ŽIARISLAV: 2012 – ŽIADNI MIMOZEMŠŤANIA

Anglosasi nás chcú oslobodiť od ega, ktorého kult sami zaviedli.

Blíži sa očakávaný aj obávaný 21.12.2012 a s ním sa množí stále viacej prorokov a vizionárov – ktorý hovoria čo sa stane, čo máme robiť, aká cesta je tá pravá a jediná správna,… Ako sa na to pozeráš ty? Ako na teba títo vizionári pôsobia?

Žiarislav: Anglosaská kultúra, si ustálila takú gramatiku, že najprv musia povedať JA (ai), potom že ČO CHCÚ (uant t gou) a potom že KDE (t forest). Táto kultúra okupovala polovicu pozemského sveta a svet stotožnila so sebou. Táto kultúra spískala popovú globalizáciu v západnom svete a nakoniec dostala pod svoje dlhé prsty aj etnické kultúry – „ethno music“ premenovala v polovici 90. rokov dohodou dvanástich mamutích hudobných firiem na „world music“ a týmto zmenila zložky na guláš. Anglosaská kultúra vedie globalizáciu i takzvanú antiglobalizáciu, ktorá je tiež v podstate globalizačná. Anglosaská kultúra dlho riadila pozemský svet a nakoniec si vymyslela jeho prerod. Bolo to koncom šesťdesiatých rokov, americkí vizionári, ktorí, keďže sú odtrhnutí od prírody dlhšie ako iní, začali prekrúcať indiánske duchovno. Jeden z výsledkov tohto pochodu je koniec sveta, alebo jeho prerod. Tentoraz tomu neslúži Nostradamus, ani Sibila, Wowoka ostal zabudnutý, lebo bol príliš antiglobalizačný. Teraz im poslúžil Mayský kalendár. Predáva sa množstvo kníh a točí množstvo filmov. Anglosasi nás idú oslobodiť od ega, ktorého kult sami zaviedli. Idú nás vrátiť ku prírode, od ktorej všetkých odtŕhali. A všetkých tých prorokov vraj zasvätili Indiáni a dali im mená. Zaujímavé, že indiáni sa od nich v skutočnosti dištancujú.

To naozaj?

Každý rok ku mne chodia skutočný indiáni, čo sa zaoberajú vedomectvom a s viacerými som sa stretol v Amerike. Takmer všetci neznášajú slovo šaman. Toto slovo zaviedli medzi nimi bieli, teda anglosaský bieli. Indiáni nepoznali slovo šaman. Tak ako my hovoríme slovo vedma alebo vedomec, tak oni majú svoje výrazy pre pôvodného duchovného. Mnohé kmene majú obrazné pomenovania, ako stará mama, či starý otec – čo Angličania prekládajú ako grantmother alebo grandfather. Z nejakého dôvodu to Česi prekladajú ako babička. Je zaujímavé, že indoevropské slovo baba – čo u indických a iránskych Ariov a Arianov znamená vodca, u nás používaná na starú mamu, teda na babku. To je slovo z obdobia matriarchátu predkov. Tu by bolo na mieste označenie veľká matka, čo je výraz vlastný materskému (matriarchátnemu) hodnotovému rebríčku. To, čo indiáni prekladajú do angličtiny ako grand mada, to v skutočnosti znamená vedma a nie akákoľvek babička. Takže ak na internete nájdete videoklipy nejakej „babičky“, naondulovanej, namaľovanej, mladej a afektovanej, tak to je to, čo indiánov privádza do znechutenia, až zúrivosti. Ich výklad je taký, že Anglosasi a Španieli, Portugalčania a Francúzi , čo vo svojom indiánskom šovinizme oni zjednodušujú na „bieli“, oni, teda Západoeurópania, podľa Indiánov sprznili tento, teda ich svet. A teraz sa zo svojou afektovanou angličtinou, internetovým a knižným obchodom títo Anglosasi tvária ako njú ejdž (new age – nový vek) spasitelia, ktorí opäť vyhlasujú, že všetci sme jeden kmeň. Lenže Indiáni, na ktorých sa pritom odvolávajú, nechcú byť tým halyvudským, afektovaným, cudzím jedným kmeňom, ktorý ťahá za silnejší koniec oproti zvyšku sveta, čo je v týchto pomeroch zákonité. Oni chcú byť slobodne rôzni a majú na to právo. Oni mali svoje prírodné duchovná a nepotrebujú počúvať od okupantov tie nekonečné dristy o ígou (ego), čendž (zmena), univerzum, my to väčšinou máme cez češtinu, takže „vysoké vibrace“, „negatívne a pozitívne myslení“ a ďalšie frázy plastikových šamanov, ktoré sa ani neprekladajú do češtiny, a už vôbec nie do slovenčiny, ale ostávajú v germánsko-rímskej, teda anglosaskej podobe, akoby sa chceli stať nejakým novým, moderným a znovu globalizačným evanieliom.

Čo to znamená „plastik šaman?“

Je to indiánsky výraz pre umelohmotných „šamanov. .Plastikový šaman (plastic shaman) je zväčša výraz pre bieleho odtrhnutého od svojich koreňov, ktorý tvrdí, že je indián, že ho zasvätili nejakí neurčití indiánski šamani a on teraz je nositeľom ich sily. Indiáni zavesujú aj na internet zoznamy stoviek „plastikových šamanov“, ktorých vyzývajú k dôkazu o adopcii. Keď neodpovedajú a nedoložia adopciu, tak ich vyvesia na zoznam. Zvlášť tých, čo „vyrábajú“ a hlavne speňažujú čarovné vrecúška (medicin bagy). Ľudia u nás určite netušia, v akom stave sú pôvodní obyvatelia Ameriky.

fake_shaman.gif

 Kým Spilbergov film Schindlerov zoznam o genocíde Židov bol tu mnohokrát odvysielaný a získal horu cien, naše cenzúry nikdy nepustili skvelý Spilbergov film o genocíde Indiánov, šesťdielny seriál, ktorý sa volá Into to the West. Ten nezastavila efbíaj ako seriál o masakre Šayenov, ktorý chcel natočiť v sedemdesiatych rokoch minulého storočia známy americký režisér. Takže Američania Indiánov ničili zámerne vojnami, drogami (alkoholom), biologickými zbraňami (kiahne a iné nemoci, ktorých zámerná infikácia bola dokázaná), a potom duševno-duchovne. Indiánske deti boli v kresťanských internátnych školách držané aj násilým a aj na reťaziach. Dodnes majú cudzie mená, tak, ako väčšina našincov, ale drsnejšie zavedené. Posvätné predmety im odobrali, aj vlasy, týrali ich za používanie indiánskeho jazyka (museli hrýzť mydlo, lebo ich jazyk je vraj nečistý). Desiatky rokov žili Indiáni v rezerváciách bez občianstva a práva na cestovanie, teda v koncentračných táboroch. Toto obdobie amerických dejín označujú Američania oficiálne ako demokraciu. Koncom šesťdesiatych rokov, v čase „vzdušnej“ revolúcie (hipies) sa Indiáni vyhranili celkom inak – zemsky. Ich hnutia, ako á-í-em (Hnutie Amerických Indiánov) šírili obrodu indiánskeho duchovna a spoločenského vedomia a spravidla boli zakázané, alebo pod dohľadom ef-bí-aj. Niektorí vodcovia a dejatelia boli uväznení. Ale súčasne s ich obrodou vznikli aj chemickí a syntetickí „šamani“, ako Timoty Líry a ďalší, ktorí, či už závislí od el-es-dé, alebo aj nie, vymysleli nový svet (Njú ejdž). Ten má, akože inak, svoju ideologickú základňu v Amerike s priesahom do „multy-kulty“ Británie a drzosť je, že sa odvoláva na indiánske kultúry, ktoré v podstate znova zatláča, i keď inou podobou.

Zatláča? Môžeš to nejako doložiť?

Isteže. Spojené štáty americké sú oficiálne multykultúrnym štátom. Ale ak sa novinár prihlási na americkom veľvyslanectve, že chce urobiť rozhovor na tému amerických Indiánov (pôvodných Američanov), tak ho odmietnu a odkážu ho na cenzúrovanú knižnicu. U nás to tak nie je. Náš štát novinárov neodmieta kvôli téme. A pritom oficiálne nie je multy-kulty.

Multy – kulty ideológia je akoby v protiklade so staro-novozákonnou biblickou kultúrou. V skutočnosti biblická monoteistická kultúra násilne v takmer celom pozemskom svete, okrem Indie, Číny, Japonska a pár drobných krajov, zatlačila pôvodné prírodné kultúry. Monoteistická Islámska a budhistická kultúra zabrali len malý priestor, s podobnými výsledkami. Multy-kultúrna spoločnosť však nesmeruje k obnove prirodzenosti, ale v podstate len uľahčuje cestu novým inváznym kultúram na úkor tradičných, či už pôvodných, alebo inváznych tradičných. Ako naše „viemečo“. Lenže s našim tým „viemečím“ sme sa za tisíc rokov naučili žiť a vzájomne sa po socializme ako-tak rešpektujeme. Lenže multykultúrou podporeným príchodom novej inváznej kultúry by mohlo dôjsť k ďalšiemu krutému vyhladzovaniu, ktoré pri svojom nástupe, u nás v deviatom storočí, „viemečo“ úspešne utajilo a ututlalo. Ak sa západná európa včas nezbadá, prevalcuje ju nové „viemečo“ a budeme si musieť spraviť opäť nové hranice. Na západe. Z tohto hľadiska je staré „viemečo“ určite menej nebezpečné, ako nejaké nové. Nové „viemečo“ by spočiatku neznalo synkretizmus, teda duchovné prelínanie, čo by opäť predstavovalo okrem iného aj obrovské straty na životoch. Je možné, že odpor voči novému „viemečomu“ by bol nielen dlhodobo, ale aj krátkodobo menej bolestivý. K tomuto však vôbec nemusí dôjsť, pokiaľ si udržíme duchovné prebudenie, hrdosť a dôstojnosť. Ak sa úcta voči inakosti vyváži vedomím a udržiavaním si svojeti, všetko bude v poriadku.

Hm.

V našom vedomectve vidíme pravzor 4 živlov. Jedným z týchto živlov je zem. Zem znamená aj uctievanie duchovna predkov. Každý šamanizmus, ktorý sa nejako vyhýba ucteniu duchovna predkov, je syntetický, umelý a je v podstate podvodom. Slovo šaman pochádza z Ázie a znamená asi toľko, ako vedomec. Ale vo svojom základe skutočný vedomec, teda cudzím slovom šaman, v každej prírodnej kultúre, v každom kmeni, vychádza vždy z duchovna zdedeného od predkov, alebo z koreňa kultúry, ale nie z LSD, alebo z nejakého kapitalistického kongresu. Plastikoví šamani nemusia byť zlými ľuďmi, oni len majú prebytok živlu vzduchu, nedostatok živlu zeme a s obočím zdvihnutým až po skalp často opakujú tie svoje „vysoké vybrácie“, mimozemšťanov, zmenu a anjelov, ktorí nás majú spasiť, že keď to vidíte, ani im to nemôžete mať za zlé, lebo je vám jasné, že inak žiť nevedia, lebo nemajú iné vedomie. Keby došlo k tomu, čo oni predpovedajú, napríklad 21.12 2012 keby došlo k nejakému prepólovaniu zeme, tak ťažko odhadnúť, koľkí z tých teoretických anjeličkárov by prežilo prvú zimu. Každý, kto nadmerne rozvíja živel vzduchu, zatláča zem. Chce ísť vyššie a vyššie, až nakoniec uletí. Dovidenia. Pápá. Niektorí chcú ísť aj hlbšie a aj širšie. Cesostnosť je nielen vyššie, ale aj hlbšie aj širšie. Tento njú ejďž má na prednáškach a seminároch neraz plné sály, ale potom vyvanie. Po čase môžu návštevníci zistiť, čo boli vzdušné zámky a čo sa bolo v spojení s pravdivosťou.

Jeden kmeň, či jeden ľud, to je výraz od Indiánov? Napríklad hnutie Reinbou (dažďový oblúk, teda dúha) sa inšpiruje nejakým proroctvom indiána kmeňa Hopi, podľa ktorého sa spoja ľudia celozemského kmeňa… Na stretnutí Rainbow, ktoré bolo v tomto roku na Slovensku, by ste ale márne hľadali nejakého Indiána. Keby tam prišiel niekto z kmeňa Hopi a mal nejakú tradičnú koženú súčiastku odevu, je celkom možné, že by ho zato reinbowisti zvozili. Indiáni Hopi nie sú vegáni, ale Reinbow bežne áno. Hopi indiáni nie sú v skutočnosti žiadni hipisáci, ako reinbow. Majú veľmi ustálené mravy a určite by sa nepremávali nahí niekde medzi multykulty výletníkmi. Predstava, že sa dá žiť stále tak, ako na reinbow, je uletená. Kto by pracoval a zarábal, za čo by dovážali z Nemecka bio stravu, tak, ako sa to dialo v auguste na Malohonte? Zaujímavé, že Reinbow ako vyslovene dosť vyhranený vzdušný (kozmopolitný) živel, je postavený na zásade multy-kulty. Ale keď tam prišli na obhliadku naši Cigáni a im pomizli nejaké veci, tak zrazu už nadávali Reinbowisti na Cigánov a už neboli multy-kulty. Teória je jedna vec, život druhá. Prázdniny sú jedna vec, bežný život druhá.

Ty sa ale stretávaš s ľuďmi rôznych kmeňov, spolupracuješ s nimi. Ty vlastne robíš to, o čo sa oni snažia. Za posledný rok boli u teba hosťami vedomci z kmeňa Azteka, Maya, Cherokee…, a ľudia z mnohých krajín.

Áno, Nerobím to tak, ako sa oni o to snažia. Rozumiem anglicky, ale nehovorím. Už vôbec nie so Slovanmi. S Indiánmi v pohode, ale zo Slovanom sa po anglicky rozprávať nebudem. Na to reinbow ma pozvali, chvála, sme si tam zaspievali naše piesne, deň mi stačil. Oni sa len tvária, že všetci ľudia budú bratia. Ale v skutočnosti namotávajú ľudí rôznych národov na tú svoju novú anglosaskú kultúru, síce inú, akú nám nanucujú aj tie školy, aj tí lektori, aj tí vysokí komisári , aj tie americké stíhačky. Nakoniec je to stále len tá istá angličtina, ktorá nás odvádza od našej koreňovej reči. Od nášho jazyka vedomeckého. Žiadni Indiáni ani Slováci z toho nekukajú. Zase len ďalšia namotávka. Nič nám to nerieši. Dovážať potraviny na prírodný zraz z Nemecka? Ľudia si tam nesmú utierať riť papierom, aby ušetrili a nepoškodili prírodu, a pritom dovážajú obed z Nemecka? To je to lietanie v oblakoch. Aj ja chodím hockedy holý po lese, keď som sám. Ale sadím, dojím, krešem prístrešok. A hovorím rodnou rečou. V tom je rozdiel. Multy-kulty je v konečnom dôsledku angličtina. A to nie je multy-kulty. Anglicky sa dnes naučí hocikto. Naschvál som sa angličtinu príliš neučil. Aby ma až tak nerušili tie stupídne texty, čo sa hrnú odvšadiaľ z tých otravných „meinstrím“ rozhlasov. Je to ako uaubaunau… Netreba sa tým zaoberať. Dnešné deti základnej školy sa tomu nevyhnú. Treba ich posmeliť v hrdosti, aby ich to nezničilo. Treba im posilniť ego.

Posilniť ego?

Presne tak. Treba to urobiť celkom naopak, než ako radia tí uletenci, čo nič nerobia, len mávajú rukami vo vzduchu a blúznia o mimozemšťanoch a anjeloch, čo nás odnesú do inej dimenzie. To práve ich odnesú do inej dimenzie. Ego nie je nič zlého, naopak. Ego znamená jastvo. Každý diktátor chce vo vás zabiť ego. Každý opát, aj uletenec. Radím opak. Pestujte si ego. Súčastne s úctou. Ale uzrejmime si , čo je ego? Ego je latinský výraz pre jastvo. Iba ten, čo si nectí iných, má jastvo spojené so sebectvom. Ale človek úctivý k iným bytostiam cez jastvo sa spája so všehomírom, s inými bytosťami, so silami , ktoré ďaleko presahujú jeho „ja“. Na duchovné naplnenie je potrebné mať pevné jastvo. Inak vás všetko vykýve a nedostanete sa nikam, keď si nepestujete vôľu. Vedomie – cit – vôľa – to sú tri veci, ktoré potrebujeme na duchaplné prežitie. Keď niekto blúzni o tom, ako zničiť svoje „ígou“, teda ego, môže sa stať, že on sám je v zajatí svojho „ígou“. Je dobre mať sa na pozore pred tými, čo vám to ego neustále obuchávajú o hlavu. Tam, v ústave, sú deti bez savého reflexu. V nose majú trubičky, berú infúzie, ani ich neberú, len im ich dávajú. Je to veľmi smutná vec, keď niekto nemá vyvinuté vedomie o sebe. Je to veľmi smutné, keď niekto nemá jastvo, teda ego, lebo on umiera. Jastvo nie je zlé. Zlé je, keď chýba úcta k iným. Úcta je základom kultúry. Kultúra – kult – to je úcta. Keď niekto tvrdí, že národy sú zlé, že národné cítenie je choroba, tak to je človek neúctivý. Všehomírne veci sú dôležité. Ale miestne veci sú dôležité. A o tom je tento rok 2012, azda aj zimný slnovrat. Strom, ktorý opustí svoje korene, ten vyhnije. Nevidím žiadne tri dni temna pre celý svet na nový rok. Vidím ale miestne temno niekde. Uletenci, ktorý sa celkom odovzdajú živlu vzduchu, tí uletia. Treba sa držať koreňov, kto chce prežiť. Beztvará masa pohnojí nové kultúry. Niektoré kultúry zaniknú. Žlté svetlo národov Slnka znamená novú svargu pre Európu. Slová sa budú vyslovovať inak. Vznikne nové videnie , nový svet. O chvíľu sa začne to, že ľudia slova budú hovoriť slová s celkom iným vedomím. Vnútorný prerod naozaj nastane, ale inak, než ako si to mnohí predstavujú. Budú aj boje. Hlavný boj sa ale odohráva v duši. Ľudia v mestách budú merať vodu, ako dnes benzín. Niektorí už dnes chcú zobrať svoje podiely za to, že niekto zaspieva ľudovú pieseň. Tento boj sa už začal. Boj o zachovanie prirodzenosti. Odmietnuť chemické látky, čo nasilu chcú vstreknúť. Odmietnuť jednotné velenie pre všetkých. Obrátiť sa k duchovnu predkov a ťahať silu z koreňov. V búrke. Skryť sa medzi skaly, keď bude víchrica, nedvíhať ruky nad hlavu, keď budú lietať bez koreňov stromy. Ponoriť sa do vody, keď príde veľký oheň a potom sa osušiť pri ohníku. Urobiť si prístrešok a keď prídu ďalší, tak väčší. Bude nás viac a viac. Pripraviť sa na prežitie. Z hŕstky ľudí vzniká občina, z hŕstky nadšencov vzniká obroda národa. Národy a kmene vytvoria spojenectvo. Nie jeden národ, ale súnárodie. Sú to vedomci, ktorí vedia spievať spolu piesne. Vedomci môžu hovoriť každý vo svojom jazyku a rozumejú si. Rozumejú si v duši. Takýto ľudia zachránia svet. Prestaňte čítať haldy kníh a mávať rukami na anjelov. Preskúmajme si jazyk, ktorý sme zdedili. To je kľúč. Nie pakľúč, ako ten, čo nám vnucujú. Jazyk Slova je kľúč, ktorý sme dostali od tých, čo sú už vo svete duchov. Uvažujme o tom, čo hovoríme, čo pestujeme, čo jeme, ako pomáhame iným bytostiam a buďme vďačný aj za najmenšie dary. V suchu prežijú skalné ruže. Učme sa byť šťastní z mála a časom prídu aj veľké dary. Chváľme dary predkov, od ktorých máme telá, i tajné správy na prežitie. Zbavme sa strachu. Poďme so silu predkov vpred. Žime duchaplne, aby sme príkladom posilnili aj potomkov a nasledovníkov. Takto prežijeme. V kruhu všetkých štyroch živlov. V spojení s rodnou prírodou.

Zhovárala sa LC

 

podobné články:

Zdroj: Ved.sk

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/rc-2012-rozhovor-htm

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.