranné vyhnanie ženy bez všetkých jej práv, rodinných i vlastníckych. Toto sa v moslimskom práve – šarii – uplatňuje aj dnes. V islamských kultúrach nie je občianske právo v našom zmysle nezávislé od náboženského, riadia sa právom islamským.

slovanka.jpg

zdroj: Ďuro Shelley

islam_burka.jpg

zdroj: http://uncyclopedia.wikia.com/wiki/File:Islam-burka.jpg

Že islam a korán nemá vo svojej podstate násilie, tak to je hlboké nedorozumenie. Za odstúpenie z islamskej viery je podľa šarii trest smrti. To znamená, že napríklad ak sa v Slovenskej republike narodí moslimovi , teda spravidla cudzincovi a napríklad slovenskej žene, ktorá sa musela poislamčiť, dieťa, samozrejme, že je vychované v moslimskom náboženstve, lebo v zásade podľa koránu ani nič iné neprichádza do úvahy. Dieťa si to teda nezvolilo. A ak dospeje a ako slovenský občan si podľa nášho práva zvolí iný život, iný, ako nariaďuje korán, podľa výkladu islamského práva je však ohrozené trestom smrti, lebo odstúpenie moslimovia chápu ako najťažší hriech. Vlastne aj akékoľvek „neverectvo“, teda čokoľvek mimo ich náboženstva (volajú to pridružovanie), je najťažší hriech. Z ich hladiska sme všetci hriešnici, okrem moslimov. A tak aj umiernení moslimovia, ktorí isteže nenosia na sebe bomby, sú v podstate nositeľmi náboženskej ideológie, ktorá je voči iným nezmieriteľná – antagonistická a ako taká je to ideológia voči iným nenávistná. Je preto otázne, či takáto ideológia nie je v rozpore s demokratickým právom tohto štátu.

A je?

Je. A je v rozpore s našimi kultúrnymi hodnotami a aj s našim právom a právnym štátom. Ľudia sa neboja len terorizmu, ako to mnohí zjednodušujú. Ľudia sa boja aj ďalšej ideológie, ktorá by v spoločnosti nastolila ďalšie bojisko. Preto Slováci nechcú moslimských imigrantov. Ani takzvaných „umiernených“.

A ako to vidíš z vedomeckého hľadiska?

Sme priateľskí voči iným, a teda aj voči moslimom. Ale sme zodpovední za svoju krajinu a spoločnosť a teda ju nielen vzdelávame, ale aj chránime. Z vedomeckého hľadiska je v prírode dôležitý tak cit, ako aj vedomie, rovnováha a zdravý rozum. A teda – vo veci tejto: Skús si predstaviť, že ideme niekde do moslimskej krajiny a o týždeň tam oslávime podľa svojho obradu Slnovrat. To by nemuselo dopadnúť dobre, lebo moslimské náboženstvo, tamojšia moc a to aj tie takzvané „umiernené“ prúdy, by to nepripustili. Sedliacky rozum je taký, že keď je čokoľvek iné, a teda aj naše duchovno, tam zakázané a ich náboženstvo sa cielene šíri na naše územia, aby sa tu šírilo a teda nás „preonačilo“, tak aj my by sme sa mali správať prirodzene a nedovoliť, aby sa to šírilo tuto a aby tu niekto vytváral podmienky pre ďalší prevrat na spôsob cyrilometodského súdneho zákonníka. Keď už sa začíname zbavovať tejto starej traumy, prečo by sme sa mali vystaviť novej? Ľudia nie sú až takí hlúpi, ako ich niektorí vykresľujú. Majú v niektorých rovinách v sebe zdravé správanie, aj keď to často nedokážu vedome vysvetliť. O tom, ako pomôcť utečencom, by mal byť celonárodný snem, ktorý by súčasne riešil záruky, ako sa ubrániť islamizácii. Mali by sme ísť na to vedome a nerobiť tie isté chyby, ako západ.

1153402_3x2_940x627.jpg

zdroj: http://www.abc.net.au

dievky_had.jpg

zdroj: archiv Divy

Myslíš, že moslimom ide o prevrat v Európe?

Mnohí to tak neberú, ale mnohí to tak nesporne plánujú. Českí moslimovia o tom už otvorene hovoria na svojej internetovej stránke…. Hovoria o moslimizácii českej vlasti a tých, ktorým sa to nepáči, posielajú preč. A otázku svojho cudzieho náboženstva a práva šarija sa oháňajú Cyrilom a Metodom, ktorých učenie a právo si vraj Česi a Moraváci kedysi zvolili, aj keď bolo privezené z cudziny. Kto ale vie čítať, si môže overiť, že to bol tiež prevrat a určite nie dobrovoľný. Áno, Cyril a Metod urobili prevrat, s použitím násilia, ktorý sa podobal v mnohom tomu, čo sa teraz deje v islamskom štáte. Ale po vyše tisícročí už kresťania takéto veci nerobia, i keď si stále čítajú ten starý zákon, kde je takzvaná svätá vojna Židov takmer totožná s islamským džihádom. A v tom je medzi kresťanstvom a islamom určitý rozdiel.

Spomenul si demografiu západnej Európy…

Niektoré západoeurópske územia sa o pár desiatok rokov stanú moslimskými, ak sa nič mimoriadne nestane a pôjde to takto ďalej. Najprv môže ísť o tri oddelené územia, ktoré sa ale budú snažiť spojiť a vytvoriť západoeurópsky islamský štát. V tom prípade by tu bola otázka – čo s nami, keby západ ovládli moslimovia. Lebo mocenské strediská únie sú na západe, nie u nás, to je snáď každému jasné. Boli by sme im podriadení. Museli by sme sa včas od západu odtrhnúť, ak by sme chceli kultúrne prežiť . Nútilo by nás to spájať sa s východom – teda nielen s Českom a Poľskom, ale aj Ukrajinou, Bieloruskom, Pobaltím, Ruskom… Teraz to tak nevyzerá, ale časom to tak vyzerať môže. Užšie spojenie s východom je však z viacerých dôvodov otázne a v podstate z dobového hľadiska aj nevhodné, už aj preto, že východ sa stal bojiskom, keďže týmto smerom sa zatiaľ posunula mocenská hranica západu. Ale západ napriek tomuto postupu na Ukrajinu nie je istý a nie je spoľahlivý, keďže to s tou otvorenosťou trochu neodhadol a má s moslimskou kultúrou očividné ťažkosti. Čoraz väčšie ťažkosti. Tieto, tentoraz už vnútorné ťažkosti, môžu byť príčinou jeho rozvratu.

Niektorí hovoria, že prijímať utečencov je humánne a je to naša európska povinnosť. Predstavte si, že by utekali naše ženy a deti…

Áno, keby utekali akíkoľvek ľudia, aj naši, žiadali by prijatie. Aj Slováci neraz utekali. Ale nie je známe, že by potom chceli ovládnuť inú krajinu, urobiť v hostiteľskej krajine nejaký nábožensko-ideologický prevrat… Spravidla sa do cudzej ekonomiky tvorivo zapojili a podporili ju bez narušenia jej spôsobu a hospodárstva. Preto s nimi nikdy neboli viditeľné ťažkosti. A v tom je rozdiel oproti moslimským komunitám na západe. Zaujímavé, že keď NATO napadlo Líbiu, ochrancovia ľudských práv sa proti tomu nepostavili a nehovorili o tom, čo to tam urobí so ženami a deťmi… A teraz, keď nastal napríklad v tejto krajine rozvrat a zhostil sa jej islmistický teror a to v podstatnej miere práve vinou západu, sa zobudili zo svojho spánku. Pomáhajme iným, ale urobme to múdro. Áno , pomôžme ľuďom v núdzi, ale ako už človek spomenul, na základe celonárodného snemu, spôsobom, ktorí sme si zvolili my a nie na základe rozhodnutia západných politikov, ktorí sú v otázke riešenia islamu zjavne neúspešní. Západná kultúra má viacero predností, ale v tomto smere už urobila rad hlúpostí a žiaľ, vôbec si to nepripúšťa a stále nám tu niečo prerozdeľuje. Diktuje nám zákony o pôde, privatizuje nám prírodné zdroje, po tom, čo už v podstate takmer nemáme svoje médiá… Aj my sme urobili rad hlúpostí . Prestali sme pestovať potraviny a mnohí jedia chemický odpad, kupujú tabletky na schudnutie, tabletky proti stresu… Národ je plný povinností, odvodov, najrozličnejších odvodov, oprávnených i neoprávnených. Slováci sa zapojili medzi stresované národy. Slovák, čo sa sám živí z ruky do úst, platí štátu do nemoty tie nekonečné penále za omeškanie z rady poplatkov, ale platí ich, lebo sa obáva exekúcie, že mu štát zoberie dom… kým niektorí len berú poplatky od štátu, zodpovednosť nemajú a množia sa. Slováci vraj nemajú prírastok a tak im niektorí tvrdia, že musia prijať cudzincov, aby nevymreli.

A nie je to tak?

Nie je to tak. Toto keby sme povedali našim dedom a pradedom, babkám a prababkám, že nie sme schopní sa množiť, ale potrebujeme na množenie vlnu cudzincov, tak by sa nás možno opýtali, či sme chorí len na hlavu, alebo aj na medzinožie. Inak nie je nutné, aby sa ľudstvo na Matke Zemi do nemoty množilo. Slováci predsa nijako nestratili schopnosť rozmnožovať sa. Len sa dostali do stresu, v ktorom sa žiadny tvor rozmnožovať nechce. V tomto nám nijako nepomôžu ani tabletky, ani prisťahovalci. Svet je dobré miesto pre život a rôzne kultúry môžu žiť dobre tam, kde sú. Treba sa trochu upokojiť , nadýchnuť sa čerstvého vzduchu, v našej posvätnej krajine a všetko bude iné. Nie Izrael je naša svätá zem, ani nie Mekka. Naša svätá zem je Slovensko. Má svojho ducha. Toto je cesta. Udomácniť sa tam, kde sme a vidieť dary, ktoré tú máme. Odpojiť sa od ničivých ruchov, nenechať sa vyrušovať pri obrode a byť pripravení na obranu svojej kultúry. Keď začneme poctivo pestovať svoju duchovnú kultúru a hospodárstvo, keď na nej začneme tvrdo pracovať na svojom, pestovať ju a chrániť, hrozby stratia svoju moc. A my budeme v dobrom. Duchovné prázdno treba zaplniť, našim prirodzeným duchom. A nebude treba žiadnu ďalšiu náboženskú inváziu. Nebude tu mať na to živnú pôdu. Prežijeme. Telesne, aj duchovne.

Mnohí ale opakujú, že je tu náboženská sloboda a teda prečo by nemal byť aj islam.

Áno, opakujú to. Tu ale predsa nejde o samotný islam, ale o našu slobodu. Minulého roku u mňa prebýval Čech, ktorí v jednej moslimskej krajine z túžby po poznaní v nerozvážnosti podstúpil obrad prijatia za moslima. Dnes to i ľutuje a obáva sa o život. Ak ktorékoľvek učenie popiera vo všeobecnosti slobodu vyznania a triedi občanov na plnohodnotných a menejcenných – či už na základe pohlavia, alebo náboženstva, ak sa dokonca vyhráža smrťou za odstúpenie zo svojho náboženstva, tak je tu predsa nejaký štát, ktorý berie od občanov dane hlavne za to, aby chránil ich životy, zdravie a kultúru. Ak by tento štát zlyhal, tak sa hneď nájdu ďalší, ktorí prevezmú jeho úlohu, najskôr v náš neprospech.

Komu sa tak veľmi páči islamská spoločnosť, nech ide do islamských štátov. Nech sa páči. Tam nech sa pozrú, aká je tam sloboda vyznania pre tých, čo tam žijú. Ale nech nám to neťahá tu, keď je zrejmé, že je to nebezpečný a nezvratný experiment. Toto je prirodzenejšie, ako keby sme sa mali my vysťahovať z vlastnej krajiny len preto, že chceme žiť svojou vlastnou kultúrou. Slovensko nemá, ani nemalo kolónie, Slováci už inú krajinu nemajú. Nemajú kam ustúpiť. Prečo by si nemali chrániť svoju kultúru a svoju vlasť?

Podobné články:

30.9.14 Môže islam ohroziť slovanskú kultúru? Žiarislav píše

10.10.12 Západný stredný prúd z nás robí koloniálne otupené stádo- DOMÁCU KULTÚRU TREBA PESTOVAŤ! 

1.11.10 SVOJE SI CHRÁŇME, CUDZIE NEHAŇME TU

13.12.14 O ŽENÁCH V PôVODNOM DUCHOVNE – úryvok z 2.vydania knihy (v kapitole „Div, divy, Boh, božstvá…“)

16.4.13 CHÁVEZ – PRE „SVETOVLÁDNYCH“ DIKTÁTOR, PRE VENEZUELČANOV HRDINA

 

Relácie Rodnej cesty na Slobodnom vysielači:

69. záznam z 7.10.14Ohrozí islam slovanský svet ? – 2.časť – V čom sa islamský a cirkevný zákonník podobajú? – Máme už imunitu voči náboženskému absolutizmu? – Aké náboženstvá sa budú vyučovať v školách? – prevziať

68. záznam z 30.9.14Ohrozí islam slovanský svet ? – Je islám zlúčiteľný s pôvodným slovanským duchovnom? – Čo je islamské právo šaria? – Ako sa líši od Veľkomoravského cirkevného zákonníka? – prevziať

 67. záznam z 16.9.14 – O identite slovanov a európskom dianí  – prevziať

 

Zdroj: Ved.sk

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/rc-islamizacia-htm

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.