PREŽIME SLNEČNÝ ZÁZRAK

20. vedomý slnovrat – 20 rokov šírenia vedomeckého učenia.

zs.jpgHoja, bytosti!

V tomto roku je to 20 rokov šírenia vedomeckého učenia. V tomto duchu bol aj prvý, vtedy ešte malý, novodrevný Slnovrat v Malých Karpatoch, v dobe, keď o pôvodnom slovanskom duchovne ľudia nechyrovali a na Slovensku ešte nejestvovali skupiny, ktoré by ho pestovali. Pred dvadsiatimi rokmi začali byť uverejňované aj prvé reťazce článkov o našej pôvodnej duchovnej kultúre, ktoré vyšli pod názvom Návrat Slovenov. Odvtedy sa mnoho zmenilo. Dnes už je veľa ľudí, ktorí sa o pôvodnú kultúru zaujímajú. Ale na to, aby bol náš pohyb zrelý, ešte potrebujeme mnoho urobiť. Hlavne nalaďovať a oživovať nášho ducha. Pretože – len ten národ, ktorý pestuje svojho ducha, sa bude tešiť z budúcnosti.

Dôležité je pokračovať v cibrení nášho duchovného vedomia. Napojili sme sa na duchovno predkov. To nie sú nejaké slovné teórie a fantastické dejiny. Duchovno predkov sa živo pohlo a obrodilo. Dostalo nový dych a v tomto dychu spieva v čase. Žije. Už je to naše duchovno. Hovorí slovami dnešnými, hovorí svojim čistým dychom. Jeho hlas môžu počuť len niektorí. Len tí, ktorí sa očisťujú od namotávok. Len tí, ktorí cítia. Ktorí cítia jemnú reč duší veľkého kruhu Všehomíra. Tí, ktorí cítia hlas živlov. Svit slnečného ducha. Tí ktorí čujú aj spev vtákov a svrčkov, spev všetkých živých bytostí. Tí, ktorí majú ten spev v sebe. Tí, ktorí v necitlivej spoločnosti neotupeli. Živého ducha v sebe nielen cítia, ale aj udržia tí, ktorí vedia. Tí, ktorí vedia rozlíšiť medzi skutočným duchom a veľkohubými táraninami o vymyslených dejinách, ktoré z nás majú spraviť ďalší panský, povýšený národ. Panské národy teraz dožívajú svojho konca. Ich úpadok je nezvratný. Na Matke Zemi sa začal pohyb, ktorý je jedinou možnou cestou k prežitiu. Tento duchovný poryv smerujúci k obnoveniu spojenia s Matkou, k obnoveniu vedomia s Otcom, k obnoveniu zladenia s Divmi, ktoré javia svetom, tento duchovný poryv sa už stal stavom. A preto môžeme byť v stave obradu – obriadiť svojho osobného ducha a zladiť sa s duchom celostným. Dnes už môžeme povedať, že naše obrady sú dobrozvykom. Dôležité je upriamiť na nich svoju pozornosť a umožniť novým hosťom, aby vedeli, kde je sever. Kde je východ, juh i západ. Kde je Slnko. Aby vedeli chvíľu, keď je Slnovrat. Slnovratové slávnosti nie sú len spoločenským zábavným večierkom. Tí, ktorí chcú v čase obradov len hmýriť a zabávať sa, nech vôbec nevstupujú na pôdu, ktorú sme dohodli na tento účel. Nech prídu len tí, ktorí sa chcú obradov živo zúčastniť. Takých hosťov radi privítame. Poznáme ich aj podľa toho, že ich košieľka nie je vyfabrikovaná, ale nesie vlnenie ich osobného ducha, pozváraná je v ohni živého svetla, v ktorom žili naši predkovia a preto tu sme, ale v ňom žijeme i my a preto tu budú naši potomkovia a nasledovníci. Vďaka živému duchu nepodľahneme tlakom, ktoré by mohli zničiť európske národy. Niektoré padnú, niektoré prežijú. Ale my urobme tak, aby sme prežili. Košeľa nás chráni viac, ako oceľové pancier. Oceľový pancier nechráni ducha. Ale košieľka pozváraná z jemných rastlinných tkanín, rodená zo slnečnej priadze v hojnosti Matky Zeme nám pripomína náš stav. Stav prebudenia a vedomej, živej cesty. Neoblečte si ju len tesne pred obradom, ale už pred vstupom na miesto, ktoré sme zasvätili nášmu spojením so Slnkom. Náš zvar, náš svor, naše svargové spojenie s plodivým duchom otcovým v znamení strán Matky Zeme znamená, že tuto sme doma, bytosti slnečné, že tuto sme doma, bytosti zemské, že tuto sme doma, v našej Svätej zemi a tuto uskutočníme naše obriadenie , aby sme očistení, s duchovnými menami, zosvorení vo veľkoobčine mohli vyspievať našu cestu a vytvoriť duchovné územie, v ktorom budeme odovzdávať a niektorí už odovzdávame kľúče našim potomkom a nasledovníkom. Nie, my sa nenecháme preonačiť takými, ani onakými mocnárskymi nátlakmi. Pretože my nežijeme v hodnotovom svete namotávky, my pestujeme vedomý vzťah s javom a javmi podstatnými, vzťah, ktorý je dejom všehomírnym, vzťah, ktorý vedie k stavu skutočného raja a nie len k prísľubom posmrtnej odmeny tým, ktorý žijú v pekle. Len očista nás spojí s Pravdou. Kúpme sa vo vode, čisťme sa posvätným ohňom a dymom. Prežime okamih skutočného zázraku, ktorý nielen zazrieme na chvíľu na svojej ceste. Nech zázrak je zlatou niťou nášho života, ktorý v žive neumiera.

sln14.jpg

Môžeme žiť skromne v odriekaní. Môžeme žiť v hojnosti mlieka a medu. Ale, rodina, vždy sa snažme žiť v duchu. V tom nech nám slnečná sila, ktorej vrcholenie oslávime splynutím s ňou, v tom nech nám slnečná živa pomáha.

 

Podobné články:

18.-21. 6. štvrtok – nedeľa – Slnovratové sústredenie vedomeckého učenia s oslavou Slnovratu – Veporské vrchy – Sekcia – Látky – TU

 

Zdroj: Ved.sk

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/rc-sln15-uvodnik-htm

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.