UČENIE A CESTA KONCOVKY – z dejín

Žiarislav – z pripravovanej knihy Cesta koncovky.

Píšťala koncovka je veľmi zvláštny hudobný nástroj. Koncovka je pramatka všetkých hudobných nástrojov, ktoré využívajú súzvuk rôznych tónov. Z tejto bezdierovej koncovky vznikli píšťaly dierové, ktoré napodobňovali ladenie prírodnej koncovky. Toto ladenie je prírodné a preto aj ľudskej duši blízke. Z koncovky je odvodený čistý súzvuk (čistý akord, tonika a dominanta, ktorý využíva gregoriánsky chorál) a to zo spodnej stupnice. Vo vrchnej stupnici koncovky je odliaty dokonalý trojsúzvuk – akord prvého, tretieho a piateho tónu, teda to, čo dnes využívame na gitare, klavíri a iných hudobných nástrojov. Prírodné, a teda „koncovkové“ ladenie je teda základom našej ľudovej hudby a taktiež moderných hudobných prúdov, vrátane rockových odnoží. Na rozdiel od strunových nástrojov, ktoré po rozochvení strún a prípadne po stlačení strún na hmatníku nejakú dobu znejú „samé“, bez nášho činorodejšieho zásahu, pričom slákové nástroje vydávajú zvuk trením drsného sláku namazaného lepivo-drásavou živicou vďaka jemnému, či prudkému pohybu svalov paže, píšťala hrá len keď dýchame. Je to nielen dychový, ale aj veľmi duchovný nástroj, ktorý dúchaním vydáva zvuk. Ten môže byť celkom hladký, ako aj mierne drsný, vždy je však pôsobivý.

 

KOREŇOSLOVIE PÍŠŤALY, KONCOVKY, DYCHU…

Pozrime sa, čo o tom prezradí duch naše reči.

PÍŠŤALA

Slovo píšťala sa za dve tisícky rokov nezmenilo, v praslovančine to znelo ako „piščala“, takže vo východoslovenských nárečiach nájdeme úplné praslovanské znenie, podobne, ako v staroslovenčine a staročeštine. Slovo „píšťala“ (staroslovansky piščala) je ovodené od slovesa „pískať“ (staroslovansky piskati). Súvisí teda aj s pyskom a piskvorom, čo je označenie zvukotvorného zariadenia tohto hudobného nástroja. No a od názvu „piščala“ bol odvodený aj názov výmetnej kovovej rúry pištola*, či pištoľ, ktorý prenikol z Čiech do západnej Európy, čo jazykovedci doložili dianím v období husitských vojen. No uznajte, že to nemá už s mierovým duchom píšťale veľa spoločného a o čo pôsobivejšie a čarovnejšie je meniť svet vlneniami drevenej píšťaly koncovky, ktorá má naskutku blahodarné účinky pre dušu, ducha i telo.

0ja.jpg

KONCOVKA

Koncovka je pomenovanie druhu píšťaly, ktorá nemá žiadne bočné dierky, čo by hudobník zakrýval prstami, ale má okrem samotného piskvora len koncový otvor, ktorým vychádza zvuk, ak ho neprikryjeme prstom. Slovo koncovka je teda odvodené od slova koniec, podobne, ako aj končatina, končina i konár. Praslovanské slovo „kon“ s jer po „n“ znamenalo kraj z oboch strán, a teda koniec, ale aj začiatok. Od toho je odvodené aj slovo „konať“ a „zákon“ (z praslovanského začenti – začať i zakončiť). K týmto skrytým (až metafyzickým) duchovno-slovným významom sa vráti v pojednaní o duchu koncovky.

BEZDIEROVÁ PÍŠŤALA – iný názov koncovky, ktorý vyjadruje skutočnosť, že táto píšťala nemá dierky, ktoré by sme zatláčali na jej boku prstami. Koncovú dieru však má, takže nie je až tak výstižný.

ZÁKLAPKA – ľudový názov koncovky, ktorý pekne vystihuje jeden zo spôsobov zmeny tónu – zaklápaním koncovej dierky prstom. Tento názov je menej rozšírený, ako názov koncovka.

INÉ NÁZVY

Rífová píšťala je názov pre koncovku dlhú jeden ríf, čo je stredoveká miera podobná siahe (podobne od miery je odvodený názov japonskej píšťaly „šaku-hači“, pričom „hači“ znamená „osem“ tamojších dĺžkových mier). Názov „rífová“ píšťala nájdeme už len v národopisných (etnografických) statiach. Na Liptove si zvykli robiť koncovky aj z dutého stvolu, teda „lubu“ divej rasce, odtiaľ názov „lubštik“.

DEJINY PÍŠŤALY, KONCOVKY…

Tak, ako prírodné duchovno a prírodná kultúra je pre mnohých skrytou podstatou, pričom iné duchovná a kultúry si na tejto podstate vystavali svoje okázalé domy, tak i píšťala koncovka je skrytou podstatou hudby a iné spevavé nástroje si na tejto podstate vystavali svoju cestu. Dnes však prichádza čas na to, aby skrytá podstata vyšla na povrch a ukázala svoj význam.

PRAVEK

Dejiny koncovej píšťaly siahajú hlboko do praveku. Drevené nástroje z praveku sa dajú po desiatkach a stovkách tisíc liet len veľmi ťažko označiť a je takmer vylúčené, aby sme mohli očakávať, že nejaký archeológ označí zhranetý zbytok – dutý konár bez dierok a bez piskvora (lebo také boli staré koncovky) za hudobný nástroj. Podobné je to s kostenými píšťalami. Vieme si predstaviť, že archeológovia označia za hudobný nástroj trojdierovú píšťalu. To sa stalo nedávno, keď našli v Slovinsku najstaršiu trojdierovú píšťalu z obdobia pred 40 000 rokmi. Rakúski vedci „spoza kopca“ ju súce označili za obyčajnú kosť, do ktorej vyhrýzol tri pravidelné dierky jaskynný medveď, vieme ale, že jaskynný medveď nemá tri očné zuby uspôsobené na vŕtanie, a keby aj mal, asi by tú kosť celkom rozchrúmal a nenechal by špik mravcom. Ak teda naši predkovia mali už pred 40 000 rokmi trojdierové píšťaly, veď prečo by aj nemali, boli to ľudia nášho typu , i keď v dobe kamennej a prírodné národy bez kovov vieme , že mali i viac, ako trojdierové píšťaly (viď indiáni v dobe, keď sme ich zastihli európskou civilizáciou). Isteže trojdierová píšťala vznikla z koncovky, ale desiatky rokov stará kosť bez dierok a bez kĺbových hlavíc, skrátka len nejaký tenký valček s klenutým výrezom (výhryzom?) na jednej strane podozrenie z hudobnosti nevzbudzuje. A predsa sa tak stalo, že v „predhistorickej“ dobe sa na Slovensku koncovky našli!

img_5934.jpg

PRED SŤAHOVANÍM NÁRODOV

V období niekoľkých storočí pred našim letopočtom vedcami označovaný ako „protoslovanský“ – ľud popolnicových polí. Tento ľud mal žiarové pohrebiská, podobne, ako staroslovenskí a staroslovanskí predkovia v dobe pôvodného duchovna, jeho jazyková kultúra nie je v dnes známa a prieskumy DNA spred dvoch rokov naznačujú, že Slováci majú gény tejto kultúry. Ľud žiarových obradov, či popolnicových polí dokázateľne kostené koncovky! Tieto píšťaly boli možnože archeológmi neprehliadnuté aj kvôli vrúbkom – priečnym zárezom po ich obvode, takže boli to nielen koncovky, ale podľa všetkého súčasne aj rapkáče. Je celkom možné až pravdepodobné, že priečne zárezy mali aj ďalšie významy. Môžeme predpokladať, že tieto koncovky sa používali aj na obradné účely. Desiatky takýchto píšťal sa našli v okolí Nitry.

Pokračovanie nabudúce.

podobné články:

30.8.12 Akordy k Žiarislavovým piesňam

2.12.11 CESTA KONCOVKY II.– obrazové svedectvo z vedomeckého učenia hry na bezdierovu karpatskú píšťalu

26.10.11  obrazové svedectvo z vedomeckého učenia hry na karpatskú bezdierovu píšťalu CESTA KONCOVKY na Medzi

20.10.2011 „PÍŠŤALôČKA MOJA BERIEM ŤA SO SEBOU“ Cesta koncovky je životní poutí  – zpráva ze soustředění

7.2.2009 Čím sa líši novodrevná hudba od ethno a world music, folku a folklóru? článok

September 2000 o Koncovke (časopis Diva) článok

Zdroj: Ved.sk

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/rc-cesta-koncovky1-htm

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.